Asiantuntijayritys kartoitti työhyvinvointinsa kulmakivet

Menestystarina TPA Andersson

TPA Andersson Oy:ssä toteutettu Hyvinvointianalyysi todensi, että palautuminen on avaintekijä henkilöstön työssäjaksamisen kehittämisessä. Oman kuormitustason tunnistaminen on sen kehittämisen edellytys. TPA Anderssonin kaikki 15 työntekijää osallistuivat innolla Hyvinvointianalyysiin TYKY-päivien yhteydessä.

”Pelkkä huippukunto ei takaa hyvinvointia. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Tarjosimme henkilöstöllemme Hyvinvointianalyysin, koska halusimme kartoittaa laajemmin ja nähdä kokonaisuutena, miten henkilöstö voi. Tahdoimme tarjota henkilöstölle jotain uutta kuntotestien sijaan”, kertoo TPA Anderssonin toimitusjohtaja Tarja Andersson (kuvissa oik.)

Hyvinvointianalyysissa kolmen vuorokauden sykevälimittaus tallensi työntekijöiden elämästä tarkkaa yksilöllistä tietoa kehon reaktioista erilaisissa tilanteissa.

Yrityksen perusarvoihin kuuluu henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. Kiinteistöpalveluiden ja korkean puhtausluokan P1-rakentamisen asiantuntijaorganisaatiossa työ on itsenäistä, vastuullista sekä aika ajoin kiireistä ja stressaavaa. Matkapäiviä kertyy paljon.

”Asiantuntijayrityksessä hyvinvointi on yrityksen lisäksi myös jokaisen omalla vastuulla. Siksi on tärkeää ymmärtää mistä oma hyvinvointi rakentuu”, jatkaa projektipäällikkö Nina Poikonen (kuvissa vas.).

 

TPA-Andersson_1

 

Ymmärrys oman hyvinvoinnin rakentumisesta

Yksilöllisen kuormituksen ja palautumisen havaintojen lisäksi työntekijät saivat vinkkejä muun muassa liikunnan sopivan tehon ja määrän valitsemiseen. Yöpalautumisen merkitys korostui mittauksissa, ja moni työntekijä asettikin hyvinvointitavoitteita sen kehittämiseksi.

”Oma palaute pysäytti ja pisti ajattelemaan. Näitä asioita ei aina itse tunnista. Omalla kohdalla palautuminen oli raportin mukaan vähäistä, vaikka itse olin sitä mieltä, että kaikki on hyvin. Tunnistan nyt mittauksen jälkeen paremmin oman kuormittumisen ja osaan jarruttaa tahtia kun menee liian tiukille”, Andersson sanoo.

Nina Poikonen kertoo tienneensä yöuniensa lyhyyden, mutta ilahtui huomatessaan unen olevan syvää ja palauttavaa.

“Tiedämme liikunnan tärkeydestä, mutta tieto siitä, että stressaantuneena harjoittelu ei kehitä ja voi olla jopa haitallista, oli minulle uutta. Oli myös hauska huomata, kuinka omasta työpäivästä löytyi myös palauttavia hetkiä”, kertoo Poikonen.

“Muutokset eivät tapahdu hetkessä, mutta Hyvinvointianalyysista saatu palaute jää takaraivoon ja ohjaa järkevimpiin toimintamalleihin”, sanoo Andersson.

Mitä hyvinvointi tarkoittaa tässä työyhteisössä?

Henkilöstö sai palautteen Terveystalon ja Firstbeatin yhdessä pitämällä stressi- ja hyvinvointiluennolla henkilöstön TYKY-päivien yhteydessä. Yksilöraportista työntekijä näkee, mitkä tilanteet häntä kuormittavat ja millaisissa tilanteissa keho palautuu. Myös yritys saa tärkeää tietoa koko henkilöstöä kuvaavasta anonyymista ryhmäpalautteesta.

TPA-Andersson_2

“Palautetilaisuudessa heräsi aktiivista keskustelua konkreettisista toimenpiteistä juuri heidän työpaikallaan. Työhyvinvointi voi tarkoittaa hyvinkin eri asioita eri työyhteisöissä”, sanoo Firstbeatin hyvinvointiasiantuntija Satu Tuominen.

Terveystalosta prosessissa ovat olleet mukana Terveystalon työfysioterapeutti, työterveyspsykologi ja työterveyshoitaja. Työterveyshuollon mukanaolo mahdollistaa tukea elämäntapamuutoksissa ja tarvittaessa ohjauksen oikean ammattilaisen apuun. Hyvinvointianalyysin tiedot myös tallennetaan työterveyshuollon järjestelmään mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

“TPA Andersson Oy:ssä työmotivaatio on erittäin korkea. Yrityksen johto kannustaa työntekijöitä myös laadukkaaseen vapaa-ajan viettoon ja esimerkiksi aikaan perheen ja harrastusten parissa. Hyvinvointianalyysissa tuli esille vahva työhön sitoutuneisuus ja paikoin myös kuormittuneisuus. Muutostarpeisiin olemme työterveyspsykologin kanssa suunnitelleet erilaisia toimenpiteitä”, kertoo Terveystalon työterveyshoitaja Hilkka Aalto.

TPA Andersson Oy suunnittelee Hyvinvointianalyysin seurantamittausten toteuttamista lähitulevaisuudessa. Se mahdollistaa muutosten vaikutusten havaitsemisen ja mahdollisesti seuraavien hyvinvointitavoitteiden asettamisen.

Yksilölliset voimavaratekijät hyvinvoinnin avaimina

Tarja Andersson ilahtui huomatessaan, että tilanne yrityksessä on hyvä. Jopa vuoden pimeimpään ja kiireisimpään aikaan henkilöstö voi keskimäärin hyvin.

”Arvelin, että porukassa on paljon niitä, jotka elävät ruuhkavuosiaan ja palautuminen on ehkä heikkoa. Olinkin itse se, joka tarvitsee enemmän palautumisen hetkiä. Nukuin pitkät yöunet, mutta unen laatu oli olematonta”, Andersson toteaa.

Stressinhallinnassa olennaista on, että sekä kuormitustekijät että palautumista tehostavat voimavarat tunnistetaan. Yksilöllisillä toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan näihin molempiin.

“Avoin keskustelu palautetilaisuudessa auttaa ymmärtämään, mitä palautuminen juuri omalla kohdalla tarkoittaa. Esille tuli myös positiivisia yllätyksiä ja runsaasti asioita, jotka edistävät jaksamista yksilötasolla. Se on mielestäni Hyvinvointianalyysin suola”, Tuominen sanoo.

Näe hyvinvointiisi vaikuttavat tekijät Hyvinvointianalyysilla