”Hyvinvointianalyysissa jokainen osallistuja on voittaja”

Firstbeat menestystarina: MotiOne

Innovatiivinen ja sisäistä yrittäjyyttä vaaliva jyväskyläläinen hyvinvointiyritys MotiOne on toiminut Firstbeatin kumppanina vuodesta 2016 lähtien. Automaattisesti jokaiseen valmennukseen kuuluva Hyvinvointianalyysi toteutetaan asiakkaalle ennen ensimmäistä tapaamiskertaa, jossa valmennuksen runkona toimivat mittaustulokset käydään kasvotusten läpi motivaation sytyttämiseksi sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden selkeyttämiseksi.

MotiOne tarjoaa valmennuksia sekä yksilöille että yrityksille. Toimitusjohtaja Janne Hautalan mukaan Hyvinvointianalyysi huomattiin yrityksessä nopeasti oikeaksi, objektiiviseksi mittaustavaksi yleiselle hyvinvoinnille.

”Perinteiset kuntotestit saattavat herättää huonoja muistoja kouluajoilta, jolloin valmennuksen startti lähtee väistämättä liikkeelle huonoilla fiiliksillä. Hyvinvointianalyysi sen sijaan on mukava ja vaivaton toteuttaa eli asiakas voi tehdä mittauksen hyvillä mielin. Lisäksi alku- ja seurantamittausta vertaamalla pystymme helposti seuraamaan kehitystä ja tekemään tarvittavia muutoksia matkan varrella.”

Jokainen osallistuja on voittaja

Hautala kertoo Hyvinvointianalyysin antavan asiakkaille paljon, sillä tulokset ovat usein paitsi yllättäviä myös omia tuntemuksia vahvistavia.

”On yleistä, että tiettyjä asioita ei haluta tai uskalleta myöntää – edes itselle. Sitten, kun omat stressipiikit ja palautumisen tilanteen näkeekin siinä silmien edessä konkreettisesti paperilla, kynnys asian kohtaamiseen ja lopulta myöntämiseen madaltuu huomattavasti, jolloin muutos on ylipäänsä mahdollista.”

Hautala toteaakin Hyvinvointianalyysin toimivan tehokkaana motivaattorina niin projektin alkusysäyksessä kuin pitkällä tähtäimellä.

”Mittauksen monelta eri osa-alueelta antama data auttaa asiakasta oman tilanteen hahmottamisessa ja valmentajaa parhaan mahdollisen valmennusohjelman suunnittelemisessa. Parasta Hyvinvointianalyysissa on siis ehdottomasti sen monipuolisuus eli hyvinvoinnin kokonaiskuvan näkeminen. Voi sanoa, että raportin värien takana on tuhansia sanoja, joista voimme mittaustulosten perusteella muodostaa isompia lausekokonaisuuksia ja ohjata keskustelua rakentavaksi asiakkaan kanssa.”

Ja koska itsestä oppiminen on hyödyllistä ihan jokaiselle, suosittelee Hautala mittausta kaikille työelämässä oleville ammatista riippumatta.

”Hyvinvointianalyysi auttaa esimerkiksi tietotyöläistä hallitsemaan stressiä ja fyysistä työtä tekevää parempaa palautumista mahdollistavien valintojen tekemisessä. Mittaus ei ole kenellekään tyhjä arpa, sillä Hyvinvointianalyysissa jokainen osallistuja on voittaja.”

Lue lisää Hyvinvointianalyysin hyödyistä sinulle ja asiakkaillesi maksuttomasta Firstbeat Hyvinvoinnin ammattilaisen oppaasta:

Firstbeat Hyvinvoinnin ammattilaisen opas