Firstbeat Sports

Joukkueurheilu

Valmenna viisaasti. Firstbeat Sports antaa sinulle vahvan fysiologisen tietopohjan, jonka avulla voit rakentaa jokaiselle pelaajallesi yksilöllisen, tutkittuun tietoon perustuvan harjoitusohjelman. Uutta: Firstbeat Sports Sensor ja Live app

Firstbeat Sports mahdollistaa joukkueesi menestyksen

Huippu-urheilun tarpeisiin suunniteltu Firstbeat Sports antaa sinulle tarvittavat tiedot urheilijoiden fysiologiasta ja harjoittelun vaikutuksista, jotta voit optimoida joukkueesi suorituskyvyn, vähentää loukkaantumisia ja maksimoida jokaisen pelaajaan kehityksen. Sydämen sykkeeseen ja sykevälivaihteluun perustuva datamme antaa yksilöllistä informaatiota jokaisen pelaajan harjoittelun tuloksista, suorituskyvystä ja palautumisesta.

Optimize performance with Firstbeat Sports

Optimoi suorituskyky

Tee jokaiselle pelaajallesi henkilökohtainen harjoitusohjelma hyödyntäen mitattua tietoa siitä, mikä toimii parhaiten juuri hänelle.

Reduce injury risk with Firstbeat Sports

Vähennä loukkaantumisia

Mitatun tiedon avulla hallitset pelaajien harjoituskuormia
ja palautumista sekä vähennät heidän loukkaantumisriskiään.

Fast-track player development with Firstbeat Sports

Maksimoi kehitys

Opeta pelaajat kuuntelemaan omaa kehoaan ja saamaan harjoittelustaan kaikki irti.


Ammattilaiset luottavat Firstbeatiin

Jo yli 22 000 urheilijaa yli 800 ammattilaisjoukkueesta luottaa harjoittelussaan Firstbeat Sportsiin.

Lataa maksuttomat oppaamme valmennustyön tueksi

Näin Firstbeat Sports hyödyttää joukkuettasi:

Reaaliaikainen harjoittelun seuranta

Harjoitusten intensiteettiä ja kuormaa voidaan seurata ja analysoida reaaliaikaisesti jopa sadalle urheilijalle kerrallaan 200 metrin säteellä.

Kaikki harjoittelusta yhdellä alustalla

Harjoitusten kuormitukset ja intensiteetit, kuntotestit sekä jokaisen pelaajan harjoitusvalmius, stressi ja palautuminen löytyvät yhdeltä ja samalta alustalta.

Pitkälle kehitetyt fysiologiset mittarit

Syvällisempi näkökulma harjoitusten kuormitukseen, intensiteettiin ja palautumiseen useiden pitkälle kehitettyjen fysiologisten mittarien avulla.

Paikasta riippumaton

Dataa voi kerätä samanaikaisesti koko joukkueelta ja yksittäisiltä pelaajilta, olivatpa he sitten mukana joukkueharjoituksissa, kuntouttamassa tai harjoittelemassa itsenäisesti muualla.

Aina käytettävissäsi

Pilvipohjainen ratkaisu pitää joukkueesi datan turvassa, aina ajan tasalla ja käytettävissä. Tietoja voi tarkastella ja käsitellä missä ja milloin vain älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

Urheilijaportaali

Jokainen pelaaja saa suoran pääsyn henkilökohtaiseen harjoitusdataansa, mikä sitouttaa harjoitteluun entistä vahvemmin.

Automatisoitu raportointi

Sekä joukkueen että jokaisen pelaajan harjoitusdata lähetetään automaattisesti urheilijoille ja valmentajille jokaisen harjoituksen jälkeen.

Premium-mittarit

Premium-mittarit paljastavat tarkkoja yksityiskohtia pelaajien maksimaalisesta hapenotosta ja sykevälivaihtelusta ja laajentavat näin fysiologista tietopohjaasi. Saat nämä tiedot ulos ohjelmasta excel-muodossa (.xlsx).

Ohjelmointirajapinta (API)

Firstbeatin analytiikan voi yhdistää haluamasi tietojärjestelmän kanssa, mikä helpottaa työtäsi huomattavasti.

Maksat vain palveluista, joita tarvitset ja vain urheilijoista, jotka niitä käyttävät

Tutustu erilaisiin tuotevaihtoehtoihin

Firstbeat sports product family

Firstbeat Sports App

Firstbeat Sports toimii missä ja milloin haluat

Firstbeat Sportsin käyttäjäystävällinen mobiiliapplikaatio on saatavilla Applen iOS-käyttöjärjestelmiin. Urheilijat tarvitsevat omat käyttäjätunnuksensa.

