Nu kan du använda välmåendetjänsten Firstbeat Life även på svenska

apr 26 2022 in Nyheter

Firstbeat Life också på svenska
Firstbeat Life är en hälso- och välmåendedetjänst som ger en mycket noggrann bild av den egna stressen, återhämtningen, sömnen och motionen samt uppmuntrar till en hälsosam livsstil. Utifrån våra kunders önskemål och då användarantalet växer har vi lagt till svenska språket i mobilappen Firstbeat Life.
Firstbeat Life hjälper var och en förstå hur det egna välmåendet bäst kan främjas samt i att göra små ändringar för att finna balansen i vardagen. Tusentals nöjda användare och hundratals partner och arbetsgivare runt världen drar nytta av Firstbeat Life i sin vardag. Tjänsten finns både som lösning för välmående i arbetet och som en del av vårt omfattande nätverk av samarbetspartner för såväl individer som grupper och arbetsgemenskaper. 

Den svenskspråkiga mobilappen gavs ut i april 2022

Tjänsten Firstbeat Life personlig omfattar en personlig mätenhet och en mobilapp för att följa egna resultat. Den prenumerationsbaserade lösningen kan användas under en önskad tid, till exempel 12 månader eller kontinuerligt. Under den tiden kan man utföra obegränsat med 1–5 dagars mätningar.

Nu kan man använda mobilappen Firstbeat Life även på svenska. Redan tidigare kunde man välja mellan finska och engelska.

Firstbeat Life är huvudprodukten i vår affärsrörelse inom välmående och vi satsar fortlöpande på utvecklingen. Andra nyligen tillagda delar har varit till exempel graf i realtid och ännu noggrannare analytik än förut.

Så här byter du språk i appen Firstbeat Life
 
 Alla användare kan själv välja önskat språk i uppgifter för användarkontot. Språket kan bytas när som helst enligt följande:

  1. Öppna appen Firstbeat Life i din telefon
  2. Välj Profil-vyn nedtill i appens meny
  3. Välj upptill i Profil-vyn Inställningar och vidare Konto
  4. Välj önskat språk i Kontots uppgifter & hantering-vy och spara ändringarna
  5. Appens språk uppdateras direkt