Presenteeism – ett verkligt problem

Presenteeism, dvs. att anställda kommer till jobbet men inte är produktiva, är inte billigt. Nu kan det hända att du liksom Jerry Maguire utropar ”Show me the money!”, så låt oss ta en närmare titt. En försiktig uppskattning av de årliga kostnaderna för presenteeism i Finland för arbetsgivare uppgår till cirka 1 600 euro per löntagare. Andra undersökningar uppskattar att kostnaderna är drygt 2 500 euro per anställd och i en del internationella undersökningar uppskattas kostnaderna var tiotals gånger så stora jämfört med kostnaderna för sjukfrånvaro. Presenteeism är alltså en betydlig kostnad för företag.

Vad presenteeism är och vad det inte är

Presenteeism är att man är närvarande på arbetsplatsen, men ändå inte. Man utför sitt arbete, men får nästan ingenting till stånd. I sin mildaste form innebär presenteeism huvudvärk på grund av sjuka axlar eller trötthet efter en natt med dålig sömn, men i värsta fall kan det innebära att man arbetar som helt slutkörd eller sjuk, så att säga med en fot i graven. Presenteeism är alltså icke-effektivt arbete.

Presenteeism är inte lathet eller nonchalans. Avsiktlig velande eller utförande av annat än arbetsuppgifter under arbetstid är visserligen tecken på problem med motivation, arbetskultur, ledning eller inställning, men lösningarna för att hjälpa en anställd med problem av detta slag är ofta lite annorlunda än lösningarna för att hjälpa en plikttrogen anställd som kämpar för att vara produktiv. Man bör alltså inte förväxla presenteeism med lathet eller nonchalans.

Man kunde till och med påstå att presenteeism är ett större problem för företag än lathet, eftersom det tidvis även påverkar företagets bästa anställda: De personer som är effektiva, plikttrogna och produktiva. Hos dessa toppanställda tar presenteeism sig smygande uttryck som exempelvis ökat ett antal misstag, försämrad kreativitet och minskad sensitivitet för kundens behov.

Motverka presenteeism och förankra en uppmuntrande företagskultur

Hur kan man då motverka presenteeism, som försämrar anställdas prestationsförmåga och sänker ditt företags KPI? Börja med att skapa en uppmuntrande företagskultur som stöder och till och med förpliktar varje individ att ta hand om sig själv och ta ansvar för det egna välmåendet – precis varje dag.

  • Motarbeta en hjältekultur där man kommer till jobbet trots att man är uppenbart sjuk. En sjukledighet på ett par dagar är inte sist och slutligen dyrare för företaget än en förlängd period av nedsatt produktivitet, för att inte tala om en influensa som sprids som en löpeld bland personalen. Att man håller sig hemma om man är sjuk är även att respektera sina kollegor.
  • Bekämpa stress: uppmuntra till distansarbete och flexibel arbetstid. Trötthet och en ständig känsla av stress försämrar koncentrationsförmågan och gör att man går på övervarv på jobbet och är som i koma där hemma. Några distansdagar eller ändamålsenligt kortare arbetsdagar ger extra energi och bidrar till att man kommer in i en normal rytm.
  • Uppmuntra dina anställda att röra på sig. Motion är en av de viktigaste faktorerna för att orka på jobbet. Brist på fysisk aktivitet är för sin del en av de största riskfaktorerna för presenteeism och avsaknad av arbetsförmåga. Pengar som satsas på motion i form av exempelvis motionssedlar, pausgympa och gemensamma motionsturer betalar sig tillbaka flera gånger om.
  • Håll ögonen öppna. Ingrip hellre för tidigt än för sent i situationen. Fråga dina anställda hur de verkligen mår och var genuint närvarande.
  • Var proaktiv. Lär dina anställda att göra bättre val med hjälp av Firstbeat Kartläggning av arbetsförmågan, som utgörs av Firstbeat Livsstilsanalyser.

Liksom ogräs kan presenteeism aldrig helt elimineras, eftersom vi alla är människor som kan råka ut för olika saker. Med förutsägande och målinriktat arbete kan man dock eliminera onödiga fördröjningar och misstag för ökad effektivitet, bättre idéer och ökade inbesparingar. Små åtgärder kan alltså ha en väldigt stor betydelse för såväl individens som organisationens välmående – låt oss alltså ta hand om oss själva och varandra!

Läs mer om Firstbeat Kartläggning av arbetsförmågan

 

Tuire Tenkula
Business Development Manager, Firstbeat