Firstbeat Hyvinvointianalyysi

Kuntotaso

Kunto on yhtä kuin vapaa-ajan laatu -
Haluatko tietää oman kuntotasosi?

 

Kuntotaso on Hyvinvointianalyysin ominaisuus, joka antaa tarkan arvion omasta kuntotasosta puolen tunnin reippaasta kävelystä.

Arvio omasta kuntotasosta motivoi kaiken kuntoisia liikunnan pariin sekä kiinnittämään huomiota omaan arkiaktiivisuuteen. Kunnon kehittäminen on olennainen osa kokonaisvaltaista hyvinvointia, sillä hyväkuntoiset stressaavat tutkitusti vähemmän ja palautuvat paremmin yöunen aikana kuin vähemmän liikkuvat.

Kuntotaso-ominaisuus on helppo ja konkreettinen tapa oman kunnon kehittymisen seurantaan osana monipuolista Hyvinvointianalyysia.

 

(Esimerkki) VO2max luokittelun viitearvojen käyttöön on saatu lupa Cooper Instituutilta (Dallas, Texas).

Hyvinvointianalyysin Kuntotaso –
miten se toimii?

Hyvinvointianalyysi arvioi henkilön maksimaalisen hapenottokyvyn vertaamalla kehon kuormitustasoa kävelynopeuteen. Firstbeatin kehittämä algoritmi seuraa käyttäjän kävelynopeuden ja sykkeen välistä suhdetta sekä tunnistaa automaattisesti sopivat ajanjaksot kuntotason määrittämistä varten.

Kuntotaso voidaan arvioida, jos mittauksesta löytyy ainakin yksi, vähintään 30 min kestoinen reipas kävely. Tarkimman tuloksen saa, jos kävely on suoritettu tasaisessa maastossa. Tulosta verrataan muihin saman ikäisiin ja samaa sukupuolta oleviin.

Kuntotason arviointi tarjoaa merkittäviä etuja sekä mitattavalle että hyvinvoinnin ammattilaiselle. Mitattava saa tarkan arvion omasta kestävyyskunnostaan sekä tietoa siitä, onko oma kunto riittävän hyvällä tasolla terveyden edistämiseksi ja tukemiseksi. Lisäksi oma kuntotasoarvio toimii tehokkaana motivaattorina liikunnan harrastamiseen ja kunnon kohottamiseen.

Huom! Hapenottokyvyn arviointi reippaasta kävelystä soveltuu vain henkilöille, jotka harrastavat liikuntaa myös muulloin ja joilla ei ole reipasta kävelyä rajoittavaa sairautta tai sydämen sykkeeseen voimakkaasti vaikuttavaa lääkitystä, kuten beetasalpaajia.

Tutustu Kuntotason tarkempaan ohjeistukseen

Mitattava saa tarkan arvion omasta kestävyyskunnostaan sekä tietoa siitä, onko oma kunto riittävän hyvällä tasolla terveyden edistämiseksi ja tukemiseksi.

Yrityksille

Kannustaa liikkumaan

 • Vaikuttaa aidosti ennakoiden osana fiksua työkykyjohtamista.
 • Näyttää konkreettisesti hyvinvointiin käytettyjen panostusten tulokset.
 • Kannustaa kehittämään aktiivista työyhteisöä.

Kuntotason hyödyt henkilöstöllesi

Hyvinvoinnin ammattilaiset

Yksilöllisempää valmennusta

 • Sopii kaiken kuntoisille asiakkaille.
 • Mahdollistaa yksilöllisemmän valmennusohjelman suunnittelun
 • Toimii konkreettisena mittarina kunnon kehittämisen seurantaan.

Kuntotason hyödyt valmentamiseen

Kuluttajat

Löydä liikunnan ilo!

 • Helppo toteuttaa osana Hyvinvointianalyysia.
 • Kertoo tämänhetkisen kuntosi vaikutuksista terveyteesi.
 • Motivoi liikkumaan ja tarkkailemaan omaa arkiaktiivisuutta.

Kuntotason hyödyt hyvinvointiisi

Ravisteli ja herätti, mutta koen havahduksen hyvänä. Ymmärsin, miten paljon liikunta vaikuttaa, taatusti lisään liikkumista. Pystyn vaikuttamaan omaan kuntooni, pystyn liikkumaan ja tekemään asioita. Tekemäni liikunta on riittävää kuntoni kehittämiseen ja että lyhytkin liikunta, kuten portaissa kävely, auttaa.
65 v. nainen
Kuntotaso Heikko
Omaa kuntoa on tosi vaikea arvioida, ei ole mitään mihin verrata. Antoi selkeästi näkymän omaan kuntoon, just sen mitä halusinkin tietää. On tehnyt jotain oikein. Olen tyytyväinen tulokseeni, mutta heti tuli kipinä, että tästä ei ole pitkä matka tuohon erinomaiseen.
42 v. mies
VO2max 45,1, kuntotaso hyvä
Odotin paljon parempaa tulosta. Pistääpähän liikkumaan jatkossa enemmän.
45 v. mies
VO2max 37,4, kuntotaso heikko

VO2max -video

Sulje

Mitä maksimaalinen hapenottokyky (VO2max) tarkoittaa?

