Kestävyyskunto (VO2max)

Fysiologia

Suorituskyvyn rajoilla

Maksimaalisella hapenottokyvyllä (VO2max) tarkoitetaan suurinta määrää happea, jonka henkilö pystyy kuluttamaan yhden minuutin aikana maksimaalisen liikuntakuormituksen aikana. Se on pohjimmiltaan kaikkein tärkein parametri, jonka avulla voidaan määrittää hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto. VO2max kuvaa sitä, kuinka hyvin elimistö pystyy hyödyntämään happea tuottaakseen energiaa liikuntasuorituksen tekemiseksi. Se on erittäin tärkeä tekijä suorituskyvyn kannalta, mutta riittävä maksimaalinen hapenottokyky yhdistetään usein myös yleiseen terveyteen ja pitkäikäisyyteen.

Perinteisesti VO2max on mitattu tietyn kuormitusmallin mukaisesti maksimaalisen liikuntasuorituksen testillä laboratoriossa myös hengityskaasuja analysoimalla. Lisäksi on olemassa myös muita erilaisia koemenettelyjä kuntotason testaamiseksi (submaksimaalinen tai maksimaalinen kuntotesti). Tehdäkseen kuntotason testaamisesta helpompaa Firstbeat on kehittänyt algoritmin, jolla maksimaalinen hapenottokyky voidaan määrittää juoksun, kävelyn tai pyöräilyn perusteella ilman  laboratorio-olosuhteita.

Sykkeen ja nopeuden välinen suhde

Nykyisin henkilön sykkeen lisäksi myös hänen liikkumisnopeuttaan on mahdollista mitata helposti esimerkiksi GPS–tiedon perusteella. Firstbeatin algoritmi seuraa sykkeen ja nopeuden välistä suhdetta ja arvioi niiden perusteella henkilön maksimaalisen hapenottokyvyn tason. Menetelmä analysoi sykkeen ja nopeuden välistä suhdetta jatkuvasti sekä tunnistaa automaattisesti vain luotettavat ja edustukselliset ajanjaksot jokaisesta suorituksesta kuntotason määrittelemistä varten. Tämän myötä kuntotaso voidaan nyt mitata jokaisesta harjoituksesta, josta syke- ja nopeustietoa on saatavilla ilman tarvetta noudattaa mitään erityistä kuormitusmallia.

Firstbeatin menetelmä tekee kuntotason seuraamisesta erittäin helppoa ja sen vertaaminen esimerkiksi ikä- ja sukupuoliluokkiin on kätevää. Kuntotason muuttuessa harjoitteluohjelmaa voidaan muuttaa ja kuormitusta optimoida vastaamaan uusia tarpeita, jotta kunnon kehitys olisi nopeaa. Onnistunut ja oikeanlainen harjoittelu näkyy parantuneena kestävyyskuntona (VO2max). VO2max-arvon kehityksen perusteella on siis mahdollista seurata, onko harjoittelu tehokasta. Vasta harjoittelun aloittaneen on mahdollista kehittää maksimaalista hapenottokykyään 4-10 viikon optimaalisella harjoittelulla jopa 10–20 %. Jos kuntotaso on jo lähtötilanteessa erinomainen, maksimaalisen hapenottokyvyn kehittäminen on vaikeampaa.

Haluatko tietää oman kuntotasosi?

Kuntotaso on Hyvinvointianalyysin ominaisuus, joka antaa tarkan arvion omasta kuntotasosta puolen tunnin reippaasta kävelystä. Hyvinvointianalyysi arvioi henkilön maksimaalisen hapenottokyvyn vertaamalla kehon kuormitustasoa kävelynopeuteen. Kuntotaso-ominaisuus on helppo ja konkreettinen tapa oman kunnon kehittymisen seurantaan.

Lue lisää Kuntotasosta ja sen hyödyistä sinulle