Firstbeat Guide: Smart Livsstilscoachning: Förstå kundens stress- och återhämtningsbalans med hjälp av HRV-mätningar

Hjälp dina kunder uppnå helhetsmässigt välmående och framgång

Proffsens val av verktyg för minskad stress, bättre återhämtning och mer effektiv motion

Ladda ner gratis guide

Firstbeat Handbok för att vägleda medarbetare till en hållbar arbetsförmåga

Personalens arbetsförmåga påverkar företagets resultat

Skapa prognoser – led med stöd av information – få resultat

Ladda ner gratis guide

Referens: If

"Försäkringsbolaget If uppskattar mångsidigheten hos Firstbeat Kartläggning av arbetsförmågan"

Där förhöll man sig positivt till att fundera på vilka livsstilsförändringar man kunde genomföra utgående från resultatet av mätningarna.

Läs mer

För företag

Led dina anställda med hjälp av Firstbeats kartläggning av arbetsförmåga.

Läs mer

För friskvårdsspecialister

Gör Livsstilsanalysen till en del av ditt tjänsteutbud.

Läs mer

För individer

Hantera stress, öka din återhämtning, motionera rätt.

Läs mer

Aktuellt