Utrustning med Firstbeat-teknik fick elva nomineringar vid Wearable Tech Awards

dec 13 2017 in Nyheter

Kortlistan för Wearable Tech Awards 2017 offentliggjordes tidigare i veckan och innebar ett perfekt tillfälle att kort blicka tillbaka på framgångarna inom bärbar teknologi under årets gång. Vid en jämförelse av årets topprodukter med fjolårets är det lätt att se den största skillnaden – förfining. På det stora hela har 2017 varit ett fantastiskt år för att förbättra de främsta egenskaperna hos tidigare utrustning, vidareutveckla dem och göra dem till standard.

Som väntat var utrustning med Firstbeat-teknik välrepresenterad i de olika kategorierna och tävlade ofta mot varandra, i synnerhet inom kategorierna idrott och kondition. Totalt fick utrustning med Firstbeat-teknik elva nomineringar, vilket kan jämföras med fem nomineringar året innan, för fyra olika stora varumärken.

Automatisk VO2 max-igenkänning av konditionsnivå var en stor framgång år 2017. Garmin, Huawei, TomTom och Jabra samarbetar alla med Firstbeat för att göra unika insikter om hälsa och prestationer tillgängliga för människor runt om i världen.

Värt att notera är att alla sex av de kortlistade Garmin-produkterna i olika kategorier förser användarna med stressmätning dygnet runt, en ny egenskap som introducerades tidigare i år och utgår från Firstbeats analys av hjärtfrekvensvariabilitet. Tidig feedback för denna egenskap har varit överväldigande positiv. Detta är ett bra tecken för förespråkare av tanken om att användbarheten på lång sikt hos bärbar utrustning kommer att avgöras av den påverkan denna kan ha på det dagliga livet, inte enbart inom aktivitetsmätning.

Vi gratulerar och önskar alla nominerade lycka till!

Årets smarta klocka

Årets aktivitetsmätare

Årets idrottsklocka

Årets hybridklocka

Årets trådlösa hörlurar