Personalens arbetsförmåga påverkar företagets resultat

Juho Tuppurainen

Juho TuppurainenVice VD, Juho Tuppurainen

Stresshantering

Vad anser du kännetecknar en bra anställd? Säkert åtminstone att hen är pigg och effektiv samt motiverad. Dessa egenskaper är följden av motivation, och är överraskande känsliga för rådande förhållanden och den individuella arbetsförmågan. För att underhålla arbetsförmågan krävs satsningar av både den anställde själv och arbetsgivaren. Det bör beaktas att även tiden utanför arbetet, dvs. fritiden, påverkar arbetsförmågan. En bra anställd är först och främst en välmående anställd: om en person inte mår bra orkar han eller hon helt enkelt inte med jobbet och är inte motiverad att göra sitt bästa på arbetsplatsen.

Välmåendets främsta fiender är långvarig stress och tung trötthet som försämrar vitaliteten. Tillsammans påverkar dessa två frustrerande figurer arbetsförmågan och gör människan känslig för att drabbas av utmattning och olika kroniska sjukdomar. Satsningar på personalens hälsa är utan tvekan företagets viktigaste investering. Vilket resultat tror du att en anställd som mår dåligt och arbetar i genomsnitt 40 timmar i veckan, 170 timmar i månaden och 1 700 timmar per år kan uppnå? Långvarig stress gör en effektiv anställd till en robotaktig underpresterare och trötthet suger musten ur även de mest framgångsrika försäljarna. Hur i all världen ska vi få anställda att må bättre och orka bättre både på jobbet och på fritiden?

Det handlar inte om att vi inte redan känner till hur vi kan förbättra vår livskvalitet. Allmänna råd om tillräcklig sömn, hälsosam kost och regelbunden motion passar alla, men eftersom vi alla är olika behöver vi någonting mer personligt. Lösningen är att erbjuda människor individuell information om den egna kroppen och hur den reagerar i olika situationer i vardagen. Då vi känner till vilka saker som utgör en belastning för oss och vad som får oss att återhämta oss kan vi göra nödvändiga förändringar för att uppnå ett hållbart välmående.  Firstbeats kartläggning av arbetsförmåga har redan gett hundratusentals anställda redskap för att utveckla den egna hälsan, stresshanteringen, prestationsförmågan och återhämtningen. Firstbeats kartläggning av arbetsförmåga utgår från proaktivt agerande, som har konstaterats vara upp till tio gånger mer effektivt än retroaktivt agerande i efterhand. Detta om något är kostnadseffektivitet!

Genom att investera i välmående personal ser du till att ditt företag når framgång idag och i framtiden. Visa dina anställda att du bryr dig. Resultaten av smart ledning av arbetsförmågan kan du sedan beundra i resultatet – det är nämligen där arbetsförmågan syns.

Firstbeat Life hjälper dig att identifiera belastande och återhämtande faktorer i din vardag som gör att du lättare kan hitta baland i livet.

Mer om Firstbeat Life (på engelska) 

Juho Tuppurainen

Juho Tuppurainen Vice VD, Juho Tuppurainen

Juho Tuppurainen, Firstbeats expert inom hälsofrämjande arbete, har jobbat globalt sedan år 2002. Juho brinner för frågor som rör hälsofrämjande arbetshälsa och jobbar med att skapa energiska och effektiva arbetsklimat Som motvikt till arbetet kopplar Juho av på sommarstugan. Om vintrarna motionerar han och följer aktivt med ishockey.

Relaterade artiklar

Är det livet – eller arbetslivet som tröttar ut dig? Förebygg utmattning – ta hand om din återhämtning!

Blogg #Stresshantering #Sömn och återhämtning

Är det livet – eller arbetslivet som tröttar ut dig? Förebygg utmattning – ta hand om din återhämtning!

När vi stannar upp och betraktar världen och ser hur många som springer runt i arbetslivets ekorrhjul känns det ibland som om man själv vill lyfta upp händerna och bara…

Ett helhetsgrepp om hälsan – stresshantering, bra sömn och näring går hand i hand

Blogg #Stresshantering #Sömn och återhämtning #Fysisk aktivitet

Ett helhetsgrepp om hälsan – stresshantering, bra sömn och näring går hand i hand

Vikthantering och en hälsosam kost är frågor som den som arbetar professionellt med hälsa och välbefinnande ställs inför varje dag i mötet med klienterna. Men dietister, coacher och personliga tränare…