Hyvinvointikartoitus sytytti kipinän itsestä huolehtimiseen

Menestystarina Suomen Euromaster Oy

Suomen Euromaster Oy:n koko henkilökunta osallistui hyvinvointikartoitukseen joulukuun 2009 ja helmikuun 2010 aikana. Rengasalan palveluita tarjoavassa yrityksessä on liki 400 työntekijää hallinnon, myynnin, rengasasennuksen ja pinnoituksen tehtävissä eri puolilla Suomea. Valtaosa työntekijöistä on miehiä, ja suurin osa työtehtävistä edellyttää hyvää fyysistä kuntoa. Tyypillistä on myös työn sesonkiluontoisuus, ja etenkin kevät- ja syyssesongin aikana työpäivät venyvät pitkiksi ja työ on erittäin hektistä.

Kartoituksessa selvisi, että Euromasterin henkilökunnan voimavaratasapaino oli mittausten aikana keskimäärin suosituksia alhaisempi ja palautuminen hieman puutteellista. Stressireaktioita työntekijöillä oli normaali määrä, mutta päivänaikaisia palauttavia taukoja ei juuri lainkaan. Lisäksi liikunnan määrä ja teho olivat alhaiset ja painoindeksi hieman suosituksia korkeampi.

Palautetilaisuudessa henkilökunta havahtui ja sai ajantasaista tietoa juuri niistä asioista, jotka parhaiten tukevat hyvää palautumista, voimavarojen sopivaa käyttämistä ja kunnon kohenemista.

– Kartoituksen avulla tuli esille mielenkiintoisia tietoja mm. omasta nukkumisesta. Yksi työntekijöistä kertoi huomanneensa korkeimman palautushetken olevan aamuyöllä 05.00-06.00 aikaan. Tämän takia aikaiset aamuheräämiset eivät sopineet hänelle. Toinen työntekijöistä puolestaan tunnisti, ettei valvominen myöhään sovi hänelle, sillä korkein palautumispiste on illalla heti nukkumaan menon jälkeen, kertoo Euromasterin henkilöstöpäällikkö Heli Kangasniemi.

Henkilökohtainen palaute elämäntapamuutosten taustalla

Hyvinvointikartoitukseen kuului henkilökohtainen palaute, jonka aikana työntekijät saivat yksilöllisesti konkreettisia ehdotuksia hyvinvoinnin parantamiseen. Tämän lisäksi kaikilla oli mahdollisuus puhelinpalautteeseen.

– Osa työntekijöistä kertoi saaneensa kartoituksesta kipinän kuntoilun aloittamiseen, painonpudottamiseen tai terveellisten elämäntapojen seuraamiseen muulla tavoin. Juuri tämä kipinän syttyminen oli se, mitä me työnantajana haimme Firstbeatin hyvinvointikartoituksella, Kangasniemi jatkaa.

Kuntovalmentaja apuna tavoitteiden saavuttamisessa

Moni aiemmin satunnaisesti liikkunut työntekijä on aloittanut säännöllisen liikkumisen kartoituksen innostamana. Työntekijöistä 120 kirjautui netissä toimivaan Kuntovalmentaja-ohjelmaan, joka ohjaa ja motivoi omaehtoiseen liikkumiseen. Heistä puolet käytti Kuntovalmentajaa aktiivisesti kevääseen 2011 sovittuun ajankohtaan asti. Ohjelman käyttäjät saivat kerran kuukaudessa ryhmäpalautteen sekä raportin harjoittelun edistymisestä.

– Kaikki kartoitukseen osallistuneet saivat runsaasti hyödyllistä tietoa kuntoiluun liittyen. Kuntovalmentajan käyttöönotto heti kartoituksen jälkeen auttoi työntekijöitä seuraamaan tavoitteidensa toteutumista käytännössä. Kuntovalmentaja on omalta osaltaan myös kannustanut kuntoilun aloittamiseen. Kaiken kaikkiaan projektia on pidetty Euromasterilla erittäin hyödyllisenä sekä yrityksen että siihen osallistuneiden työntekijöiden mielestä.

Näe hyvinvointiisi vaikuttavat tekijät Hyvinvointianalyysilla