Hyvinvointianalyysi Easy mahdollistaa suurten ryhmien mittaukset

Työfysioterapeutti Päivi Kinnunen toteuttaa Hyvinvointianalyyseja Easy-palvelun kautta

Easy-palvelu helpottaa Firstbeat Hyvinvointianalyysi -mittausten tekemistä. Firstbeat toimittaa valmistellut mittalaitteet aloitustilaisuuteen sekä ladatut ja analysoidut tulokset asiantuntijalle ennen palautetilaisuutta. Kun Firstbeat huolehtii mittauksista, voi asiantuntija keskittyä palautteenantoon.

Terveystalossa Hyvinvointianalyysi Easy ollut apuna parin vuoden ajan etenkin suurten ryhmien mittauksissa.

– Easy on toimiva palvelu. Se helpottaa mittauksia käyttävän asiantuntijan arkea ja mahdollistaa suurten ryhmien mittaukset. Se on palvelu, joka säästää työaikaa ja siksi myös kustannuksia, kertoo Terveystalo Kampissa toimiva työfysioterapeutti Päivi Kinnunen.

Hän painottaa, että Easyn käyttäminen edellyttää hyvää suunnittelua. Jotta laitteet voidaan ohjelmoida kullekin Hyvinvointianalyysiin osallistuvalle oikea-aikaisesti valmiiksi, on tieto mittalaitteiden tarpeesta ja mitattavista henkilöistä oltava selvillä hyvissä ajoin. Easysta on aiemmin käytetty nimeä logistiikkapalvelu.

Isot asiakasryhmät haltuun ilman suuria investointeja

Terveystalon Hyvinvointikartoituksessa hyödynnetään Firstbeat Hyvinvointianalyysia niin yksilö- kuin ryhmätasojen toiminnassa. Siihen käytettäviä Bodyguard-mittalaitteita on hankittu yksiköihin eri puolille Suomea. Terveystalossa on jatkuvasti meneillään useita projekteja, joissa käytetään Bodyguard-laitteita.

– Yksilömittauksiin yksiköiden omat laitteet normaalisti riittävät, mutta isompien ryhmien ja samanaikaisten projektien kohdalla raja tulee vastaan. Easy myös poistaa laitteiden valmistelun ja purkamisen vaatimat työvaiheet, mikä tarkoittaa ryhmien kohdalla useita tunteja työaikaa, Kinnunen sanoo.

Hän on tehnyt mittauksia viime aikoina yli viidentoista henkilön ryhmille, parhaimmillaan ryhmässä on ollut liki kolmekymmentä henkeä. Hyvinvointianalyysi on Terveystalossa muun muassa osa esimiesvalmennuksia. Näissä tapauksissa Easy-palvelu on ollut tarpeellinen.

– Jos mittausten valmisteluun ja purkamiseen on tullut hyvä rutiini, mittaukset kulkevat kyllä kannattavasti omilla laitteilla. Käytännössä uusien laitteiden hankkiminen kaikkien ryhmämittausten tarpeisiin tulisi kuitenkin kalliiksi, jos niillä ei ole jatkuvaa käyttöä. Pyrimme kustannustehokkuuteen.

Easy_prosessi

Easy-mallissa Firstbeat valmistelee laitteet, purkaa mittaukset ja luo raportit. Palveluntarjoajan työaika säästyy asiantuntijatyöhön.

Asiantuntija voi keskittyä asiantuntijatehtäviin

Käytännössä Easyn käyttäminen hoituu verkossa. Laitteiden tilaus tehdään verkkolomakkeella Firstbeatin verkkosivuilla ja valmistellut laitteet saapuvat tilaajalle sovittuun aikaan. Hän jakaa ne asiakkailleen ja ohjeistaa lähettämään laitteet Firstbeatille mittausjakson jälkeen. Firstbeat vastaa asiakkaille mahdollisissa teknisissä kysymyksissä.

– Kun tulokset ovat valmiit, saan siitä tiedon ja annan palautteet keskustellen asiakkaiden kanssa. Se on se osuus Hyvinvointianalyysista, jossa asiantuntijaa todella tarvitaan. Keskustellessa tulkitaan ja hyödynnetään mittausfaktoja kunkin asiakkaan yksilöllisen tilanteen edistämisessä, Kinnunen sanoo.

Hän arvioi pystyvänsä Easy-palvelun avulla käyttämään työaikansa paremmin juuri asiantuntijatyöhön ja asiakkaiden auttamiseen.

– Mittauksen tarjoama mekaaninen data on lähtökohta, joka tuo esille ydinkohtia yksilön jaksamisesta, arjesta, tavoista ja elämäntilanteesta, Kinnunen toteaa.

Kiinnostuitko Easy-asiakkuudesta?

Ota yhteyttä Firstbeatin hyvinvointivalmentaja ja Easy-koordinaattori Emmi Minkkiseen, p. 020 7631 677 tai emmi.minkkinen@firstbeat.com.

Lataa Firstbeat Hyvinvoinnin ammattilaisen opas