Arvonnan säännöt

JÄRJESTÄJÄ

Firstbeat Technologies Oy (”Firstbeat” tai ”järjestäjä”),

Y-tunnus: 1782772-5

Yliopistonkatu 28 a 2 krs.
40100 Jyväskylä
Puhelin (vaihde): 020 7631 660

OSALLISTUMISOIKEUS

Kilpailuun voivat osallistua 18-vuotta täyttäneet henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät ja heidän perheen-jäsenensä, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen.

KAMPANJA-AIKA

Alkaa 21.1.2016 ja päättyy 21.12.2016

OSALLISTUMINEN

Arvontaan voi osallistua kampanjan verkkosivuilla olevalla osallistumislomakkeella.

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse.

Palkinnot toimitetaan postitse.

RATKAISUPERUSTEET

ARVONTA:

Järjestäjän edustajista koostuva raati arpoo kolme voittajaa kuukausittain kaikkien osallistuneiden joukosta.

Arvonta suoritetaan joka kuun viimeinen päivä.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Arvonnassa voi voittaa 150 € arvoisen Hyvinvointianalyysin. Hyvinvointianalyyseja arvotaan 3 kpl per kuukausi.

Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Firstbeat tallentaa osallistujien henkilötiedot. Osallistujien henkilötietoja käsitellään arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Firstbeat ei luovuta osallistujien tietoja kolmannelle osapuolelle eikä käytä niitä suoramarkkinointiin.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Firstbeat vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Arvontaan osallistujat vapauttavat Firstbeatin sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Firstbeat ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Firstbeatille antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

MUUT EHDOT

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Firstbeatin niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien Firstbeatin riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Firstbeatilla on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta.

Firstbeat pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan kilpailusivustolla osoitteessa www.palauduparemmin.fi