Över 1 500 livsstilsanalyser gjorda i Salo – och fortsättning följer

Bakgrund

Salo är en liten pulserande nordisk stad i sydvästra Finland med en historia fylld av innovation och industri.  Den har varit ett handelsnav i regionen i nästan 400 år och har idag 55 000 invånare.

Under senare årtionden blomstrade Salo som epicentrum för Finlands en gång globalt dominerande mobiltelekomindustri. Nokia var ursprungligen baserat i staden och Salo fungerade i många år som ett viktigt design-, konstruktions- och tillverkningscentrum för företaget.  Gigantiska förändringar i denna extremt konkurrensbetonade mobilteknikindustri resulterade i uppsägningar, anläggningsnedläggningar och mycket stor ekonomisk osäkerhet för lokalsamhället. Nokias tillverkningsanläggning i Salo stängdes officiellt 2012 och Nokias mobiltelefonverksamhet såldes till Microsoft 2013.

Få hushåll i samhället lämnades opåverkade, med lokala arbetslöshetssiffror som överskred 20 procent. Föränderliga tider och ekonomisk osäkerhet kan vara psykiskt påfrestande för människor. Salo var bekymrad över en potentiell ökning i stressrelaterad sjukdom med påföljande arbetsplatsfrånvaro och introducerade därför Firstbeat livsstilsanalys i friskvårdsprogrammet för sina anställda.

Firsbeat Livsstilsanalys togs ombord för att hjälpa till med utmaningarna

De första livsstilsanalyserna utfördes 2011 som del av ett försöksprogram. Under projektets inledande fas minskade antalet uttagna sjukfrånvarodagar hos anställda som deltog i livsstilsanalysprogrammet med 30 procent. Denna framgång i ett tidigt skede motiverade till att även fortsättningsvis låta Firstbeat livsstilsanalys ingå i stadens friskvårdsprogram för sina anställda.

Våren 2015 hade ca 1 500 livsstilsanalyser utförts tillsammans med nästan 300 uppföljningsmätningar. Var och en av dessa livsstilsanalyser gav varje enskild anställd personliga insikter avseende psykisk hälsa, stress och återhämtningscykler samt riktlinjer för att hitta en balans på arbetet och maximera de uppiggande fördelarna med fritidsaktiviteter.

Deltagande och mottagande

Möjligheten att delta i livsstilsanalysen erbjöds på avdelningsbasis med inriktning på olika avdelningar i staden varje år. Anställda ville gärna delta i livsstilsanalysen när den erbjöds. Deltagarsiffrorna överskred 75 procent med tillfällen där några avdelningar rapporterade ett så högt deltagande som 95 procent.

Ryktet var en stark drivkraft till att delta då tidiga deltagare delade med sig av sina egna positiva erfarenheter av projektet till sina kollegor.

En överväldigande majoritet av deltagarna rapporterade att deras upplevelse av livsstilsanalysen resulterade i förbättrade hälsovanor. Nästan 80 procent av deltagarna rapporterade att de hade blivit ”bra” till ”utmärkt” hjälpta av analysprocessen. Rapporterade fördelar omfattade förbättrad fysisk kondition, ökad träningsfrekvens och bättre uppfattning om ett oräkneligt antal stress- och återhämtningsfrågor.

Enligt stadens friskvårdskoordinator, Annukka Sistonen, var insikter från personalens livsstilsanalyser bidragande när det gällde att visa vägen för systematiska förbättringar av avdelningspolicyer och arbetsmetoder.

Firstbeat livsstilsanalys erbjuder en stor fördel jämfört med traditionella företagsfriskvårdsverktyg. Vi kan få en konstruktiv uppfattning om exakt de frågor som påverkar våra dagliga arbetsuppgifter. Det är sällan som allt behöver förändras, så att identifiera kritiska områden och att ge dem rätt mängd stöd och uppmuntran driver saker framåt”, förklarar hon.

En annan grundläggande fördel var en markant ökning av hälso- och friskvårdsfrågor som diskuterades av de anställda. Ökad medvetenhet på gruppnivå är ett kritiskt steg när det gäller att påverka den typ av långsiktiga beteendeförändringar som är förknippade med bättre hälsa.

Anmärkningsvärda upptäckter:

Även om styrkan hos Firstbeat livsstilsanalyser ligger i förmågan att leverera personliga insikter baserat på kombinationen av den egna fysiken och individuella aktiviteter, noterades några allmänna trender av deltagarna under programmet.

Många anställda som deltog i Firstbeat livsstilsanalys som en del av stadens friskvårdsprojekt var förvånade över att upptäcka att arbetet inte var den huvudsakliga stressfaktorn i deras liv.

Deltagarna var också ofta förvånade över den negativa påverkan som alkohol, även i små mängder, hade på kroppens förmåga att återhämta sig. Även om de individuella resultaten naturligtvis varierar, var en typisk upptäckt att 2 portioner alkohol var tillräckligt för att avsevärt sänka återhämtningseffektiviteten.

Slutsats

Firstbeat livsstilsanalys gav stadens anställda i Salo personliga insikter och kvalitativ vägledning för att hitta livsstilsbalans i utmanande tider. Den lyckades väcka medvetenhet om hälsofrågor på arbetsplatsen och visade på konkreta kopplingar mellan livsstilsbeslut och resulterande välmående.

Firstbeat livsstilsanalys hjälpte framgångsrikt till att minska sjukdomsrelaterad arbetsförlust. Viktigast var dock att de inledande fördelarna upprätthölls över tid trots ökningar i sjukdomsrelaterad frånvaro bland icke-deltagare.

Skälet till att inkludera Firstbeat livsstilsanalys i stadens friskvårdsportfölj är att det är ett klassiskt vinn-vinn-förslag. Som stadens friskvårdskoordinator, Annukka Sistonen förklarar. ”Det ger de anställda något användbart. Samtidigt drar arbetsgivaren nytta av förändringarna.”

Relaterade artiklar