Intervju med Golden State Warriors-tränaren Lachlan Penfold om hantering av träning och återhämtning

I juli 2015 anslöt sig den australiensiske prestationsspecialisten Lachlan Penfold till NBA-laget Golden State Warriors som chefstränare för fysiska prestationer och idrottsmedicin. Laget som leddes av Stephen Curry, som nyligen utsetts till ligans mest värdefulla spelare, hade just vunnit sitt första NBA-mästerskap på fyrtio år. En ofta nämnda faktor bakom lagets nya framgångar var en vilja att testa nya och ofta oväntade lösningar.

Penfold kom till laget med liten erfarenhet av att arbeta med elitbasketspelare och ingen tidigare erfarenhet av NBA-ligan. Han bidrog med gedigen erfarenhet som framgångsrik tränare med expertis inom hantering av återhämtning. Under sin tjugo år långa karriär i Australien arbetade han med över 80 olympiska atleter vid fem olika olympiska spel. Precis innan han kom till Golden State Warriors innehade han nyckelpositioner i olika fotbollssammanhang, bland annat sju år inom Australian Rules Football med Brisbane Lions och tre år i National Rugby League med Sydney Roosters, som toppades av deras tid i högsta ligan år 2013. Penfold arbetade med Australian National Sevens-laget precis innan han började arbeta för Golden State Warriors.

Under sin professionella karriär har Penfold förespråkat vikten av att skapa individuella planer för träning som enkelt kan anpassas utgående från de föränderliga behoven hos idrottsmän.

Förmågan att mäta och kvantifiera prestationer är kritisk för att kunna förbättra och hantera träning och återhämtning. Att hålla koll på data och analyser är av avgörande betydelse för Penfold för att säkerställa att hans träningsplaner är anpassade för varje enskild spelares behov och få signaler om när det kan vara dags att genomföra förändringar.

Kvantifiering av intern och extern arbetsmängd

Kvantifiering av intern och extern arbetsmängd är av avgörande betydelse för specialister på toppidrottares prestationer. I denna kontext innebär extern arbetsmängd mängden arbete som utförs av idrottsmannen och intern arbetsmängd den individuella fysiologiska responsen hos varje idrottsman på denna arbetsmängd. Var och en av dessa dimensioner innebär unika utmaningar då det kommer till att samla in och analysera data för att få meningsfull information.

”Det handlar om att ha ett så individualiserat perspektiv som möjligt och få reda på vad som fungerar bäst för varje enskild spelare.”

Redan på 1980-talet ansågs hjärtfrekvensmätare vara en innovation med potential att revolutionera kvantifieringen av intern arbetsmängd. Tyvärr, för optimistiska tidiga användare, komplicerar den dynamiska naturen hos fysiologiska system och variationerna mellan olika individer tolkningen och tillämpningen av hjärtfrekvensdata inom utvärdering och ledning av träning. Nästan redan från början stod det klart att värdet hos dessa data skulle komma att ha en direkt koppling till de analyser som används för att tolka dessa.

I egenskap av en kombination av idrottsvetenskap och teknologi har avancerade analyser bidragit till att hjälpa tränare och idrottsmän tolka dessa kritiska variabler på ett meningsfullt sätt.

I sitt tidigare arbete med Sydney Roosters och även i sitt arbete med Golden State Warriors använder sig Penfold av en kombination av de mest avancerade plattformarna för att hålla koll på och analysera träningsmängden. Under lagets träningssessioner har han två program öppna på sin dator samtidigt. Det är inget sammanträffande att dessa program speglar behovet av kvantifiering av intern och extern arbetsmängd.

Data om extern arbetsmängd tillhandahålls av Catapult, ett australiensiskt företag inom mätning av idrottsprestationer som är känt för bärbar GPS-utrustning för idrottsmän. Kvantifiering och analyser av intern arbetsmängd tillhandahålls för sin del av Firstbeat Sports. Företaget som har sin bas i Finland använder hjärtfrekvensdata för att skapa individuella dynamiska modeller för fysiologiska system. Bland annat kan dessa modeller göra bedömningar i realtid av ansträngning och återhämtning med nästan laboratorieliknande exakthet.

lachlan-1

Användning bland spelare

Då det gäller spelarnas kännedom om mätning och de fördelar som mätning innebär har Penfold lagt märke till skillnader mellan USA och Australien. ”Många spelare i Australien har känt till metoderna för mätning under en längre tid. De är vana vid att bära mätningsutrustning och förväntar sig att använda denna typ av utrustning. I USA är utrustningen ny och många spelare kommer från exempelvis collage utan att ha bekantat sig med denna typ av utrustning.”

