4 goda orsaker att uppmuntra distansarbete

Tuire Tenkula

Tuire TenkulaBusiness Development Manager, Firstbeat

Stresshantering

Etätyö lisää hyvinvointia

Slapphet, lättja, låtsasjobb och försvårande av kollegornas arbete. Det här är några vanliga fördomar som man ofta stöter på i forum där distansarbete diskuteras. Många förknippar distansarbete med lathet.

Men egentligen är det tvärtom! Distansarbete gynnar både arbetstagaren och arbetsgivaren. Distansarbete, som numera också kallas för flexibelt arbete, kanske inte lämpar sig för alla typer av arbetsuppgifter, organisationer eller människotyper. Men de företag som har möjlighet att införa arbetssättet ska med fördel uppmuntras! Här presenteras 4 goda orsaker att välja distansarbete.

1. Distansarbete ökar effektiviteten

Distansarbetets bästa sida ligger i möjligheten att jobba i en lugn arbetsmiljö där kontorets olika störningsmoment och avbrott lyser med sin frånvaro. En undersökning visar att de som jobbar distans är 13,5 % mera produktiva än de som är på plats. Bland annat Pensionsbolaget Ilmarinen har höjt sin produktivitet med 30 % tack vare möjligheten till distansjobb.

2. Distansarbete leder till större lycka och mer välmående

Förutom ökad arbetsro bidrar distansarbete också till mera fritid. Istället för att stå och vänta i en bilkö kan du istället sova lite längre. Och när arbetsdagen är avklarad kan du gå på en promenad – eller påbörja matlagningen tidigare. Att spara tid på arbetsresor är värdefullt och ger oss mer kraft på jobbet och i vardagen. Det är ingen slump att distansarbete gör oss lyckligare och att vi samtidigt upplever att vi får ut mera i största allmänhet än de som är fysiskt på plats.

3. Distansarbete ökar motivationen

Motivationen påverkas starkt av hur medarbetarna ser på sig själva i organisationen och i vilken utsträckning de upplever sig vara en del av den. Ett gott exempel är den gamla historien om tre män som alla jobbade med att bryta ut granatsten. När de tillfrågades vad de gjorde på jobbet svarade den första mannen “Jag hackar de här dumma stenarna”. Den andra visade sig från den glada sidan och svarade “Jag hackar stenarna så att jag kan försörja en hel familj”. Och den tredje skrattade och sade “Jag ska bygga en katedral!”. Tre män med likadana jobb, men tre helt olika inställningar.

En motiverad arbetstagare anser jobbet vara betydelsefullt och värdefullt samt gör sitt bästa för att nå ett gott resultat. Till distansarbetets natur hör självständighet och ett klart förtroende från arbetsgivarens sida. Två faktorer som oftast motiverar arbetstagare.

4. Distansarbete ger dedikerade medarbetare

När man är nöjd med sitt jobb så gör man oftast det bättre ifrån sig. Värderingarna på den egna arbetsplatsen är viktigare än bättre betalt på ett annat jobb. Distansarbete är en märkbar konkurrensfördel när företag rekryterar. Det här framkom tydligt i en undersökning där 62 % av de svarande hade bytt eller skulle byta jobb på grund av arbetsgivarens oförmåga till flexibilitet. När man frågade de svarandena vilken flexibilitet de önskade var 81 % intresserade av distansarbete och 46 % intresserade av att jobba delvis på distans.

Distansarbete förbättrar livskvaliteten för de anställda, men också vinstmarginalen hos företaget. Dessutom bidrar den oftast till minskad sjukfrånvaro. Distansarbete är allt annat än icke existerande arbete – det är en förenande faktor mellan välmående och produktivitet.

Oberoende var era medarbetare gör sitt jobb, hemma eller på kontoret, kan ni med hjälp av Firstbeats kartläggning av arbetsförmåga ge de anställda verktyg att utveckla sitt välmående och sin återhämtning.

Firstbeat Life hjälper dig att identifiera belastande och återhämtande faktorer i din vardag som gör att du lättare kan hitta baland i livet.

Mer om Firstbeat Life (på engelska) 

Tuire Tenkula

Tuire Tenkula Business Development Manager, Firstbeat

Tuire jobbar med försäljning, marknadsföring och kundservice. I sitt jobb träffar Tuire på känslosamma kunderfarenheter och överlag försäljningssituationer där människor möts. Efter att arbetsdagen är över så återhämtar sig Tuire med hjälp av airyoga.

Relaterade artiklar