Maksimaalinen hapenottokyky (VO2max)

kuvaa hengitys- ja verenkiertoelimistön kykyä toimittaa happea työskenteleville lihaksille ja elimistön kykyä hyödyntää sitä energian tuottamiseksi liikuntasuorituksen aikana. Korkea maksimaalinen hapenottokyky kuvaa hyvää kestävyyskuntoa, joka on tutkitusti yhteydessä parempaan terveyteen ja suorituskykyyn sekä pienempään kuolleisuusriskiin.

Maksimaalista hapenottokykyä mitataan

laboratoriossa hengityskaasujen avulla ja sen yksikkö on millilitraa happea minuutissa suhteessa kehonpainoon (ml/kg/min). Tyypillisesti maksimaalinen hapenottokyky vaihtelee välillä 20–70 ml/kg/min. Perinteisesti kuntotason mittaaminen on vaatinut laboratoriotason olosuhteita, mutta nyt kaikilla on mahdollisuus saada selville arvio omasta kuntotasostaan osana kolmen vuorokauden Hyvinvointianalyysia.

Miksi oman kuntotason mittaaminen kannattaa?

Korkea maksimaalinen hapenottokyky vaikuttaa positiivisesti jokapäiväiseen elämääsi.

 • Jaksat paremmin arjessa ja kestät paremmin stressiä.
 • Olet energisempi ja selviydyt paremmin haastavistakin ajoista.
 • Tunnet itsesi itsevarmemmaksi ja vahvemmaksi.
 • Pysyt terveempänä ja suojelet sydäntäsi.
 • Pidennät elinikääsi ja hehkut hyvää oloa.

Hyväkuntoinen nousee portaat vähemmällä energialla kuin heikkokuntoinen.

Kuntotason mittaaminen

Miten käynnistän kuntotason mittaamisen Hyvinvointianalyysista?

Kuntotaso mitataan Hyvinvointianalyysin aikana tehdystä kävelystä. Kuntotaso määritetään aina kun siihen sopiva kävely havaitaan mittausdatassa. Kuntotason mittaamista ei siis tarvitse käynnistää erikseen. Älä harrasta muuta liikuntaa tai kehoa rasittavaa toimintaa juuri ennen kävelyä.

Voinko suorittaa useamman kävelyn Hyvinvointianalyysin aikana? Voivatko nämä muut kävelyt olla jotain muuta kuin tasaisen maan kävelyä (esim. koiran ulkoilutus, sauva-, hanki- tai metsäkävelyä, rinkka/kauppakassit mukana tms.)?

Hyvinvointianalyysin aikana voidaan elää aivan normaalia elämää eli mittaus voi sisältää useita kävelyjaksoja. Kuntotason määrittäminen edellyttää, että mittauksessa on vähintään yksi suhteellisen yhtenäinen ja riittävän ripeästi kävelty puolen tunnin kävelylenkki. Tarkimman arvion kuntotasosta saa, jos mukana ei ole sauvoja tai ylimääräisiä kantamuksia. Mikäli tunnistamme mittauksesta useita kuntotason arviointiin soveltuvia kävelyjaksoja, hyödynnämme niistä kaikista kertynyttä tietoa suorituskyvystäsi luotettavimman kuntotasoarvion tekemiseksi.

Saanko paremman kuntotasoarvion, jos kävelen kovempaa?

Kuntotaso määritetään kuormitustason ja kävelynopeuden välisestä suhteesta ja kävelyvauhti voidaan valita vapaasti. Tulos ei siis välttämättä ole parempi, vaikka kävelyvauhti olisi nopeampi. Tarkin tulos saadaan kävelystä, jossa henkilö on kävellyt itselleen reipasta tahtia.

Harrastan juoksua – saanko kuntotasoarvion myös tästä?

Kuntotaso arvioidaan vain kävelyn perusteella eikä juoksua tai muuta liikuntaa tekemällä saa kuntotasoarviota. Kuntotasoa ei myöskään määritetä, mikäli kävely suoritetaan jo valmiiksi rasittuneessa tilassa eli esimerkiksi välittömästi juoksulenkin tai muun liikunnan jälkeisestä kävelystä.

