HR- och forskningsspecialisternas återhämtning har uppmätts med hjälp av livsstilsanalyser

HR4 tarjosi henkilöstölleen mahdollisuuden tutustua Firstbeatin Hyvinvointianalyysiin

I september 2014 ville HR4, som ägnar sig åt personal- och kunderfarenheter, bidra till att stödja den egna personalens välmående i arbetet och erbjuda personalen möjligheten att bekanta sig med Firstbeat livsstilsanalys som även ingår som en del av HR4:s övriga tjänster. HR- och forskningsspecialisterna fick genom livsstilsanalysen information om återhämtningen samt balansen mellan arbetsliv, välbefinnande och fritid.

”Personalen hade redan länge velat testa livsstilsanalysen. Personalen var mycket ivrig att få testa vår tjänst”, säger personalchefen Kati Tuovinen hos HR4.

HR4 är ett starkt växande företag som är specialiserat på personal- och kunderfarenheter. Företaget som bildades av fyra HR-specialister har nu över hundra anställda. Outsourcing av kund- och personalundersökning, personalledningskonsultation och personaltjänster har till uppgift att förbättra kundernas kunderfarenhet.

”Vi provade livsstilsanalysen inom ledningsgruppen sommaren 2012. Vi inspirerades av detta och började fundera över hur analysen skulle kunna marknadsföras som en del av våra tjänster. År 2013 utbildade Firstbeat 10 av våra anställda till livsstilsspecialister. Jag hör också till denna grupp”, säger Kati Tuovinen.

HR4 kombinerar Firstbeat livsstilsanalys med bl.a. rådgivning vilket ökar nyttan med metoden.

hr4_oranssi

Kontroll av balansen mellan arbetsliv, välbefinnande och fritid

Hösten 2014 erbjöds all personal hos HR4 att delta i livsstilsanalysen. 65 anställda deltog i mätningen. Pensionsförsäkringsbolagets friskvårdspengar stöttade genomförandet av projektet.

Enligt Kati Tuovinen ville man med livsstilsanalysen stödja personalens välbefinnande i arbetet i förebyggande syfte och ta fram effektiva uthållighetsfaktorer.

”Det är viktigt att var och en hittar balansen mellan arbetsliv, välbefinnande och fritid. Utöver Firstbeat-rapporten anordnade vi tre coaching-tillfällen för att säkerställa effektiviteten. Coaching-tillfällena var mycket populära”, säger Kati Tuovinen.

Coaching-tillfällena handlade om sömn och återhämtning, kost och återhämtning samt mindfulness. På HR4 håller man vanligtvis 1 – 2 interna utbildningar varje månad. Välbefinnande var ett av årets utbildningsteman och återkommer som ämne även i år.

Mycket att göra för att utveckla tidig återhämtning under arbetsdagen

Arbetet på HR4 varierar mycket beroende på uppgift och dag. För vissa är arbetet mycket rörligt medan andra arbetar framför datorn långa tider.

”När en mätning utförs för en stor grupp är det naturligt att resultaten visar stora individuella skillnader mellan personens hälsa och livssituation. Generellt kan man säga att personalen hos HR4 består av relativt unga och sunda personer som dock var hårt belastade av arbete vid tidpunkten för mätningen. Under diskussionerna kom det fram vilka metoder som skulle kunna användas för att förbättra återhämtningen”, säger Jaakko Kotisaari, livsstilsspecialist på Firstbeat.

Enligt Kati Tuovinen visade resultaten på en för liten återhämtning under dagen. Återhämtningen skedde ofta efter arbetsdagens slut, under sömnen, och det var tydligt att sömnen generellt inte fungerade som en direkt återhämtning.

”Dessutom visade mätningarna att träning inte utövades regelbundet. Det handlade bara om träningstokiga och de som inte tränade alls. Samtidigt var det många som sa att under en tre dagars mätning fanns det bara tid till ett enda träningstillfälle. Många ansåg att mätningen hade kunnat vara fem dagar”, säger Kati Tuovinen.

Enligt Kati Tuovinen var personalens återkoppling positiv och resultaten uppvisade inga större överraskningar. Firstbeat beskrev resultaten i fem grupprapporter och några fick rekommendationer för framtiden. De som ville få ut mer av resultaten, erbjöds att få prata med livsstilsspecialisten på tu man hand.

God stämning, pausgymnastik och eventuell ny livsstilsanalys

En viktig kultur på HR4 är att arbeta med god stämning. Vi ser personalens välbefinnande som en viktig faktor för att skapa en god stämning och följaktligen främjas välbefinnandet på olika sätt. På kontoret anordnar vi träningstillfällen, t.ex. pausgymnastik och andra initiativ såsom valborgsmässofirande, leta efter påskägg och realisera personalens idéer.

hr4_1

”Förra året införskaffade kontoret några höj- och sänkbara skrivbord, pilatesbollar för att uppmuntra till byte av arbetsställning samt gummiband och käppar för pausgymnastik. Dessutom har personalen fri tillgång till företagets gym och en snackbar som alltid erbjuder gröt, frukt och surskorpor som mellanmål”, berättar Kati Tuovinen.

God stämning och välbefinnande mäts varje halvår genom personalundersökning och Puls-enkät. Arbetsledarna ser över teamets välbefinnande veckovis och klassiska mätare för välbefinnande i arbetet såsom timregistrering, sjukfrånvaro och företagshälsovårdens kostnader övervakas regelbundet. Vi har även planer på uppföljningsmätningar med hjälp av livsstilsanalysen, eftersom det är många som vill veta om deras egna metoder har påverkat återhämtningen.

”Om uppföljningsmätningen realiseras vill jag att företagshälsovården tar del i detta. Förra gången lämnades företagshälsovården utanför p.g.a. att vi ville hålla resultaten privata. Efter den nya mätningen kan deltagarnas resultat från den första och andra mätningen skickas till företagshälsovården så att vi bättre kan fastställa möjliga uppföljningsmetoder”, planerar Kati Tuovinen.

Relaterade artiklar