Athlete ohjelmisto

Lataukset

Huom! Tuotteen myynti on päättynyt.

Lataa Athlete asennuspaketti v2.2.0.4

 

Usein kysyttyä

Kuinka saan mahdollisimman luotettavan arvion kuntotasostani?

Kuntotasosta saa mahdollisimman luotettavan ja toistettavan arvion tekemällä alkulämmittelyn jälkeen noin 15 minuutin reipas juoksuharjoitus suhteellisen tasaisella maastolla ja kovalla alustalla. Tällöin ulkoiset tekijät vaikuttavat mahdollisimman vähän tulokseen.

Miksi METmax-arvo on huonompi metsässä juostessa kuin tiellä?

Metsässä juoksualusta on pehmyt ja joudut usein tekemään enemmän töitä edetäksesi saman matkan kuin kovalla alustalla. Syke ja hapenkulutus ovat siis korkeampia metsässä kuin tiellä, jolloin taloudellisuus heikkenee. Tästä syystä arvioitu maksimaalinen kuntotaso (METmax) on myös heikompi metsässä.

Miksi en saa harjoituksesta METmax arvoa?

Mikäli syke- ja nopeusdataa on liian vähän tai se on huonolaatuista, kuntotason arviota ei tule. Ohjelma pyrkii myös automaattisesti tunnistamaan juoksuharjoitukset. Mikäli harjoitus vaikuttaa muulta kuin juoksuharjoitukselta (esim. pyöräily), kuntotason arviota ei tehdä.

Miksi yksittäisten harjoitusten METmax-arvo (siniset pallot) vaihtelee välillä paljonkin, mutta kuntotaso (vihreä viiva) pysyy suhteellisen tasaisena?

METmax arvio vaihtelee myös eri juoksuharjoitusten välillä, koska päivittäinen vaihtelu suorituskyvyssä on luonnollista. Ulkoiset tekijät, kuten voimakas myötä- tai vastatuuli sekä maaston kovuus vaikuttavat myös selkeästi siihen, kuinka paljon töitä tulee tehdä tietyn matkan enetemiseen. Fysiologiset tekijät, kuten väsymys ja sairastelu myös vaikuttavat tulokseen. Vihreää viivaa painotetaan sen perusteella, kuinka luotettava arvio kuntotasosta on saatu kustakin harjoituksesta. Mikäli syke- tai nopeusdata on huonolaatuista tai sitä on vain lyhyt pätkä, luotettavuus heikkenee ja tuloksen vaikutus kuntotasoon (vihreä viiva) on hyvin pieni.

Voiko kuntotason arviota käyttää muissa lajeissa kuin juoksussa?

Kuntotason arvio toimii vaan juoksussa. Athlete pyrkii tunnistamaan juoksun ja poistamaan muut lajit automaattisesti. Mikäli tulos kuitenkin tulee muusta kuin juoksuharjoituksesta, ota METmax follow-up sarakkeesta rasti pois, jottei kuntotaso vääristy.

Miksi en saa ladattua kaikkia mittauksia Movescount.com palvelusta?

Movescountista voidaan ladata 200 mittausta kerralla Athleteen. Päivämäärärajoitusta muuttamalla Athletesta saa useammalla kerralla ladattua kaikki datat, mikäli mittauksia on enemmän kuin 200.

Kuinka siirrän ohjelman toiselle koneelle?

ATHLETEn mittaustietokannan voi siirtää toiselle koneelle käyttämällä ohjelman Export/Import -toimintoa.

Luo varmuuskopio tietokannastasi valitsemalla ’Tiedosto’ -> ’Export’. Ohjelman luoma varmuuskopio sisältää kaikki ohjelmaan luodut profiilit ja niille ladatut mittaukset.

Varmuuskopion voi ladata uuteen asennukseen valitsemalla ’Tiedosto’ -> ’Import’.

Ohjelman asennuspaketin saat ladattua Athlete -sivustolta.

Onko ohjelma Mac yhteensopiva?

Firstbeat ohjelmat eivät tällä hetkellä ole Mac yhteensopivia.

Mittausten lataaminen ei onnistu. Ohjelman löytää mittauksen kellosta, mutta lataamisen jälkeen mittaus on tyhjä?

Varmista, että laitteen sykevälitallennus on päällä.

Suunto t6: Avaa laitteen valikko ja valitse ’TRAINING’ -> ’set log’ -> varmista, että ’R-R’ on tilassa ’ON’

Polar: Avaa laitteen valikko ja valitse ’Settings’ -> ’Features’ -> varmista, että ’R-R data on valittu.

Hankin uuden koneen, mutta ATHLETEn asennuksen jälkeen en saa yhteyttä Suunnon laitteeseen?

Athleten asennuksen yhteydessä asennettavat Suunto ajurit ovat 32 bittiselle käyttöjärjestelmälle. Jos koneesi käyttöjärjestelmä on 64 bittinen, asenna 64bit yhteensopivat ajurit.

Ajurit löytyvät ATHLETEn asennuskansiosta löytyvästä ’Drivers’ -kansiosta.