LEHDISTÖTIEDOTE: Firstbeat Technologies Oy vuoden hautomoyritys 2004

syys 10 2004 in Uutiset

Vuoden 2004 hautomoyritykseksi on valittu Firstbeat Technologies Oy. Jyväskylän Teknologiakeskuksessa toimiva yritys on kehittänyt sykemittaukseen perustuvan analyysimenetelmän työn kuormituksen, stressin ja palautumisen tarkkailuun; menetelmää voi hyödyntää myös kuntoilussa, valmennuksessa ja painonhallinnassa. Vahvaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvilla tuotteilla on suuret mahdollisuudet kansainvälisillä markkinoilla. Vuoden 2004 Hautomoyrityksen valitsi Suomen Teknologiakeskusten Liiton TEKELin yrityskehitysjaosto. Valintakriteereissä korostettiin vahvan liikeidean lisäksi jo hautomovaiheessa saavutettua ripeää kasvua. Huomiota kiinnitettiin tuotekehitykseen, asiakasmääriin, liikevaihdon kehitykseen sekä kansainvälistymiseen. Valintakriteereissä edellytettiin aktiivista yhteistyötä hautomon kanssa sekä sitä, että yritys on ollut toiminnassa korkeintaan kolme vuotta. TEKEL on valtakunnallinen yhteistyöverkosto, johon kuuluu 22 teknologiakeskusta yliopisto- ja korkeakoulukaupungeissa. TEKELin jäsenkeskusten yrityshautomot tarjoavat asiakkaiksi valituille alkaville teknologiayrityksille kehittämispalveluja, neuvontaa ja toimitiloja. Hautomoissa käynnistyy vuosittain noin 200 uutta yritystä; kasvukykyisistä uusista teknologiayrityksistä valtaosa aloittaa hautomoiden piirissä. Hautomoissa aloittaneista yrityksistä noin 90 % onnistuu ja jatkaa menestyksellisesti toimintaansa. Kaikkiaan teknologiakeskusten hautomoissa on käynnistynyt 1 500 yritystä. Suomen ensimmäiset teknologiakeskushautomot perustettiin noin 15 vuotta sitten.