Hyvinvointianalyysi mukana henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin tukemisessa

Firstbeat Menestystarina: LähiTapiola Pohjoinen

Vahinkovakuutusyhtiöstä elämänturvayhtiöksi siirtyvälle LähiTapiolalle henkilöstön hyvinvointi on yhtä tärkeää kuin asiakkaiden hyvinvointi. Yritys toteutti vuoden 2017 valtakunnallisen esimiespäiviensä yhteydessä onnistuneen ja vaikuttavan hyvinvointiprojektin, jossa Firstbeat Hyvinvointianalyysiin osallistui noin 340 esimiestä. Projektin oppeja on jaettu eteenpäin LähiTapiolan alueyhtiöissä, joista yksi on Oulussa sijaitseva, Oulun seudun Virkein Virma -tittelilläkin palkittu LähiTapiola Pohjoinen.

”Olemme panostaneet henkilöstön hyvinvoinnin ja työkyvyn tukemiseen eri tavoin jo useamman vuoden. Erilaisten kampanjoiden lisäksi olemme toteuttaneet esimerkiksi vuoden mittaisen valmennushankkeen, johon kuului mm. henkilökohtainen kunto-ohjelma, luentoja sekä säännöllisesti tehtäviä erilaisia mittauksia, kuten energiatesti ja kehonkoostumusmittaus”, kertoo LähiTapiola Pohjoisen henkilöstöpäällikkö Johanna Laitila.

LähiTapiola Pohjoisen henkilöstöpäällikkö Johanna Laitila

Olennainen osa hanketta oli kouluttaa jokaiseen tiimiin oma hyvinvointiagentti, joka sparraa ja jakaa vinkkejä parempaan jaksamiseen. Yhtiössä korostetaankin pysyviä elämäntapoja ja pieniä, jokapäiväisiä tekoja.

”Pienilläkin arjen valinnoilla voi vaikuttaa merkittävästi siihen, millainen energia päivän aikana on. Olemme esimerkiksi vaihtaneet kaikki kahvipullat hedelmiin, ja suosimme muutenkin terveellisiä tarjottavia taukotiloissa ja palavereissa. Ergonomia on myös tärkeää, ja olemmekin hankkineet kaikille työntekijöillemme sähköiset työpöydät istumisen haittojen ehkäisemiseksi ja työssäjaksamisen edistämiseksi. Kannustamme monipuoliseen liikuntaan, ja olemme innolla mukana liikunnallisissa tempauksissa”, Laitila kertoo.

Hyvinvointianalyysi tärkeä osa kokonaisuutta

LähiTapiola Pohjoisen panokset hyvinvointiin ovat tuottaneet tulosta: sairauspoissaolot ovat laskeneet muutamalla prosentilla, ja työn tehokkuus on lisääntynyt. Toukokuussa koko henkilöstölle toteutettu Hyvinvointianalyysi on ollut tärkeä osa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämistä.

”Hyvinvointianalyysin avulla pääsimme paremmin kiinni hyvinvoinnin perusasioihin, varsinkin palautumiseen ja liikuntaan. Unen osalta saimme kohtalaiset pisteet, mutta huomattavaa oli, että vaikka nukumme riittävästi, ei unen laatu ole välttämättä parasta mahdollista. Stressin ja palautumisen tasapaino oli hyvällä tasolla, mutta sähköisen terveyskyselyn perusteella asetimme päiväaikaisen palautumisen silti kaikkein tärkeimmäksi kehittämistä vaativaksi osa-alueeksi”, Laitila summaa.

Yhtiö asetti mittaustulosten pohjalta tavoitteita myös liikunnalle sekä kognitiivisen ergonomian parantamiselle.

”Hyvinvointianalyysin mukaan liikumme riittävästi, mutta liikunta saisi olla vielä vähän kuormittavampaa kunnon kohoamisen saavuttamiseksi. Olemme kuitenkin erittäin iloisia, että liikunnan positiiviset vaikutukset saatiin nyt todennettua, ja että meillä on mitattua dataa tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista työntekijöidemme hyvinvointiin ja jaksamiseen. Stressin ja palautumisen osalta tavoittelemme kognitiivisen ergonomian parantamista mm. työtä tauottamalla ja mindfulnessia hyödyntämällä. Hyvinvointiagentit toimivat apuna näiden toimenpiteiden toteuttamisessa”, Laitila kuvailee.

LähiTapiola Pohjoisen suunnitelmissa on toteuttaa seurantamittaukset vuoden 2019 loppupuolella.

”Hyvinvointianalyysi keräsi kaikkiaan todella positiivisia kommentteja, ja oli hyvä, että esimiehet osallistuivat mittaukseen jo muuta henkilöstöä aiemmin, jotta he pystyivät käymään asioita ja tuloksia läpi myös oman kokemuksensa pohjalta. Jatkamme innolla tuloksekkaaksi todistettua työtämme työkyvyn edistämiseksi, ja olemme valmiita oppimaan taas uutta seuraavien mittaustulosten pohjalta”, Laitila päättää.

Varmista henkilöstösi hyvinvointi Firstbeat Työkykykartoituksella