Avonova: “Livsstilsanalysen är ett nytänkande verktyg för att mäta hållbart välmående”

Avonova

Genom att identifiera sambandet mellan livsstil och välbefinnande är det lättare att öka prestationsförmågan i vardagen. Avonova Hälsa är trogna användare och återförsäljare av Livsstilsanalysen.

På 120 orter i Sverige erbjuder Avonova tjänster inom företagshälsa och ledarutveckling. Kärnverksamheten bygger på att hjälpa organisationer och deras medarbetare att bli mer hållbara och välmående i sin vardag, bland annat genom företagshälsa och ledarutveckling.

För sex år sedan kom Avonovas, hälsostrateg Thomas Brännström för första gången i kontakt med Firstbeats Livsstilsanalys.

– Hos oss fanns några medarbetare som hade koppling till idrott och som hade testat och använt Firstbeat Livsstilsanalys. Vi blev nyfikna och bestämde att ta det vidare. Livsstilsanalysen kändes nytänkande och spännande i och med att den ger en helt annan överblick av stress och belastning – inte bara på arbetstid, utan även på fritiden, säger Brännström.

Nu erbjuder Avonova Livsstilsanalysen till sina företagskunder.

– En klar fördel är att mätningen ger en bild av den totala belastningen, både på jobbet och på fritiden, säger Brännström.

– Ur arbetsgivarens perspektiv kan man titta på resultaten både ur ett organisatoriskt och ett individuellt perspektiv. Hur mår personalen i sin helhet – och hur mår de på individnivå? Baserat på resultaten kan vi se vilka insatser vi som arbetsgivare med fördel kan prioritera. Finns det delar vi kan påverka i vardagen?

Firstbeat Livsstilsanalys analyserar återhämtningen och hjälper att känna igen stressfaktorer på arbetet och fritiden. På Avonova används Livsstilsanalysen i olika sammanhang.

Ladda ned vår gratis handbok ”Smart Livsstilscoachning”

– Vi kombinerar den med andra tjänster också, där den används som bas och sedan bygger vi på med mer långsiktiga och individuella handlingsplaner som kan pågå i upp till ett år eller mer. Vi gör till exempel uppföljningar med nya mätningar under tiden.

Livsstilsanalysen bedömer sömnens kvalitet och hjälper oss att hitta lösningar för bättre återhämtning. Den visar också om vår fysiska aktivitet är tillräckligt effektiv för att skapa positiva effekter för hälsan.

– För många ger Livsstilsanalysen aha-upplevelser om hur kroppen faktiskt reagerar under våra dagliga aktiviteter. Vad belastar kroppen? Vad ger bra återhämtning?

– Samtalen vi har i samband med återkopplingen görs med ett coachande förhållningssätt och är väldigt givande. Där försöker vi hitta det som deltagaren känner sig mest driven av att ta tag i – och börjar där! Vi identifierar några greppbara mål och börja jobba.

Mer om Firstbeats Livsstilsanalys

Relaterade artiklar