Att förstå personens liv, leder den personliga tränarens arbete till en ny nivå

De personliga tränarna på Jyväskyläs träningscenter Buugi, som erbjuder tränings- och friskvårdstjänster, använder sig av Firstbeat livsstilsanalyser i arbetet. Med hjälp av detta kan kundens situation, tillräckliga återhämtning och träningens effekt analyseras utifrån information som har samlats in under flera dygn.

Med hjälp av Firstbeat-mätningen får den personliga tränaren tillgång till kundens vardagsliv och kan därmed bättre förstå hur kunden mår. Livsstilsanalysen är en nyckel till delar som påverkar välbefinnandet såsom kost, vila och träning.

Träningscentret Buugi erbjuder sina kunder en tre dygn lång Firstbeat-mätning, en omfattande mätrapport, vägledning av en personlig tränare och återkoppling.

– Mötet mellan den personliga tränaren och kunden är ofta väldigt kort, endast en timme i veckan, och mötet kan ske när kunden har en bra eller dålig dag. Med hjälp av Firstbeat livsstilsanalys ser vi situationen under flera dygn, om kunden återhämtar sig och om träningen är lämplig. Detta gör att planeringen av kundens träning tas till en djupare nivå, konstaterar chefen för gruppträning och personlig tränare Elina Riihimäki.

033-firstbeat-press-adobergb-1947

Livsstilsanalysen är även en hjälp till att förstå om kunden återhämtar sig tillräckligt. Den pekar på tillfällena som hjälper till med återhämtningen. Tillsammans med kunden går vi igenom vilans tillräcklighet, nattsömnens kvalitet, kost och belastning genom att granska mätresultaten.

– Det är lättare att stödja sig på mätningen än enbart förnimmelser eller antaganden. På så sätt finner vi bakomliggande faktorer. Det går att anta mycket, men informationen är ofta överraskande. Jag rekommenderar livsstilsanalysen till alla våra kunder för att få en verklig helhetsbild om välmåendetillståndet, säger Elina Riihimäki.

Att känna till kundens bakgrund leder till framgångar

Att förstå kundens liv är det viktigaste verktyget vid träningen av kunden. Kundens framgång påverkas mycket av bakomliggande faktorer, såsom arbetslivet och kraven som familjen ställer. Livsstilsanalysen tar upp dessa frågor till diskussion och ger betydande mervärde till den personliga tränarens arbete.

– När vi känner till de bakomliggande faktorerna kan vi bättre se till att kunden kommer i form eller uppnår sina mål. Man känner mer omtanke för kunden när man vet vad man kan kräva och ser vad som belastar livet i övrigt, konstaterar Elina Riihimäki.

Livsstilsanalysen hjälper oss att direkt se om träningen är tillräckligt utvecklande och göra nödvändiga korrigeringar.

– Informationen om kundens återhämtning, d.v.s. nattsömnens kvalitet och de dagliga tillfällena för återhämtning, är värdefull. Utan den går det inte att leda kunden i rätt riktning, konstaterar personlig tränare Tuomo Aho-Vinkka.

021-firstbeat-press-adobergb-1997

Skräddarsydda lösningar för arbetsgemenskapens välbefinnande

Träningscentret Buugi genomför Firstbeat livsstilsanalyser för både privatkunder och företagsgrupper som är intresserade av sitt välbefinnande.

– Livsstilsanalysen passar till olika kundgrupper. Den kan genomföras som ett välmåendeprojekt för hela personalen eller genom att plocka ut ledningsgruppen eller till och med en mindre grupp av äldre för att se hur mycket de orkar med i arbetet, berättar Tuomo Aho-Vinkka personlig tränare för företagskunder.

Nyligen höll han en återkopplingsföreläsning för en grupp på 55 personer i samband med företagets tränings- och välmåendedag.

– Alla var ivriga att få vara med, och var och en fick en personlig återkoppling för att uppmuntra det egna välbefinnandet. Livsstilsanalysen är även ett genialt verktyg för den högsta ledningen för att se hur personalen mår. Detta möjliggör skräddarsydda lösningar för arbetsgemenskapen så att hela gruppen kan må bättre, säger Tuomo Aho-Vinkka.

Att se resultatet väcker nödvändigheten av förändring

Livsstilsanalysen hjälper kunderna att se effekterna av det egna levnadssättet och de egna aktiviteterna. Människor har oftast en missvisande uppfattning om dessa. När verkligheten syns i mätresultatet kan vi ruska om de invanda uppfattningarna.

– Individuella konditionstest berättar väldigt lite om personens kondition. Att observera återhämtningens tillräcklighet är ytterst viktigt. Om återhämtningen inte är bra, gör inte träningen heller några framsteg, konstaterar Elina Riihimäki.

En av livsstilsanalysens mest uppmärksammade egenskaper är att framvisa effekten av träningen.

– Livsstilsanalysen pekar ut konditionsfördelarna med kundens träning. En för hård träning kan omvandlas till en lättare så att den stöder korrekt utveckling. Träningseffekten är individuell. För vissa kan en liten runda ute med hunden vara bra konditionsträning och för andra helt otillräckligt, säger Elina Riihimäki.

pt5

Information om kundens vardag hjälper till att bry sig om mer

Personliga rapporter och uppmätt information hjälper till att se betydande orsakssamband utifrån välmåendet.

– En kund gillade avkopplande vinkvällar. I rapporten såg kunden verkningarna av detta: han/hon hade inte sovit ordentligt under flera nätter och vaknade till effekterna av alkohol. Många har även en illusion om nattsömnen. Man tror att man sover mycket, men sömnkvaliteten kan vara dålig. Vi knappar på telefonen och mejlar sent in på natten. Återhämtningen under natten blir lidande av detta, konstaterar Elina Riihimäki.

– När de ser kroppens reaktion svart på vitt, har många vaknat upp och blivit medvetna om att det är dags att ändra inställning, konstaterar Tuomo Aho-Vinkka.

Buugi började använda livsstilsanalysen i maj och kunderna har reagerat positivt och med intresse på den utvidgade tjänsten med personlig tränare. Detta har medfört att personalen kan fråga kunderna om något nytt har hänt även efter vägledningen med en personlig tränare.

– Personligen får man en känsla av omtanke när man vet mer om kundens liv. Efter mätningen kan man t.ex. fråga ”Sover du bättre nu?”. Det är lättare att bry sig mer om kunderna, när du förstår deras liv, säger Elina Riihimäki.

Träningscenter Buugi

– Har 40 anställda
– Grundades 2008
– Använder Firstbeat livsstilsanalys som ett verktyg i arbetet som personlig tränare
– Buugi har även Firstbeats pulsstyrda spinningtimmar där man kan följa pulsen i realtid.

Jyväskyläs träningscenter Buugi har utvecklats från bollhall till ett träningscenter för hela familjen där högklassiga bollhallar smidigt kombineras med mångsidiga grupptränings- och gymtjänster. Buugi erbjuder sina kunder många olika träningsmöjligheter och övergripande välmåendetjänster.

Relaterade artiklar