BMW: Autoteollisuuden edelläkävijä

Firstbeat Success Story: BMW

Autoteollisuus elää jatkuvassa muutoksessa , joista suurin on vielä edessä. Miten yksi maailman johtavista autovalmistajista, BMW, valmistautuu tuleviin haasteisiin?

Saksalainen autovalmistaja BMW valmistautuu suureen muutokseen. Yhtiö uskoo, että seuraava vuosikymmen tuo tullessaan yhtä suuria muutoksia  kuin mitä yhtiö on läpikäynyt viimeisen sadan vuoden aikana. Nopeasti kehittyvä teknologia, lakisäätely ja kuluttajakysyntä asettavat vaatimuksia, joihin on vastattava ajoissa. Urheilullisesta ja dynaamisesta suunnittelusta parhaiten tunnettu BMW ei aio jäädä soittelemaan torvea, vaan kohtaa tulevat haasteet alansa edelläkävijänä, hyvin valmistautuneen henkilöstönsä avulla.

”Työntekijät ovat arvokkain ja tärkein kilpailuetumme – siksi meidän täytyy pitää heistä huolta. Yhtiöllämme on useita tehtaita ja paljon erilaisia koneistoja, joita huolletaan jatkuvasti. Nyt viimeistään meidän on myös kiinnitettävä entistä enemmän huomiota henkilöstöömme ja ylläpidettävä heidän työkykyään”, toteaa BMW:n laatujohtaja Michael Zuerl.

BMW tekee kaikkensa työntekijöidensä turvallisuuden ja terveydenhoidon edistämiseksi. Yhtiö tarjoaa henkilöstölleen mm. kattavat vakuutukset ja terveydenhuoltoedut sekä joustavuutta elämäntilanteiden muuttuessa. Nyt yhtiö on kuitenkin investoinut myös ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. BMW:n tavoitteena on parantaa henkilöstön resilienssiä eli sietokykyä ja sitä kautta lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tätä tavoitetta BMW on lähtenyt toteuttamaan yhdessä Firstbeatin kanssa.

Firstbeatin asiantuntija Claudius Van Wyk.

”BMW on maailmanlaajuinen ja kansainvälinen yritys; jokaisella maanosalla on omanlaisensa työkulttuuri sekä monikulttuurinen henkilöstö. Etelä-Afrikassa tehdään töitä hyvin suoritus- ja tuloskeskeisesti, kun taas Saksassa ihmiset huolehtivat lounastaukojen pitämisestä ja riittävästä veden juonnista päivän aikana. Juuri tällaiset pienet teot ovat niitä, joiden merkitystä BMW haluaa korostaa työntekijöidensä keskuudessa”, kertoo Firstbeatin asiantuntija Claudius Van Wyk.

Mitattu tieto tuo todellisia tuloksia

Tarkkaan asetettujen hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseksi BMW hyödyntää Firstbeatin tuottamaa, helposti ymmärrettävää ja henkilökohtaista tietoa ihmisen fysiologiasta.

”Firstbeat on ainoa työkalu, joka näyttää konkreettisesti päivittäisten valintojen seuraukset hyvinvointiimme unen, palautumisen ja suorituskyvyn suhteen. Auttamalla tunnistamaan kuormittavat ja palauttavat tekijät niin työssä kuin vapaa-ajalla, Firstbeat antaa ihmisille kivenkovat todisteet siitä, mitä heidän elämässään todella tapahtuu. Näin he pystyvät tekemään tarvittavia muutoksia tilanteen korjaamiseksi”, Van Wyk kuvailee.

BMW on saanut Firstbeatin avulla aikaan positiivisia tuloksia. Useimmille mittaukset ovat toimineet tehokkaana herättäjänä omien elämäntapojen suhteen. Toisille mittaustulokset ovat tuoneet vahvistusta ja lisämotivaatiota jatkaa samalla linjalla kuin ennenkin, kun taas jotkut ovat ottaneet elämäänsä aivan uudenlaisen kurssin.

”Mittauksen arvokkain anti on ehdottomasti itsestä oppiminen. Omien elämäntapavalintojen vaikutusten näkeminen on opettavainen kokemus, ja se auttaa meitä ymmärtämään, että olemme itse vastuussa omasta hyvinvoinnistamme. Terveellinen ravinto, laadukas yöuni, päivittäisten askareiden rytmittäminen ja riittävä liikkuminen ovat kaikki asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Kun voimme hyvin, pystymme olemaan paras versio omasta itsestämme. Se on todellista menestystä”, Van Wyk kertoo.

Maailman muuttuessa ja monimutkaistuessa yritysten on löydettävä jatkuvasti uusia keinoja pysyäkseen pinnalla muutosten virrassa. Aallonharjalle pääsevät ja siellä ratsastavat yritykset taas ovat valjastaneet käyttöönsä työntekijöidensä koko potentiaalin.

”BMW on kiistatta yksi autoalan edelläkävijöistä, mutta se on ehdottomasti sitä myös työnantajana. Henkilöstöstään aidosti välittävä yritys vetää puoleensa parhaita tekijöitä ja tekee siten myös parasta mahdollista tulosta. Olemme aina tavattoman iloisia, kun näemme asiakkaamme menestyvän ja saavuttavan omat tavoitteensa”, Van Wyk toteaa.

Samaa mieltä ollaan myös BMW:llä.

”Firstbeatin avulla työntekijämme voivat paremmin. Mittaukset ovat herättäneet henkilöstöämme tekemään parempia valintoja arjessaan, ja se on näkynyt erityisesti stressinhallinnassa niin yksilöiden kuin tiimien osalta. Olemme erittäin tyytyväisiä tähänastisiin saavutuksiimme ja aiomme jatkaa yhteistyötä Firstbeatin kanssa myös tulevaisuudessa”, kertoo BMW:n talousjohtaja Carla Bathauer.

 

Miten voimme auttaa juuri Sinun yritystäsi?

Firstbeat Työkykyjohtamisen opas