Salon syksyyn kuului liki 200 sykevälimittausta

Menestystarina Salon kaupunki

Salon kaupunki päätti puuttua sairaspoissaoloihin ja tukea työntekijöiden jaksamista työhyvinvointihankkeessa, joka oli suunniteltu työyhteisön tarpeista lähtien. Työssä ja vapaa-ajalla koetun stressin vähentäminen oli hankkeen avainteema.

Firstbeatin sykevälianalyysi oli hankkeen tärkeä työkalu, jonka avulla syksyn 2011 aikana liki 200 työntekijää sai henkilökohtaista tietoa kuormituksestaan ja palautumisestaan sekä ohjausta jaksamisensa edistämiseen. Näin mittavan Hyvinvointianalyysin toteuttaminen oli mahdollista, kun hankkeeseen palkattiin työhyvinvointikoordinaattoreiksi työterveyshoitaja Katja Mäkinen ja työfysioterapeutti Annukka Sistonen. He kouluttautuvat mittareiden tekniseen käyttöön kevään aikana ja organisoivat mittaukset henkilöstöhallinnosta käsin.

– Firstbeatin menetelmä antaa todella hyvää tietoa yksilön palautumisesta ja sitä kautta jaksamisesta. Tällaista tietoa yksilön omasta tilanteesta ja palautumisesta ei muuten olisi mahdollista saada. Suurin osa tietää sisimmässään tilanteen, muttei anna kiireen keskellä itselleen lupaa puuttua siihen, Katja Mäkinen kiittelee.

Sykevälimittauksen jälkeen jokainen siihen osallistunut sai palautteen ryhmätilaisuudessa. Jokaisella oli mahdollisuus myös henkilökohtaiseen puhelinpalautteeseen.

Mäkisen mukaan viimeistään puhelinkeskustelussa mittauksen osoittamille työntekijöiden kuormituspiikeille löytyi syy ja monesti siihen löytyi myös ratkaisu. Tarvittaessa työterveyshuolto oli kumppanina jatkoselvityksissä.

Vahvistusta omille tuntemuksille

– Mittauksissa selvisi monenlaisia asioita, jotka havahduttivat. Esimerkiksi suurin osa työntekijöistä ei juurikaan palaudu työpäivän aikana. Nyt onkin puhuttu hengähtämisen tärkeydestä. Tiiviinkin työtahdin keskellä tulisi maltettaa ottaa edes minuutti itselle. Yllättävän pienetkin asiat vaikuttavat siihen, että palautuminen lähtee käyntiin. Tämä on myös työyhteisön kehittämisen paikka, Mäkinen kertoo.

Yleisellä tasolla katsottuna mittaukseen osallistuneet työntekijät palautuvat ensisijaisesti yön aikana. Vapaapäivinäkin aktiivisuustaso on korkea.

– Mitä tulee liikuntaan, moni ajattelee liikkuvansa enemmän kuin todellisuudessa liikkuu ja ajattelee liikunnan olevan rasittavampaa kuin se on. Moni työntekijä tekee fyysisesti raskasta työtä, muttei todennäköisesti ole kuitenkaan erityisen hyvässä kunnossa. Kuntotasoon nähden sopivan liikunnan lisääminen olisi tärkeää hyvinvoinnin kannalta, Mäkinen toteaa.

Katja Mäkinen kertoo, että moni työntekijä myös huojentui tuloksista. Monella asiat olivat kohdallaan. Moni taas sai vahvistuksen sille, että väsymyksen tuntemukset ovat todellisia ja että niille voi tehdä jotain.

Palautuminen huomioon työkulttuurissa

Kuormituksen ja palautumisen tarkastelun rinnalla kehitettiin työyhteisöjen toimintaa kunkin hankkeeseen osallistuneen yksikön osalta. Käytössä oli Työterveyslaitoksen työkuormitusta arvioiva TIKKA-menetelmän sosiaalinen ja psyykkinen osuus. Esille nousseisiin epäkohtiin pohdittiin ratkaisuja niin työyhteisöissä kuin esimiestasolla.

Kohdennetun toiminnan ohella etuja ja kannustusta terveisiin elämäntapoihin tarjottiin tasapuolisesti koko henkilöstölle.

Firstbeat-mittaus ja työyhteisön kehittäminen koskettivat syksyn aikana Salon kotihoidon ja puhtaanapidon henkilökuntaa sekä kaupungin johtoa. Onnistunut hanke sai jatkoa ja sitä laajennetaan keväällä 2012 koskemaan myös muita toimialoja.

– Kotihoidossa ja puhtaanapidossa työn vaatimukset ovat kovat ja sairauspoissaoloja on paljon. Lisäksi sijaisten saaminen on näillä aloilla hankalaa. On työntekijän ja työnantajan etu, että omat toiminta ja työyhteisön rakenteet tukevat jaksamista, kertoo Katja Mäkinen.

Yksilölliset mittaukset yhdistettynä työyhteisötason selvitykseen todettiin toimivaksi tavaksi puuttua juuri työperäisiin stressitekijöihin. Samalla saatiin keinoja myös yksilöiden elämänhallintaan.
– Hanke on saanut paljon positiivista palautetta ja vilpittömiä kiitoksia. Niin henkilöstö kuin johto ovat sitoutuneet äärimmäisen hyvin, Mäkinen toteaa.

Firstbeatin hyvinvointivalmentaja Jaakko Kotisaari onnittelee Salon kaupunkia hyvin toteutetusta ja onnistuneesta työhyvinvointihankkeesta.

– Hankkeen vetäjien aktiivisuus ja hyvä suunnittelu olivat onnistumisen ehdottomia edellytyksiä. He omaksuivat Hyvinvointianalyysin hyödyt ja käytännön toteuttamisen nopeasti, ja sovelsivat opittua omassa työyhteisössään hienolla tavalla, hyvinvointiasiantuntija Jaakko Kotisaari kiittää.

Näe hyvinvointiisi vaikuttavat tekijät Hyvinvointianalyysilla