När du inte orkar vara produktiv

Tuire Tenkula

Tuire TenkulaBusiness Development Manager, Firstbeat

Stresshantering Sömn och återhämtning

Att folk kommer till jobbet och “gör ingenting” blir i längden väldigt dyrt för samhället. En försiktig uppskattning av de årliga kostnaderna för arbetsgivare när det kommer till närvaro utan att man jobbar uppgår till cirka 1 600 euro per löntagare. Andra undersökningar uppskattar att kostnaderna är drygt 2 500 euro per anställd och i en del internationella undersökningar uppskattas kostnaderna vara tiotals gånger så stora jämfört med kostnaderna för sjukfrånvaro. Det handlar alltså om riktigt stora pengar.

Man är närvarande – men ändå inte

Man är fysiskt där och man utför någon form av arbete, men man får nästan ingenting gjort. I sin mildaste form kan det här kallas för presenteeism och består av huvudvärk , onda axlar eller trötthet efter en natt med dålig sömn. I värsta fall kan det innebära att man arbetar som sjuk eller slutkörd – på gränsen till att inte orka mera.

Det handlar inte alls om att vara lat. Eller nonchalant, för den delen. Avsiktligt utförande av annat än arbetsuppgifter under arbetstid är visserligen ett tecken på problem med motivation, arbetskultur, ledning eller inställning, men lösningarna för att hjälpa en anställd med problem av det här slaget är ofta annorlunda än lösningarna för att hjälpa en plikttrogen anställd som kämpar för att vara produktiv.

Somliga hävdar att presenteeism är ett större problem för företag än lathet, eftersom det tidvis även påverkar företagets bästa anställda, det vill säga de som är effektiva, plikttrogna och produktiva. Hos toppanställda tar presenteeismen sig uttryck i exempelvis ökat antal misstag, försämrad kreativitet och minskad sensitivitet för kundens behov.

Så här sporrar du en uppmuntrande företagskultur

Hur kan man då motverka presenteeism, som försämrar anställdas prestationsförmåga och sänker ditt företags KPI? Börja med att skapa en uppmuntrande företagskultur som stöder och till och med förpliktar varje individ att ta hand om sig själv. Det är av största vikt att ta ansvar för det egna välmåendet – precis varje dag.

  • Motarbeta en hjältekultur där man kommer till jobbet trots att man är uppenbart sjuk. En sjukledighet på ett par dagar är inte sist och slutligen dyrare för företaget än en förlängd period av nedsatt produktivitet, för att inte tala om en influensa som sprids som en löpeld bland personalen. Att hålla sig hemma om man är sjuk är att respektera sina kollegor.
  • Bekämpa stress! Uppmuntra till distansarbete och flexibel arbetstid. Trötthet och en ständig känsla av stress försämrar koncentrationsförmågan och gör att man går på övervarv på jobbet och är som i koma hemma. Några distansdagar eller ändamålsenligt kortare arbetsdagar ger extra energi och bidrar till att man kommer in i en normal rytm.
  • Uppmuntra dina anställda att röra på sig. Motion är en av de viktigaste faktorerna för att orka på jobbet. Brist på fysisk aktivitet är en av de största riskfaktorerna för presenteeism och sänkt av arbetsförmåga. Pengar som satsas på motion i form av exempelvis motionssedlar, pausgympa och gemensam träning betalar sig tillbaka flera gånger om.
  • Håll ögonen öppna. Ingrip hellre för tidigt än för sent i misstänkta situationer. Fråga dina anställda hur de verkligen mår och var genuint närvarande när de svarar.
  • Var proaktiv. Lär dina anställda att göra bättre val med hjälp av Firstbeats Life.

Liksom ogräs kan presenteeism aldrig helt elimineras. Eftersom vi alla är människor kan vi råka ut för olika utmaningar. Med ett förebyggande och målinriktat arbete kan man dock eliminera onödiga fördröjningar. Hellre bättre idéer och ökade inbesparingar! Små åtgärder kan ha stora betydelser för såväl individens som organisationens välmående. Låt oss ta hand om oss själva och varandra!

Firstbeat Life hjälper dig att identifiera belastande och återhämtande faktorer i din vardag som gör att du lättare kan hitta baland i livet.

Mer om Firstbeat Life (på engelska) 

Tuire Tenkula

Tuire Tenkula Business Development Manager, Firstbeat

Tuire jobbar med försäljning, marknadsföring och kundservice. I sitt jobb träffar Tuire på känslosamma kunderfarenheter och överlag försäljningssituationer där människor möts. Efter att arbetsdagen är över så återhämtar sig Tuire med hjälp av airyoga.

Relaterade artiklar

Är det livet – eller arbetslivet som tröttar ut dig? Förebygg utmattning – ta hand om din återhämtning!

Blogg #Stresshantering #Sömn och återhämtning

Är det livet – eller arbetslivet som tröttar ut dig? Förebygg utmattning – ta hand om din återhämtning!

När vi stannar upp och betraktar världen och ser hur många som springer runt i arbetslivets ekorrhjul känns det ibland som om man själv vill lyfta upp händerna och bara…