Vahinkovakuutusyhtiö If ihastui Firstbeat Työkykykartoituksen monikäyttöisyyteen

Firstbeat-tarina: Vakuutusyhtiö If

Menestyvä yritys huolehtii henkilöstönsä työkyvystä, mutta useinkaan tähän ei ole omasta takaa työkaluja. Vakuutusyhtiö If kokeili ensimmäisenä Firstbeat Työkykykartoitus-palvelupakettia, jossa Hyvinvointianalyysit jalkautetaan yritysten käyttöön uudella, kustannustehokkaalla ja helpolla tavalla. 

Hyvinvoiva työntekijä on yrityksensä kantava voimavara, sillä terve ja hyvinvoiva työntekijä tarkoittaa myös hyvää työkykyä. Työntekijöiden terveyspulmiin onkin hyvä puuttua ajoissa, jo ennen kuin työpahoinvointi alkaa syödä suorituskykyä ja aiheuttaa kustannuksia. On niin ikään tärkeää, että yrityksen ja henkilöstön kynnys osallistua oman hyvinvointinsa kartoittamiseen ja seurantaan on mahdollisimman matala. Helppokäyttöisyys ja räätälöitävyys ovatkin avaintekijöitä Firstbeatin uudessa Työkykykartoituksessa, jossa Hyvinvointianalyysiin osallistuminen yrityksessä on tehty helpoksi.

– Kehitimme Työkykykartoituksen asiakkaiden tarpeita kuunnellen. Halusimme tehdä Hyvinvointianalyysiin osallistumisesta vielä helpompaa ja siten auttaa yhä useampaa ihmistä hallitsemaan stressiä, palautumaan ja saapumaan työhön energisenä, kertoo Firstbeatin varatoimitusjohtaja Juho Tuppurainen.

Työkykykartoitus tarjoaa ennen kaikkea uudenlaisen tavan tilata ja hallinnoida Firstbeatin tarjoamaa Hyvinvointianalyysia, joka tarkoittaa käytännössä arjen lomassa tapahtuvaa, kolmen vuorokauden pituista sykevälimittausta. Mittauksen tiedoista koostetaan henkilökohtainen raportti, josta voidaan nähdä kehoa kuormittavat ja palauttavat tekijät. Tulokset käsittävät asiantuntijan palautteen, jonka toteuttajaksi organisaatio voi valita haluamansa palveluntarjoajan tai oman työterveyden, sekä ryhmä- tai organisaatiotason yhteenvetoraportin, joka auttaa työkykyjohtamisessa.

Vahinkovakuutusyhtiö If on ensimmäinen yritys, joka on ottanut käyttöön Työkykykartoitus-palvelupaketin. Se on vastannut mainiosti niihin tarpeisiin, joita ison yrityksen henkilöstöllä on.

– Projekti on lähtenyt tosi hyvin käyntiin ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Yksittäisten työntekijöiden kohdalla toimimme työterveyden aloitteesta, mutta myös kokonaisille tiimeille on tehty mittauksia, Ifin työhyvinvointipäällikkö Irma Saarinen kertoo.

Ifin työhyvinvointipäällikkö Irma Saarinen (vas.) ja Mehiläisen työterveyshoitaja Leena Lammi

If on käyttänyt Työkykykartoitusta lähes vuoden verran ja Saarisen mukaan kaikki, jotka ovat lähteneet mukaan ovat olleet todella tyytyväisiä. Vaikka työntekijän työkyvyssä tai terveydessä ei olisikaan mitään vikaa, antaa mittaus arvokasta tietoa siitä miten henkilö rentoutuu ja palautuu. Hyvinvointianalyysi onkin usein jopa silmiä avaava kokemus.