Oberoende av om de befinner sig i Australien, Storbritannien eller USA har idrottsmän en tendens att närma sig mätningsdata och -analyser med en naturlig känsla för konkurrens. Frågor som Penfold får av spelarna är exempelvis ”Vad är min hjärtfrekvens?” och ”Vad är mitt TE-värde” som sedan snart följs upp med frågor om hur man själv står sig vid en jämförelse med de andra spelarna i laget eller en viss lagkamrat.

Veli-Pekka Kurunmäki, chef för Firstbeat Sports, konstaterar: ”Avancerade analyser möjliggör jämförelse mellan spelare av detta slag. Variationer i individuella spelares fysiologi gör det svårt, eller kanske till och med omöjligt, att göra direkta jämförelser endast utgående från hjärtfrekvens. Avancerade analyser såsom vår Training Effect omvandlar data till hanterbar information som kan delas.”

Användning av träningsdata

Inför en träningssession förbereder Penfold sig och delar ut en Catapult GPS-pod och ett Firstbeat-band för bröstkorgen till varje spelare. Han förbereder mottagarna för att ta emot radiosignaler från mätutrustningen och skicka data till sin dator invid planen. Detta möjliggör feedback i realtid under träning, vilket är av avgörande betydelse för att kunna göra snabba förändringar under träningens gång.

”Om en spelares hjärtfrekvensvariabilitet är låg kan detta vara ett tecken på trötthet.”

Han kör båda programmen samtidigt på sin dator och bläddrar mellan skärmarna enligt behov. ”Största delen av tiden väljer jag att titta på informationen om hjärtfrekvens, eftersom denna information vanligtvis intresserar spelarna mer om de kommer för att ta sig en titt”, förklarar han.

Med Firstbeats analyser av hjärtfrekvens har Penfold tillgång till mycket mer än endast mätning av hjärtfrekvensen. Inkodat i varje spelares hjärtfrekvensdata finns en uppsjö av information, som bara väntar på att analyseras. Firstbeats smarta analyser används för att ge information om andningshastighet, syrekonsumtion, uppskattad VO2max, TRIMP och mycket mer. Avancerade analyser såsom Training Effect. som anges som TE-värde. avslöjar hur specifika aktiviteter påverkar konditionsnivån hos individuella spelare. Det finns även flera olika test av återhämtning: vissa av dem kan utföras på mindre än fem minuter, identifierar varningssignaler för trötthet och hjälper fastställa en spelares beredskap.

Individuella prestationer

Ett litet farmlag och specialiserade positioner innebär att NBA-ligan lämpar sig perfekt för att maximera potentialen hos en individualiserad inställning till hantering av prestationer och återhämtning.

”Vi har 15 spelare och varje spelare är unik. [Med 82 matcher under en och samma säsong] förekommer en massa olika kombinationer. En spelare kan ha höga eller låga minuter beroende på vad de kan bidra med under en viss kväll och varje spelare har ett unikt träningsschema. Ett enkelt exempel är att vissa spelare föredrar att träna styrka innan den övriga träningen och andra efteråt.”

”Utifrån sett ter sig detta troligtvis slumpmässigt och kaotiskt. Olika personer som gör olika saker vid olika tidpunkter. Men vad det egentligen handlar om är skapa individuella träningsprogram och ta reda på vad som fungerar bäst för varje enskild spelare. Det handlar om att hitta rutiner och system som fungerar för de individuella spelarna och sedan förbättra och utveckla dessa.”

Den välkänt tuffa 82 matcher långa säsongen inom NBA tillför ytterligare utmaningar då det gäller att hantera prestationer och återhämtning. Lagen kan spela upp till nio matcher under två veckors tid, vilket innebär minimala möjligheter för träning och anpassning. Mitt under säsongen ersätter själva matcherna träningssessioner, i synnerhet vid bortamatcher.

