Guide till välbefinnande för Firstbeats kunder

Ladda ned här

Guide till välbefinnande för Firstbeats kunder

Lärä känna Firstbeat Life!

Firstbeat Life hjälper dig att identifiera belastande och återhämtande faktorer i din vardag som gör att du lättare kan hitta baland i livet.

Firstbeat Life guide för användare (på engelska)