EPOC & Harjoitusvaikutus

Fysiologia

Harjoittelu ravistelee kehon tasapainotilaa

EPOC (eng. Excess Post-Exercise Oxygen consumption) tarkoittaa harjoituksen jälkeistä lepotason ylittävää hapenkulutuksen määrää (mitattuna litroissa tai ml/kg). Se on fysiologinen mitta, joka kuvastaa harjoittelun aiheuttamaa palautumisen tarvetta ja kehon tasapainotilan eli homeostaasin järkkymistä.. Harjoituksen jälkeisen ylimääräisen hapenkulutuksen (EPOC) avulla voidaan mitata liikunnan harjoitusvaikutus eli se kuinka kova harjoitus on ollut. Perinteisesti EPOC on mitattu hengityskaasuista laboratorio-olosuhteissa heti harjoituksen jälkeen, mutta Firstbeatin kehittämän algoritmin avulla EPOC-arvo pystytään ennustamaan syketiedon pohjalta jo harjoittelun aikana.

Kuinka kovan harjoituksen tein?

Harjoitusvaikutus (eng. Training Effect, TE) kertoo, kuinka paljon yksittäinen harjoitus häiritsee yksilön kehon homeostaasia. Harjoitusvaikutus perustuu pääosin harjoituksen aikaisiin EPOC-arvoihin. Mitä korkeampi harjoitusvaikutus on, sitä suurempi on myös vaikutus maksimaalisen suorituskyvyn kehittymiseen harjoittelun jälkeen. Harjoitusvaikutus riippuu harjoituksen intensiteetistä tai kestosta. Firstbeat on kehittänyt henkilön kunto- tai aktiivisuustasoon perustuvan mitta-asteikon, jotta harjoitusvaikutus voidaan määrittää kaikille harjoituksille ja yksilöille.

Harjoitusvaikutus (TE) kertoo, mikä oli harjoituksen vaikuttavuus asteikolla 0-5:

0.0 – 0.9 = ei vaikutusta
1.0 – 1.9 = vähäinen vaikutus (palauttava harjoittelu)
2.0 – 2.9 = ylläpitävä vaikutus
3.0 – 3.9 = kehittävä vaikutus
4.0 – 4.9 = erittäin kehittävä vaikutus
5.0 = tilapäisesti ylikuormittava vaikutus

On tärkeää muistaa, että aina harjoitusvaikutuksen ei tarvitse olla korkea – esimerkiksi jos tehdään kehittävä harjoitus (TE esim. 3.0) ainakin kerran viikossa yhdistettynä kahteen viikoittaiseen ylläpitävään harjoitukseen (TE esim. 2.0), määrä on riittävä ylläpitämään tai jopa parantamaan yksilön aerobista kuntoa.