Tiede on tärkeä pelinrakentaja

 

Firstbeat Sports tuo tieteen valmentamisesi tueksi. Sydämen sykkeeseen ja sykevälivaihteluun perustuvien analyysien avulla voit seurata yksilöllisesti jokaisen pelaajan harjoittelua ja palautumista.

Basketball-Player-Sports-page

Harjoittelun kuormittavuus

Firstbeat-ominaisuus

TRIMP – Tämä yleisesti käytetty muuttuja kasvaa harjoituksen kuormituksen mukana. Mitä kovemmin urheilija tekee töitä, sitä nopeammin TRIMP-arvo kasvaa.

Aerobinen harjoitusvaikutus – Kertoo, miten harjoitus vaikuttaa urheilijan aerobiseen kuntoon eli maksimaaliseen hapenottokykyyn. Firstbeat White Paper

Anaerobinen harjoitusvaikutus – Kertoo, miten harjoitus vaikuttaa urheilijan anaerobiseen kapasiteettiin, kuten kovatehoisiin sprinttisuorituksiin. Firstbeat White Paper

EPOC – Harjoituksen jälkeinen ylimääräinen hapenkulutus kertoo, miten paljon töitä elimistön pitää tehdä palautuakseen edeltävästä kuormituksesta. EPOC kertoo siis kuormituksen intensiteetistä. Firstbeat White Paper

Harjoittelun kuormittavuus – Mittaa fyysisen aktiivisuuden kokonaiskuormaa edellisten seitsemän päivän ajalta.

Energiankulutus – Hapenkulutukseen perustuva menetelmä kertoo aiempaa luotettavammin harjoituksen intensiteetistä ja energiankulutuksesta. Firstbeat White Paper

 

 

 

Training load management in Firstbeat Sports Dashboard

 

 

Training intensity tracking in firstbeat sports

Harjoittelun intensiteetti

Firstbeat-ominaisuus

Reaaliaikainen sykeseuranta (lyöntiä/minuutissa/%maksimisykkeestä) jopa sadalta urheilijalta samanaikaisesti.

Huomioi pelaajien yksilölliset fysiologiset ominaisuudet muokattavien sykealueiden avulla.

Kertoo välittömästi, miten kauan aikaa urheilija on milläkin sykealueella.

Harjoitusvalmius

Firstbeat-ominaisuus

Pikapalautumistesti

 • Antaa kolmessa minuutissa arvokasta tietoa palautumisesta.
 • Kääntää sydämen sykevälivaihtelun hyödylliseksi, harjoittelua tukevaksi informaatioksi.
 • Palaute suhteutetaan jokaisen pelaajan aiempiin mittauksiin, mikä lisää tulosten käyttöarvoa.

Miten otat hyödyn irti

 • Tunnistat päivät, jolloin pelaajan ylimääräinen ponnistelu harjoituksissa tuottaa tulosta.
 • Tunnistat päivät, jolloin pelaaja on huonosti palautunut ja loukkaantumisriski on suurempi.
 • Voit arvioida eri palautumiskeinojen ja -menetelmien tehokkuutta.

Helppo ja joustava järjestelmä palautumisen seurantaan

 • Mittaa yksittäisiä pelaajia, ryhmiä ja koko joukkuetta samalla kertaa ja samalla ohjelmalla, jolla mitataan myös itse harjoittelua.
 • Urheilijat voivat tehdä palautumisen pikatestin myös itse Firstbeat Sports -sovelluksen avulla, mikäli heillä on käytössään iPhone ja siihen Bluetooth-yhdistetty sykemittari.

 

 

Quick recovery test in Firstbeat App for remote coaching

 

Athlete Fitness testing with Firstbeat Sports App

Kuntotestaus

Firstbeat-ominaisuus

Aerobinen kunto on suorituskyvyn yksi tärkeimmistä osa-alueista.

 • Mittaa maksimaalista hapenottokykyä (VO2max) automaattisesti normaalien juoksuharjoitusten aikana, jolloin ei tarvita erillisiä testimittauksia.
 • Kertoo, milloin pelaajan aerobinen kunto on riittävällä tasolla ja milloin sitä pitää kehittää. Seuraa myös muutoksia maksimaalisessa hapenotossa.
 • Suoritusdata on saatavilla jokaisesta juoksusta, joka tallennetaan Firstbeat Sports -applikaatiolla, joka on Bluetooth-yhdistetty sykevyöhön.
 • Älykkäät algoritmit laskevat VO2max Kuntotason hyödyntäen liikenopeutta ja sydämen sykedataa.
 • Heikkolaatuinen data poistetaan automaattisesti, mikä parantaa menetelmän tarkkuutta (menetelmän on osoitettu olevan 95 % tarkka verrattuna laboratoriomittauksiin)

