Teknisk information

Utrustning och mjukvara

Lättanvänd mjukvara

Firstbeat Livsstilsanalys är ett webbaserat program som kräver programmet Flash Player (version 10 eller senare version). Vid behov kan du ladda ner en plug-in för programmet på Adobes webbplats. Dessutom kräver uppladdning av hjärtfrekvensmätningar i vår analysserver Firstbeat Uploader plug-in eller programmet Firstbeat Uploader som installeras till din dator.

Logga in i analysservern på adressen www.hyvinvointianalyysi.fi

 

Mångsidig information om belastning och återhämtning

Med hjälp av Firstbeat Livsstilsanalys som utgår från analys av hjärtfrekvensen bedöms balansen mellan stress och återhämtning, återhämtningen under sömnen, hälsoeffekterna av motion och belastningen som arbetet innebär. Målet är att hitta en balans mellan arbete och fritid och mellan belastning och vila. Livsstilsanalysen hjälper dig hantera stress, återhämta dig bättre och motionera rätt.

Se balansen mellan stress och återhämtning

Firstbeat Livsstilsanalys ger bland annat information om dagens mest stressiga och återhämtande stunder samt den totala mängden stress och återhämtning under dygnet. Med hjälp av exakt information om reaktionerna i det autonoma nervsystemet är det möjligt att identifiera individuella belastande faktorer och hitta återhämtningsmetoder i den egna vardagen.

(Klicka för att förstora bilden) Med hjälp av Firstbeat Livsstilsanalys ser du exempelvis dagens mest återhämtande och stressande stunder.

Viktig information om återhämtning under sömnen

Firstbeat Livsstilsanalys utvärderar återhämtningen under sömnen utgående från sömnens längd, mängden återhämtning samt kvaliteten på återhämtningen. Utgående från resultaten kan man konstatera om sömnen och återhämtningsförmågan för närvarande är tillräckligt med tanke på belastningen. Målet är att identifiera eventuella faktorer som stör sömnen och vid behov hitta små ändringar som stödjer god sömn och prestationsförmåga.

(Klicka för att förstora bilden) Firstbeat Livsstilsanalys bedömer sömnens återställande funktion med hjälp av poäng. Bästa resultat uppnås exempelvis genom att sova minst 7,5 timmar återhämtande sömn.

Se effekterna på hälsan och konditionsnivån

Firstbeat Livsstilsanalys analyserar både motionens hälso- och konditionsfrämjande effekter. Motionspoängen ställer motionens längd och effekt i förhållande till hälsorekommendationer. Firstbeat Livsstilsanalys erbjuder även information om effekterna av varje enskilt träningspass för utvecklingen av den egna konditionen. Målet är att hitta en lämplig mängd motion utgående från varje individs konditionsnivå och återhämtningstillstånd.

 

(Klicka för att förstora bilden) Firstbeat Livsstilsanalys åskådliggör vilka hälso- och motionseffekter som uppnåtts under dagen.

Objektiv information om arbetets fysiska belastning

I Livsstilsanalysen ingår även en separat rapport där den fysiska belastning som arbetet utgör utvärderas. Exakt kalkylering utgående från variationer i hjärtfrekvensen producerar objektiv information om arbetets påverkan på andning och blodcirkulation. Belastning i arbetet kan utvärderas för enskilda arbetsuppgifter och arbetsdagen som helhet. De individuella rapporterna och grupprapporterna om fysisk belastning lämpar sig även för uppföljning av förändringar samt utvärdering av effekterna hos olika åtgärder.

Egenskaper hos Firstbeat Livsstilsanalys

 • Mjukvaran möjliggör analyser för individer och grupper, se rapporter
 • Du kan logga in i analysservern från vilken dator som helst
 • Uppgifterna är alltid skyddade och säkerhetskopierade i enlighet med rekommendationerna
 • Automatisk korrigering av fel garanterar hög tillförlitlighet hos hjärtfrekvensinformationen
 • Kunden registrerar elektroniskt sina uppgifter under mätningen, som uppdateras automatiskt i analysservern
 • Programmet uppdateras automatiskt till den senaste versionen
 • Data export-egenskapen möjliggör användning av hjärtfrekvensdata för forskning
 • Mjukvarans språk: finska, svenska och engelska
 • Hjärtfrekvensinformationen kan överföras från Bodyguard 2-apparaten till Firstbeat Livsstilsanalys-programmet antingen med Firstbeat plug-in som installeras i webbläsaren eller med hjälp av programmet Firstbeat Uploader.

Bodyguard 2

Teknisk information:

 • Laddningsbart batteri, längd cirka 6 dygn
 • Lagringskapacitet cirka 20 dygn
 • Mätningsexakthet vid mätning av hjärtfrekvens 1 ms (1000 Hz)
 • Mätningsexakthet, rörelsegivare:
 • Provtagningsfrekvens 12,5 Hz
 • Upplösning 8 Bit
 • G-skala 4 G
 • IP-klass IP20
 • IP-klass vid mätning IP52
 • Vikt 24 g
 • Mätapparaten är stänkskyddad och har lätt och ergonomisk design
 • Apparatens data kan överföras direkt till alla Firstbeat-program (Livsstilsanalys, Sports).
 • Mätningsdata överförs och batteriet laddas i USB-port utan separat kabel
 • Exakt och pålitlig metod för mätning av hjärtfrekvens
 • Lätt att använda: Fästs med två elektroder och startar automatiskt
 • Passar för krävande förhållanden: Diskret och ergonomisk formgivning

Se instruktionsvideo för Bodyguard 2 och läs mer om produktgarantin.

 

BG2_kasitelty

Rapporter

Livsstilsanalysrapporten synliggör sambandet mellan livsstil och välbefinnande

De övriga individuella rapporterna erbjuder information om de olika delområdena inom välbefinnande

Anonyma grupprapporter samlar resultaten för alla medlemmar i gruppen

Specialistrapporterna utgör ett stöd för återförsäljaren vid tolkningen av resultaten