Oletko sinä työpaikkasi mätä omena?

Työyhteisöön mahtuu monenlaisia toimijoita

Psykoterapeutti Yvonne Dolan on tehnyt mallin, jolla autetaan henkilöitä toipumaan traumaattisista kokemuksista. Dolanin teoria pohjautuu paljolti pystyvyyden tunteen merkitykseen toiminnassa sekä elämässä saatuihin onnistumisen kokemuksiin. Dolan jakaa trauman kokeneet ja siihen eri tavoin suhtautuvat ihmiset kolmeen ryhmään: uhrit, selviytyjät ja kukoistajat. Tämän jaottelun innoittamana olen määritellyt työyhteisön kolme erilaista tyyppiä: alisuorittaja, puurtaja ja kukoistaja. Tyypittelyn avulla voimme lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä erilaisia toimijoita ja toimintatapoja kohtaan työyhteisöissä, joissa monimuotoisuus toimii toisaalta myös muutoksen ja uudenlaisen kukoistuksen mahdollistajana.

Alisuorittaja on porukan energiasyöppö

Alisuorittaja ei ole työyhteisön näkökulmasta tehokas ja tuottava, vaan ennemminkin porukan energiasyöppö, jolla on negatiivinen vaikutus muihin. Hänen yksityiselämänsä vaikeudet heijastuvat työpaikalle ja hänen palautumisensa saattaa olla heikkoa ja stressitasonsa korkea. Niinpä hän laahustaa töihin puoliunisena ja kärttyisenä. Hän mielellään syyllistää ja syyttelee muita, kuten epäpätevää esimiestä tai ikäviä työtovereita. Muiden huonommuudella hän oikeuttaa sen, ettei hänen tarvitse antaa parastaan työpaikalla. Niinpä alisuorittaja ottaa vapauden käyttää työaikaansa negatiiviseen ongelmapuheeseen ja ilmapiirin myrkyttämiseen. Tulipalopaikalle sattuessaan hän vetäytyy sivummalle, mutta ohjeistaa sieltä muita ja kertoo kyllä, miten tämäkin tulipalo sammutettiin taas ihan väärin.

Viedään yhdessä organisaatiosi hyvinvointi uudelle tasolle

Alisuorittajan pystyvyyden tunne on heikko. Hän välttelee vastuunottoa, kokee epäonnistuneensa elämässä eikä hänellä ole tunnetta siitä, että mikään muu olisi mahdollistakaan. Oma paha olo purkautuu valittamisena ja virheiden etsimisenä. Hän ei näe, että voisi omilla teoillaan ja valinnoillaan vaikuttaa asioihin. Alisuorittaja ei sisäistä eikä tunnista omakseen palautetta, jota saa ympäristöltään. Vaikka esimies kiittäisi onnistuneesta suorituksesta, ajattelee alisuoriutuja, ettei palautteesta huolimatta ole riittävän hyvä tai että kiitoksen taakse kätkeytyy jokin piilotettu agenda.

Puurtajalle työ on vain välttämätön paha

Puurtaja ei valita ääneen eikä ole välttämättä kovin tyytymätön työhönsä, muttei siitä erityisemmin nautikaan. Työ on puurtajalle ainoastaan välttämätön paha, ei ilon lähde. Tasaisen varma puurtaja hoitaa työtehtävänsä annettujen tavoitteiden mukaisesti ohjeita noudattaen. Hän ei tartu epäkohtiin niihin törmätessään, ja puutteet hän lakaisee mieluusti maton alle. Puurtaja saattaa aloittaa alkusammutuksen osuessaan palopaikalle, mutta mieluummin hän vetäytyy odottelemaan, että joku toinen hoitaa homman. Hän ei ole kiinnostunut kehittämään omaa tai työyhteisön toimintaa eikä tekemään uusia avauksia, työhön suuntautuvasta luovuudesta puhumattakaan.

Puurtajan tunne omasta pystyvyydestä on melko hyvä. Hän tietää selviävänsä, vaikka suurin osa energiasta on sitoutunut johonkin muuhun kuin työhön. Työnantajan näkökulmasta olisi tietenkin erittäin hienoa saada myös puurtaja kokemaan työn iloa, ottamaan vastuuta ja kasvamaan kohti kukoistusta. Puurtaja on kohtuullisesta pystyvyyden tunteestaan huolimatta melko riippuvainen ulkopuolisesta ohjauksesta ja palautteesta. Esimiehen ja työyhteisön kiittävän ja korjaavan palautteen perusteella puurtaja pystyy suuntamaan omaa toimintaansa paremmin ja saa varmuutta tekemiseensä.

Kukoistaja luottaa itseensä ja pistää hyvän kiertämään

Kukoistaja hoitaa oman ammatillisen roolinsa työpaikalla, mutta on lisäksi myös valmis auttamaan muita. Hän jakaa mielellään osaamistaan ja uskaltaa tehdä rohkeasti uusiakin ehdotuksia sekä kyseenalaistaa vanhaa rakentavassa hengessä. Kukoistajan pystyvyyden tunne on erittäin hyvä. Hän tunnistaa vahvuutensa ja tietää olevansa tärkeä osa työyhteisöä. Kukoistaja luottaa itseensä ja pystyy tarpeen mukaan toimimaan ryhmässä tai suoriutumaan itsenäisesti.

Kukoistajan hyvä pystyvyyden tunne ei vaadi jatkuvasti voimakasta ulkoapäin tulevaa palautetta tai ohjeistusta. Hän kykenee innovoimaan uusia tapoja toimia ja rohkaisee muitakin mukaan muutokseen. Toki pitää muistaa, että myös kukoistaja nauttii ja hyötyy saamastaan palautteesta ja tarvitsee sitä. Kukoistajan on mahdollista toimia työyhteisössään suunnannäyttäjänä ja poistaa omalla esimerkillään sekä tekemisen että oppimisen esteitä työyhteisössä.

Millaisena työkaverina sinä haluat tulla muistetuksi? Firstbeat Hyvinvointianalyysi tarjoaa mahdollisuuden uusille näkökulmille ja oivalluksille, jotta voit olla paras versio omasta itsestäsi työssä ja arjessa.

Osta Hyvinvointianalyysi Firstbeatin verkkokaupasta

Piditkö lukemastasi? Tilaa uutiskirjeemme ja saa uusimmat sisällöt ensimmäisten joukossa!

Lisää artikkeleita

Huono johtaminen syö bisnestä ja karkottaa tekijät Huono johtaminen ei karkoittaa työntekijöitä

Blogi #Työkykyjohtaminen

Huono johtaminen syö bisnestä ja karkottaa tekijät

Suurin osa huonosta johtamisesta on yksinkertaisesti seurausta puutteellisista itsensä tai ihmisten johtamisen taidoista tai ominaisuuksista, jotka eivät vain sovi vastuulliseen johtajan rooliin. Niin tai näin, huono johtaminen näkyy ennen pitkää paitsi yrityksen tilinauhassa myös henkilöstön vaihtuvuudessa.