Individuell information om välbefinnande främjar arbetsuthålligheten

Det ledande finska företaget Holiday Club, en stor aktör inom fritidsboende och turism, erbjuder sina kunder avkopplande stunder. Även de anställdas uthållighet är viktig för företaget. Livsstilsanalysen gav dem på Holiday Club med arbetsledar- och chefspositioner en ny insikt angående välbefinnande i arbetet. Gruppåterkopplingen var även lugnande: Uthålligheten var normal och det är möjligt att främja den.

Holiday Club:s styrka och utmaning är olika arbetsuppgifter: från spa-hotell till kontors- och försäljningsarbete. Livsstilsanalysen utmaning fastställs av arbetsuppgifterna, bl.a. resande, arbetets fysiska belastning, specialistarbete och skiftarbete samt situationer där man måste klara av stress och press.

Personalchefen Merja Kolehmainen såg i Firstbeat livsstilsanalys möjligheten att främja personalens välbefinnande oberoende av arbetsuppgifterna.

– Vårt pensionsförsäkringsbolag Varma rekommenderade oss livsstilsanalysen i augusti. Argumentet att få personlig information om den egna kroppen var starkt. Varmas kontaktpersoner hade nyligen själva provat på mätningen och de var oerhört begeistrade. Även detta pekade på att det måste finnas något i den här metoden, säger Merja Kolehmainen.

Den egna kroppens resultat intresserar människor

Snart påbörjades en pilotmätning för 29 personer med en pressad tidtabell. Ledningsgruppen, de med arbetsledar- och specialistuppgifter samt restaurangchefer ingick i mätningen. Mätningarna ägde rum i början av september och strax efter dessa presenterade Jaakko Kotisaari, livsstilsspecialist på Firstbeat, återkopplingssituationen för deltagarna och höll i en diskussion om detta.

004-firstbeat-press-adobergb-1716

Firstbeat gjorde olika grupprapporter för anställda med olika arbetsuppgifter, så att Holiday Club fick information om de olika arbetsuppgifternas belastningsfaktor.

– Alla var ivriga att få delta i detta. Personalen är mycket intresserad av mätresultaten och sig själva. Det är en möjlighet att främja välbefinnandet.

Holiday Club ville med testet se hur livsstilsanalysen fungerade i verkligheten och vad den konkret kunde erbjuda för utvecklingen av välbefinnande i arbetet.

– Det är viktigt att veta vad som belastar i arbetet och vardagen och vad som kan hjälpa uthålligheten. Denna information fick vi genom livsstilsanalysen. Den sista tiden har personalutvecklingen hos oss grundat sig på utbildning. Livsstilsanalysen gav oss en nyttig insikt.

För att utveckla välbefinnande i arbetet kommer Holiday Club i framtiden att prioritera utvecklingen av uthållighet, stödja arbetsledaruppgifterna och införa diskussion mellan arbetsledare och underordnade. Arbetsledarna är viktiga för att ge information om välbefinnandet och utvidga åtgärderna för hela personalen.

Ett lugnande resultat: Allt är i sin ordning

– Vi började med ett oskrivet blad. Detta gav personalen möjlighet att realisera saker utifrån det egna tillståndet. Allt som allt är slutresultatet lugnande. Vi fick information om att allt är i sin ordning. Vid vissa tillfällen visade mätresultatet att kroppen inte var så stressad som personerna själva antog.

Merja Kolehmainen berättar att de som deltog i mätningen var klart spända på resultaten. Samtidigt var vi verkligen begeistrade. När vi gick igenom resultaten drog vi en stor suck av lättnad.

– Det är bra att det finns en pålitlig livsstilsspecialist på plats. Livsstilsspecialisten gick individuellt igenom de situationer som väckte frågor och tillsammans kunde man tänka ut möjliga förändringar i vardagen.

Återhämtning under arbetsdagarna är utvecklingspunkten

– Grupprapporterna bekräftade att stress- och återhämtningssituationen i denna grupp var normal. Sedan togs återhämtningen under sömnen upp. Vi fick goda råd om detta. Som arbetsgivare kan vi inte påverka detta och därmed är individuell information nödvändig, säger Merja Kolehmainen.

Istället har arbetsgivaren möjlighet att påverka återhämtningen under arbetsdagen.
– Hos 64 % var återhämtningen under arbetsdagen låg. När man till detta lägger informationen om att även nattsömnen är bristfällig så måste återhämtningen ske under andra tider. Nu vet vi att återhämtningen för oss är utvecklingspunkten.

Genom de i allmänhet goda resultaten fick vi besked om att en del av gruppen tränar mycket aktivt. Detta lyfte tydligt hela gruppens träningsaktivitet till en god nivå. Fortsättningsvis är det nödvändigt att uppmuntra träning hos dem som ännu inte tränar tillräckligt mycket.

– För mig personligen var det en lättnad att få reda på att den nuvarande träningen räcker som grundläggande träning och att min egen livsrytm möjliggör återhämtning, säger Merja Kolehmainen om den egna rapporten.

Under mätningen gjorde hon ett medvetet test om energidryckernas effekt på kroppen. Efter drycken steg pulsen märkbart utan någon fysisk ansträngning. Att se denna effekt konkret uppmuntrar till att minska användningen av energidryck.

– Nu efter mätningen är vi klokare. Situationen är inte hotfull, men vi ska inte vila på lagrarna. Uthållighet i arbetet förutsätter att man tar hand om sitt eget välbefinnande. Vi är väldigt nöjda med livsstilsanalysen och rekommenderar den även för andra företag.

Holiday Club överväger en möjlig fortsättning av livsstilsanalysen.

Relaterade artiklar