Unen laatu ja Hyvinvointianalyysi

Firstbeat Premium -ominaisuus

Bodyguard 2 -laitteella mitatun sydämen sykevälivaihtelun edistynyt analyysi. Sykevälivaihtelun avulla voidaan seurata urheilijan autonomisen eli tahdosta riippumattoman hermoston tilaa. Firstbeat White Paper: Accuracy of Firstbeat Bodyguard 2 Heart Rate Monitor

 • Antaa syvällisempää tietoa urheilijan palautumisesta ja auttaa nostamaan esiin yksittäisiä toimintatapoja tai rutiineja, jotka häiritsevät tai edistävät palautumista.
 • Paljastaa, miten pelaajan palautumiskyky vaihtelee kauden aikana.
 • Edistynyt sykevälivaihtelun analyysi kertoo tarkasti autonomisen hermoston toiminnasta.
 • Kertoo, milloin ja miten voimakkaasti elimistöä dominoi sympaattinen ja milloin parasympaattinen hermosto.
 • Selvittää urheilijan unen aikaisen palautumisen laatua.
 • Antaa tietoa yksittäisen pelaajan palautumiskeinojen toimivuudesta ja tehokkuudesta.
 • Auttaa havaitsemaan ongelmakohtia, jolloin pienetkin toimintatapojen muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi urheilijan palautumiseen ja stressin hallintaan.

Katso esimerkkiraportti

 

Player Status Analysis, Firstbeat premium feature

Urheilijan tilan analyysi

Firstbeat Premium-palvelu

 • Soveltaa edistyneen urheilututkimuksen ja -tieteen käytännölliseksi informaatioksi.
 • Säästää aikaasi ja yksinkertaistaa toimintaasi.
 • Harjoituskuormat ja palautumisdata yhdistetään automaattisesti ja analysoidaan. Tämä auttaa havaitsemaan pelaajien mahdollisia haitallisia toimintatapoja ja hallitsemaan loukkaantumisriskejä.
 • Kertoo välittömästi, kun pelaajan harjoituskuorma tai palautumiskäyrä osoittaa kohonnutta loukkaantumisriskiä.
 • Auttaa saamaan kovasta työstä maksimaalisen hyödyn.

Valitse sinulle sopivin ratkaisu

Standard

Harjoituskuorman ja palautumisen hallintaan


OMINAISUUDET

 • Reaaliaikainen kuormituksen seuranta
 • Pikapalautumistesti (yksilö)
 • Etämittaus
 • Dashboard näkymä valmentajille sekä urheilijoille
 • Automaattiset raportit valmentajille ja urheilijoille

PALVELUT

 • Firstbeat Sports oppimiskeskus (englanniksi)
 • Pääsy koulutusmateriaaleihin
 • Tekninen tuki

Premium

Suorituskyvyn kokonaisvaltaiseen analysointiin


KAIKKIEN STANDARD -OMINAISUUKSIEN LISÄKSI 

 • 24H Stressi- ja unianalyysi
 • Pikapalautumistesti (ryhmämittaukset)
 • Harjoittelun tila analyysi (Training Status)
 • Datan hallinta
 • Edistynyt harjoitusten hallinta (sis. väliaikojen asetustyökalu)
 • Datan vientiominaisuudet (Data export)
 • Garmin Health -sovellusliittymä
 • Ohjelmointirajapinta (API) olemassa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Kiihtyvyysdataan pohjautuva liikemäärä ja intensiteetti (Movement Load)

KAIKKIEN STANDARD -PALVELUIDEN LISÄKSI 

 • Vuosittainen harjoitusyhteenveto
 • Online käyttäjäkoulutukset
 • Nopeutetut tuki– ja takuukäytännöt

Premium+

Tarpeiden mukaan räätälöitävä ratkaisu


KAIKKIEN PREMIUM -OMINAISUUKSIEN LISÄKSI

 • Kustomoitu ohjelmointirajapinta (API)

KAIKKIEN PREMIUM -PALVELUIDEN LISÄKSI

 • Räätälöity vuosittainen harjoitteluyhteenveto
 • Kuukausittainen datan laatutarkistus
 • Kuukausittainen harjoituskuorman ja palautumisen trendianalyysi 
 • Räätälöity koulutus ja tuki (mahdollisia lisäkustannuksia matkustamisesta)

Kysy lisää ja pyydä tarjous!