Inspelade webinarier – Recorded on 15 mar 2018

Uthållighet: Att bevara topprestationer under stress

Presenteras av Maxted Neal

Uthållighet har sedan en längre tid konceptualiserats som en inneboende förmåga att återhämta sig från svårigheter, men då glömmer bort den roll som uthållighet spelar vid kontinuerliga topprestationer under stress. Idén om uthållighet som en förmåga medför att uthållighet är någonting som en individ antingen naturligt besitter eller inte besitter, istället för en färdighet som kan tränas upp och förbättras. Under detta webbseminarium kommer Maxted att utforska betydelsen av uppfattning, perspektiv och syfte och ge praktiska verktyg för förbättrad uthållighet och i och med detta topprestationer under stress.

Talare

Maxted Neal Chef för hjärtfrekvensvariabilitet, Neal Training

Maxted är chef för hjärtfrekvensvariabilitet vid Neal Training, en organisation som under tjugo års tid har drivit hälsoklubbar och träningsanläggningar och fungerat som rådgivare för företag för hur man kan bedriva verksamhet under press och förbättra uthållighet och arbetshälsa bland anställda. Maxted har skapat program för uthållighet och prestationer för multinationella bolag i Storbritannien, USA och Mellanöstern, statliga organisationer och elitidrott. Han arbetar även med Ashridge Executive Education vid Hult International Business School för att inkludera hjärtfrekvensvariabilitet i deras program för träning och kvalifikationer för företagsledare.


Övriga webinar