Vad är meningen med arbetslivet?

Työn tärkeäksi tunteminen edistää työmotivaatiota

Ibland kan det vara skäl att fundera på meningen med arbetslivet. Det menar forskningsdoktor Frank Martela på Aalto universitetet i Helsingfors. Det första som slår en är kanske pengar “Meningen med arbetslivet är pengar!”. Lön betyder mat på bordet och guldkanter i vardagen, men sällan är pengar den enda motivationsfaktorn. En bra lön motiverar till en viss gräns, men det behövs också något mer. Gärna något som skapar passion och positiva tankar!

Yrkesskicklighet och kunnande

Alla är vi bra på någonting. Vi kan och bör vara stolta över vårt yrkeskunnande. Känslan av kompetens förstärker människans uppfattning om sig själv och triggar lusten att utvecklas! Att man känner att man bidrar till en större helhet känns bra, men också god feedback från andra inverkar positivt på motivationen när man tvivlar på sig själv.

Vi ska också komma ihåg att våra svagheter även kan omvandlas till styrkor. Är du mer blygsam och undviker snack i korridoren med kollegerna? Då behöver du nödvändigtvis inte känna dig sämre än andra. Försök istället se dig själv som den lugna typen som har förmågan att hålla sig saklig i alla situationer. Det känns bättre för dig själv – och ser bättre ut i ditt CV.

Glädje och meningsfullhet i arbetet

Vårdbranschen innebär ett fysiskt och mentalt krävande arbete. Treskiftsarbete är ansträngande och lönen ger inte arbetsbelastningen rättvisa. Trots det lockar branschen många eftersom arbetet i sig är en hjärtesak. Att hjälpa andra gör gott och gör arbetet meningsfullt. Osjälviskhet inverkar positivt på hälsan och skapar mervärde. Bland annat sänker det blodtrycket och stressnivån och bidrar således till fysiskt och mentalt välmående. All forskning visar att det effektivaste sättet att bli lycklig är genom att hjälpa andra.

Människor blommar ut genom meningsfulla arbetsdagar. Det bidrar till win win-situationer för alla parter – både för arbetstagaren och för arbetsgivaren. Också möjligheten att påverka arbetets innehåll, sina arbetstider samt utvecklingen i arbetet är belönande faktorer. Dessa påverkar ofta arbetstagarnas lojalitet i högre grad än lönen.

Känsla av sammanhållning

Människan har av naturen ett starkt behov av att höra till en grupp. Det kan vara arbetsgemenskap, familj, vänner eller föreningssammanhang. Att höra någonstans är ett av de viktigaste grundbehoven. Det skapar trygghet, lycka och sociala relationer. Trots att människor numera bor allt närmare varandra så känner allt flera sig ensamma. Arbetsplatsen kan vara det enda stället där man känner gemenskap och grupptillhörighet.

“Det mest meningsfulla på jobbet är faktiskt sällskapet av andra. Arbetsplatsens vi-anda återspeglar en fungerande arbetsgemenskap, hängivenhet, motivation och omsorg. Alla har rätt att känna sig som en viktig del av en större arbetsgemenskap.

Vad motiverar dig att stiga upp och gå till jobbet varje dag? Vilka nya positiva sidor kan du hitta hos dig själv och i ditt jobb? Kanske lite efterforskning kan föra dig närmare svaret på meningen med ditt arbetsliv? Företagets välmående startar med individen. Hjälp din arbetstagare att må bättre och göra sitt bästa.

Firstbeat Life hjälper dig att identifiera belastande och återhämtande faktorer i din vardag som gör att du lättare kan hitta baland i livet.

Mer om Firstbeat Life (på engelska) 

Juho Tuppurainen

Juho Tuppurainen Vice VD, Juho Tuppurainen

Juho Tuppurainen, Firstbeats expert inom hälsofrämjande arbete, har jobbat globalt sedan år 2002. Juho brinner för frågor som rör hälsofrämjande arbetshälsa och jobbar med att skapa energiska och effektiva arbetsklimat Som motvikt till arbetet kopplar Juho av på sommarstugan. Om vintrarna motionerar han och följer aktivt med ishockey.

Relaterade artiklar

Är det livet – eller arbetslivet som tröttar ut dig? Förebygg utmattning – ta hand om din återhämtning!

Blogg #Stresshantering #Sömn och återhämtning

Är det livet – eller arbetslivet som tröttar ut dig? Förebygg utmattning – ta hand om din återhämtning!

När vi stannar upp och betraktar världen och ser hur många som springer runt i arbetslivets ekorrhjul känns det ibland som om man själv vill lyfta upp händerna och bara…