Vi skapar konkreta resultat.

Visste du att ditt företags konkurrenskraft är precis lika stor som arbetsförmågan hos din personal? Utan uppmätt information saknar du dock kännedom om hur dina anställda egentligen mår. Du behöver ett verktyg som producerar information som du inte kan få tillgång till någon annanstans – ett verktyg som ger varje anställd redskap för bättre välbefinnande såväl i arbetet som på fritiden.

Med hjälp av Firstbeat Livsstilsanalys för kartläggning av arbetsförmågan kan du skapa prognoser, leda med stöd av information och få resultat. Läs mer nedan och ladda ner Guiden för ledning av arbetsförmågan.

Du skapar arbetslivet. Se till att det är effektivt.


Personalens arbetsförmåga påverkar företagets resultat.

 

Skapa prognoser
Bättre en blåsa på tån än en krycka i armhålan, eller hur? Genom att hjälpa dina anställda göra rätt livsstilsval kan du undvika worst case-scenarion.

 

Led med stöd av information
Glöm traditionella personalenkäter som utgår från magkänsla och övergå till att leda med riktiga fakta som bygger på uppmätt information. Genom att identifiera riskerna håller du kostnaderna i schack.

 

Få resultat
Att arbeta för bättre välbefinnande hos personalen på måfå skapar inte resultat eller hållbar hälsa, men med rätt inriktade investeringar utnyttjas de tillgängliga resurserna optimalt och kostnaderna för ohälsa minskar.

Med Firstbeats kartläggning av arbetsförmågan utförs mätningar på hela din personal med Firstbeat Livsstilsanalysen.

  • Analysen som utgår från hjärtfrekvensvariabilitet ger individuell information om stress, återhämtning och motion.
  • De anställda får individuell handledning för att hjälpa dem genomföra de rätta livsstilsvalen. Små skräddarsydda förändringar i den personliga livsstilen blir beständiga och hälsan förbättras.
  • Personer i riskzonen hänvisar vi till företagshälsovården, för att de genast ska få den hjälp de behöver.

Utgående från analyserna sammanställer vi en omfattande rapport till stöd för ledning och beslutsfattande med rekommenderade fortsatta åtgärder för ditt företag.

  • Du kan se vilka team som befinner sig på gränsen för vad de orkar med och var det finns outnyttjade resurser. Du kan rikta in investeringar i hälsa till rätt funktioner och rätt personer.
  • Även små förändringar i effektivitet, välmående och kostnader skapar betydande vinster och inbesparingar för företaget: att agera proaktivt är upp till tio gånger billigare än att reagera retroaktivt.
  • Välmående personal är företagets viktigaste resurs. En välmående arbetsgemenskap når toppresultat och lockar till sig de främsta proffsen – idag och i framtiden.

”Firstbeat-metoden ger individen en verklig tankeställare. Genom att kartlägga arbetsförmågan har vi kunnat erbjuda vår personal precis den hjälp och det stöd de behöver.”

– Välfärdschef, Liisa Ilvesmäki-Saarinen, VR

Arbetslivet har förändrats. Därför skapade vi Firstbeat Guide för ledning av arbetsförmågan.

Med hjälp av guiden kan även ditt företag bli en gigant inom ledning av arbetsförmågan. I guiden berättar vi hur du kan:

  • Agera proaktivt, det vill säga underhålla arbetsförmågan redan innan effektiviteten försvagas.
  • Leda utgående från information och konkret se hur din personal mår samt identifiera risker.
  • Skapa resultat – med rätt inriktade investeringar förbättras arbetsförmågan hos din personal.