Vetenskaplig bakgrund

Firstbeats produkter och innovationer grundar sig på över tjugo års forskning. Forskningsområdena innefattar fysiologi, psykologi och psykofysiologi.

Vetenskaplig bakgrund

Vår forskningsbakgrund

Firstbeat startade som en biprodukt av de studier som genomfördes på finländska KIHU (Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott) och på Jyväskylä universitet, båda välkända och internationellt välrenommerade för sin expertis inom idrottsvetenskap.

Ytterst noggranna studier kring det autonoma nervsystemets funktion, träningsfysiologi, psykofysiologi och psykologi ligger till grund för vetenskapen bakom Firstbeats insikter. Vi är ett datadrivet företag som har som mål att producera kunskap baserad på forskning som bygger på verkliga psykologiska data. Datamängden som vi använder i vår noggranna forsknings- och utvecklingsprocess omfattar tusentals laboratorieanalyser av psykologiska bassignaler, som t.ex. andning, energiförbrukning och maximal syreförbrukning. Validiteten i våra observationer stärks ytterligare av data som samlats in genom fler än 150 000 fältanalyser.

 

003-firstbeat-testaus-web-srgb-7882

Omfattande forskningsbakgrund

Firstbeats F&U-arbete omfattar följande fält:

  • Undersökningar av det autonoma nervsystemets funktion baserat på mätningar av indirekta hjärtslag: kvantitativ metod, laboratorievalidering av ANS-markörer
  • Uthållighetsidrott: träning, prestanda och återhämtning från träning
  • Överträning hos idrottare: fysiologi, mätning och förutsägelse
  • Stresshantering i laboratoriemiljö: Psykofysiologin bakom stress och utbrändhet
  • Metoder för hjärtslagsbaserad stressmätning på arbetsplatsen  Tillämpade fältstudier
  • Matematiska modeller av komplexa psykologiska signaler

Använd Firstbeat Bodyguard 2 för mätningar och Firstbeat livsstilsanalys eller Firstbeat Sport för dataanalyser.