Hyvinvointianalyysi osana työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista

Firstbeat menestystarina: Pirkkalan kunta

Mitattu tieto auttaa Pirkkalan kunnan työntekijöitä ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan.

Pirkkalan kunta tarjosi keväällä 2018 henkilöstölleen mahdollisuuden osallistua pienellä omavastuulla sykevälivaihteluun perustuvaan Firstbeat Hyvinvointianalyysiin. Stressiä, palautumista ja liikunnan vaikutuksia kuvaavaan mittaukseen osallistui 29 paremmasta työhyvinvoinnista ja työkyvystä kiinnostunutta työntekijää.

”Halusimme auttaa henkilöstöämme ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan sekä työssä että vapaa-ajalla”, kertoo Pirkkalan kunnan henkilöstöjohtaja Jenni Harjula.

Harjula kertoo mitattuun tietoon perustuvan Hyvinvointianalyysin olevan työnantajan kannalta erittäin hyödyllinen työkalu työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisessa.

”Omien tuntemusten sijaan mittaus kertoo faktat mustaa valkoisella ja nostaa pöydälle ne asiat, jotka vaikuttavat omaan jaksamiseen ja terveyteen.”

Tulosten purku ja ryhmäpalaute järjestyi työterveyspalvelu Terveystalon kautta. Yleisellä tasolla tuloksista nousi esille liikunnan merkitys ja ruokavalion terveellisyys eli perusasioiden esille tuominen ja niistä muistuttaminen. Yllättäväksi seikaksi paljastui heikko yöaikainen palautuminen, sillä unen laatu ja määrä arvioitiin paremmaksi kuin mitä se todellisuudessa oli. Mittaustuloksista riittikin jutun juurta osallistujien keskuudessa.

”Olemme ihmetelleet keskenämme, että miten punaisella sitä oikeasti meneekään, vaikka luulee, että kaikki on hyvin. Esimerkiksi omat tulokset palautumisen ja liikunnan suhteen olivat aivan erilaisia kuin mitä etukäteen kuvittelin, ja se kyllä pysäytti ja laittoi miettimään, että jotain pitäisi tehdä niin psyykkisesti kuin fyysisesti”, kertoo Hyvinvointianalyysiin osallistunut Kirsi Koski.

Seurantamittaus antaa tekemiselle oikeaa suuntaa

Hyvinvointianalyysiin osallistuneista yli puolet teki vähintään yhden muutoksen elämäntapoihinsa ja lähes kaikki kokivat mittauksen auttaneen oman hyvinvoinnin edistämisessä. Kaikki 29 osallistujaa suosittelisi mittausta muille ja suurin osa haluaisi tehdä mittauksen uudelleen. Positiivisen vastaanoton innoittamana Pirkkalan kunta jatkaa mittauksia myös tulevaisuudessa.

”Hyvinvointi on elämänpituinen matka, joten omaa tekemistä ja muutosten vaikutuksia on hyvä seurata aika ajoin. Hyvinvointianalyysi antaa jokaiselle mahdollisuuden oppia itsestään jotakin uutta – ja juuri uuden oppiminen on se asia, joka motivoi kohti muutosta”, Harjula kuvailee.

Yrityksen potentiaali piilee yksilössä. Varmista henkilöstösi hyvinvointi Firstbeat Työkykykartoituksella.

Varmista henkilöstösi hyvinvointi Firstbeat Työkykykartoituksella