– Ihmiset eivät ole tajunneet, kuinka kovalla stressitasolla he vievät päivänsä läpi. Kotona palautumiseen vaikutetaan unella ja liikunnalla, mutta töissä pitäisi myös muistaa palautua säännöstelemällä työmäärää ja pitämällä riittävästi taukoja, Saarinen muistuttaa ja kertoo konkreettisen esimerkin:

– Huomasimme Firstbeatin mittauksista, että pitämällä kokouksia kokousten perään ihminen ei palaudu. Nyt pyrimme lopettamaan palaverit varttia vaille, kesti palaveri sitten tunnin tai kaksi. Kun työntekijä ehtii palautua ennen seuraavaa tapaamista, se vaikuttaa positiivisesti vireyteen ja jaksamiseen työpäivän aikana. Taukojen lisääminen siis lisää paitsi hyvinvointia myös työtehoa, Saarinen toteaa.

Monipuolinen, joustava ja helppo

Firstbeat toteuttaa Hyvinvointianalyyseja monipuolisesti kaiken kokoisille organisaatioille eri palvelumalleilla. Saarinen on havainnut uuden paketin monikäyttöisyyden olevan sen vahvimpia ominaisuuksia.

– Ostopäätöksessä vakuutti se, että palvelua voi käyttää työterveyden kautta, mutta myös muilla tavoin, kuten erilaisissa työhyvinvointivalmennuksissa ja -hankkeissa, hän luettelee.

Firstbeat Työkykykartoitus-palvelupaketti mahdollistaa Hyvinvointianalyysien joustavan toteutuksen, sillä se voidaan tehdä sekä yksittäisille ihmisille että ryhmille. Mittaukset on niin ikään helppo toteuttaa myös sellaisille yrityksille, joilla on henkilöstöä hajautetusti eri puolella Suomea tai maailmaa. Yritys ostaa mittaukset kätevästi krediitteinä, jolloin osanottajia ei tarvitse tietää ennakkoon vaan kutsu voidaan lähettää isoillekin massoille yhdellä kertaa. Yksilöiden tilaamat mittaukset vähenevät tililtä. Tässä mallissa työntekijä voi valita itselleen sopivimman mittausajankohdan.

Monipuolisuus toteutuu Työkykykartoituksessa monella tapaa, sillä myös työterveys voi käynnistää mittauksen. If on siirtynyt ikäryhmä-terveystarkastuksista työhyvinvointikyselyihin, jolloin työterveys voi suositella työntekijälle Firstbeat Hyvinvointianalyysia yhdessä sovittujen kriteerien perusteella. Moni suosituksen saanut osallistui mittaukseen. Ryhmäpalautetilaisuuksia pidettiin Skype-kokouksina työpsykologin vetämänä kaksi kappaletta.

Ifin työhyvinvointipäällikkö Irma Saarinen kertoo olleensa myös itse mukana kahdessa työterveyden järjestämässä ryhmäpalautteessa.

– Siellä ollaan oltu todella vastaanottavaisia miettimään millaisia elämäntapamuutoksia mittausten pohjalta voitaisiin tehdä. Vaikka mittaustulos sinänsä jo herättää ihmisiä, antaa palautetilaisuus lisää hyviä eväitä jatkaa kohti parempaa hyvinvointia, Saarinen kertoo.

Ifin työterveyspalveluista vastaava Mehiläinen on kokenut Hyvinvointianalyysin hyvänä keinona saada lisää tietoa työntekijöiden terveydestä.

– Mitattu tutkimustulos vaikuttaa motivoivan ihmisiä paremmin ja on sitä kautta hedelmällinen tapa kiinnittää huomiota terveystottumuksiin, kuten palautumiseen, työterveyshoitaja Leena Lammi Mehiläisestä kertoo.

Lammin mukaan työterveyden kannalta arvokasta on asiantuntijaroolin säilyminen heillä, jotka työntekijän parhaiten tuntevat. Toimintamalli, jossa työterveys on asiantuntijan roolissa ihmiseen ja tulokseen, mutta jonka tekninen toteutus tapahtuu muualla, on todettu toimivaksi Mehiläisellä.

– Me, jotka olemme muutenkin työntekijöiden lähellä ja tunnemme heidät, voimme näin hyödyntää näppärästi uutta teknologiaa, Lammi kuvailee.