LEHDISTÖTIEDOTE: Valtakunnallinen INNOSUOMI 2004 –palkinto

marras 16 2004 in Uutiset

Tasavallan presidentin valtakunnalliset INNOSUOMI 2004 -palkinnot jaetaan yhdennentoista kerran INNOPÄIVÄN pääjuhlassa 16.11.2004 Patentti- ja rekisterihallituksen INNOTALOSSA. INNOSUOMI 2004 kilpailuun tuli kaikkiaan 171 ehdotusta. Kilpailuun lähetetyt ehdotukset olivat 35 eri toimialalta. Kolme eniten edustettua toimialaa olivat ICT-ala 13%, puunjalostusala 12% ja terveys- ja liikunta-ala 12%. Aktiivisimmat maakunnat ehdokashankinnassa olivat Uusimaa, Etelä-Karjala ja Kainuu. Asukaslukuun nähden eniten ehdotuksia tehtiin Kainuussa. Kilpailussa jaetaan viisi samanarvoista valtakunnallista, tasavallan presidentin INNOSUOMI-palkintoa ja yksi kunniamaininta. Palkituille luovutetaan INNOSUOMI-veistos ja kunniakirja. VALTAKUNNALLINEN INNOSUOMI 2004 -PALKINTO FIRSTBEAT TECHNOLOGIES OY, JYVÄSKYLÄ Sykeanalyysiteknologia Firstbeat Technologies Oy on kehittänyt vallankumouksellisen sykeanalyysiteknologian, jonka avulla sydämen sykevälimittausta analysoimalla pystytään tuottamaan tarkkaa ja monipuolista tietoa kehon toiminnoista ja elämäntapojen terveysvaikutuksista. Teknologian avulla saadaan täsmällistä tietoa liikunnan vaikutuksesta kehoon, voidaan edesauttaa painonhallintaa sekä tunnistaa työn kuormittavuus, terveyttä uhkaava stressitila ja resurssien palautuminen. Innovaation perustana on kehon eri toimintojen jättämien jälkien tunnistaminen sydämen sykkeestä, minkä avulla pystytään simuloimaan digitaalinen malli mitattavan henkilön kehon toiminnoista. Teknologiaa voidaan hyödyntää monipuolisesti erilaisissa käyttäjästä tietoja mittaavissa laitteissa. Suunto t6 rannetietokone on ensimmäinen teknologiaa hyödyntävä kuluttajatuote. Ammattikäyttöön tarkoitettu Firstbeat Hyvinvointianalyysi -ohjelmisto auttaa suuntaamaan elämäntapoja liikunnan, painonhallinnan ja stressinhallinnan osa-alueilla. Menetelmä mahdollistaa tehokkaiden ja yksilön huomioon ottavien palvelumallien tuottamisen ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon. Elämäntavan terveysvaikutusten analyysi soveltuu hyvin työhyvinvoinnin edistämisen ohjelmissa alkutilanteen kartoittamiseen ja toimenpiteiden vaikutusten toteamiseen. Koska elämäntapaan liittyvät terveysriskit voidaan tuoda esille jo aikaisessa vaiheessa, korjaavilla toimenpiteillä pystytään ehkäisemään myöhempää työkyvyn alentumista. Firstbeat Technologies Oy on perustettu vuonna 2002 ja sen palveluksessa on 14 henkilöä. Yrityksen tavoitteena on saavuttaa teknologialle laaja-alainen käyttö.