Voidaanko kuntotaso arvioida, jos kävely on toteutettu kuntosalin juoksumatolla?

Kyllä voidaan. Juoksumatto on erinomainen paikka kävelylle.

Voinko pysähdellä 30 min kävelyn aikana vaikkapa liikennevaloihin?

Kyllä voit. Kuntotason arvioiminen edellyttää kuitenkin melko yhtenäistä kävelyä, vaikka jonkin verran taukoja sallitaankin.

Mikä on vähimmäismatka, joka on käveltävä kuntotasoarvion saamiseksi?

Kuntotason määrittäminen edellyttää, että kävelyvauhti on yleisesti vähintään 4 km/h. Tällä vauhdilla puolessa tunnissa edetään yli 2 kilometriä.

Haittaako, jos kävelylenkkini kestää pidempään kuin 30 minuuttia?

Ei haittaa. Voit kävellä niin pitkään kuin itse haluat.

Kuntotasoarvion luotettavuus

Kuinka luotettavan tuloksen Hyvinvointianalyysi antaa kuntotasostani?

Laboratoriomittaukset, joissa mitataan happea ja hiilidioksidia hengityskaasuista suorituksen aikana ovat kuntotestauksen tarkin menetelmä (ns. kultainen standardi). Hyvinvointianalyysi tarjoaa kaikkein helpoimman ja vaivattomimman tavan oman kuntotason arviointiin eli se on matalimman kynnyksen kuntotesti. Omissa tutkimuksissamme virhe laboratoriomittausten tuloksiin on ollut 6–9 %. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tyypillinen ero laboratoriotulokseen on noin +- 3 ml/kg/min. Voidaan sanoa, että Hyvinvointianalyysin Kuntotaso antaa käytännön tarpeisiin tarkan arvion kuntotasosta pienellä vaivalla.

Miksi mäkinen maasto vaikuttaa kuntotasoarvion tarkkuuteen?

Tarkimman arvion omasta kunnostaan saa, jos kävelee melko tasaisessa maastossa, koska kuntotaso arvioidaan kuormitustason ja kävelynopeuden välisestä suhteesta. Mäkinen maasto vaikuttaa sekä kuormitustasoon että kävelynopeuteen, jolloin kuntotasoarvion tarkkuus heikkenee.

Ovatko käytetyt viitearvot luotettavia?

VO2max luokittelun viitearvojen käyttöön on saatu lupa Cooper Instituutilta (Dallas, Texas).

Tieteellinen tausta

Mihin kuntotason luokittelu perustuu?

Kuntotaso määritetään suhteessa muihin omaan ikäluokkaan ja samaa sukupuolta oleviin henkilöihin, koska iän myötä kestävyyskunto väistämättä heikkenee ja lisäksi miehillä maksimaalinen hapenottokyky on tyypillisesti naisia jonkin verran korkeampi. Kuntotason vertailuarvot on muodostettu tieteellisten tutkimusten perusteella, joissa eri ikäisten henkilöiden kuntotaso on mitattu laboratoriossa. Kuntoluokkasi kertoo, miten oma kestävyyskuntosi suhteutuu muihin vertailuryhmäsi henkilöihin.

Mikä on paras mahdollinen VO2max-arvo?

Tyypillisesti maksimaalinen hapenottokyky vaihtelee välillä 20–70 ml/kg/min.

Miten suhteutan Hyvinvointianalyysin Kuntotason muihin yleisesti käytettyihin kuntotesteihin (lihaskuntotesti, laboratoriotesti, Cooperin testi)?

Hyvinvointianalyysin Kuntotaso arvioi aerobisen kestävyyskuntosi tason eli ominaisuus ei arvioi lihaskuntoasi tai -voimiasi. Laboratoriossa tehtävät suorat maksimaalisen hapenottokyvyn testit ovat erityisesti urheilijoiden suosiossa ja ne vaativat maksimaalista suoritustehoa. Myös Cooperin testi vaatii maksimaalista 12 minuutin ponnistelua, eikä se ole soveltuva tai suositeltava laajojen, terveydentilaltaan vaihtelevien henkilöjoukkojen kuntotason arviointiin. Hyvinvointianalyysi määrittää kuntotason omalla vauhdilla suoritetusta kävelystä eikä se vaadi maksimaalista kävelynopeutta tai uupumukseen asti suoritettua liikuntaa. Se on käytännön tarpeisiin luotettava kuntotason arviointimenetelmä ja sopii laajoille ihmisjoukoille.