Då det inte är möjligt att utföra direkta mätningar är tidigare erfarenheter en viktig professionell tillgång då man utvärderar de individuella behoven och behoven hos laget som helhet.

I rugbyligan har lagen vanligtvis endast en match per vecka. Regelbundna pauser mellan matcher gjorde det möjligt för Penfold att använda Firstbeat-teknologi för att skapa en mångsidig och systematisk inställning till kvantifiering av träningsmängd.

”Då jag arbetade med Sydney Roosters använde vi hjärtfrekvensmätning ganska ofta, i genomsnitt tre till fyra gånger per vecka,” förklarar han. Firstbeats kvantifiering av träningsmängd vars särskilt viktig då laget tränade inför säsongen. ”Under en typisk vecka hade vi fem till sex arbetsdagar och en till två dagar reserverade för återhämtning. Söndag var vanligtvis en ledig dag för laget, så vi började göra mätningar genast då träningen började igen på måndag. Vi gjorde en mätning på onsdag, en dag för återhämtning med lägre intensitet efter två dagar av tuff träning, en mätning på torsdag efter vår återhämtningsdag och en mätning på lördag som en mätning av situationen i slutet av veckan, så att vi hade fyra mätningar under en och samma vecka.”

“Hur presterade en spelare denna måndag jämfört med en normal måndag? Är de uppe eller nere? Återhämtar de sig effektivt?”

Under säsongen anpassade Penfold sina mätningar runt matcherna. ”Under säsongen gjorde vi vanligtvis test av hjärtfrekvensvariabiliteten två dagar efter match, två dagar innan match samt vid åtminstone ett eller två andra tillfällen beroende på hur vårt matchschema såg ut.”

“Detta var en inlärningsprocess för mig,” fortsätter han. ”Ibland tittade vi på gemensamma trender för grupper av spelare, men fokus låg på hur varje spelare utvecklades individuellt under säsongen. Hur presterade en spelare denna måndag jämfört med en normal måndag? Är de uppe eller nere? Hur påverkas de av resor? Hur presterar de i slutet av veckan jämfört med början av veckan? Återhämtar de sig effektivt?”

Penfold anser även att man kan få viktig information genom att helt enkelt tala med spelarna. Detta medför enligt Penfold att den bästa inställningen till hantering och utveckling av prestationer är att ha tillgång till ett urval av olika redskap. ”Om en spelares hjärtfrekvensvariabilitet är låg kan detta vara ett tecken på trötthet,” förklarar han. ”Ett enskilt redskap bör inte vara det enda som avgör då man fattar beslut, men det kan vara ett redskap som förbättrar processen för beslutsfattande och ger signaler om att någonting kanske behöver granskas närmare.”

Träningsläger erbjuder fantastiska möjligheter att lära sig om hantering av återhämtning. ”En av många saker vi gjorde, som jag ansåg var avgörande då vi förberedde oss, var att vi hade ett mycket tufft träningsläger veckan före vår julledighet då vi även höll koll på variationerna i spelarnas hjärtfrekvens. Vi försökte få idrottsmännen i toppform utan överträning genom att utsätta dem för tuff träning veckan innan de hade ledigt i tio dagar, efter sex veckor av gradvis ökande träningsmängd. Förhoppningsvis kommer vi även att se en effekt inom återhämtningen. Att mäta hjärtfrekvensvariabilitet i detta sammanhang var intressant, eftersom förhållandena var så annorlunda jämfört med det normala.”

Framtiden

Allt eftersom mätning och fysiologiska analyser får allt större betydelse hoppas Penfold på bättre förståelse för och hantering av individuella träningsplaner och -mängder. “Jag anser att syftet med all mätutrustning är att ta reda på den optimala träningsdosen för varje spelare…sist och slutligen försöker du hitta den optimala träningsmängden, oberoende av om det gäller styrketräning, motionsträning eller på träning för spel på planen – för varje enskild spelare. Det handlar om vad som gagnar dem,” förklarar han.

Sist och slutligen samarbetar prestationsspecialister och elitidrottare då det gäller att hitta svaren på några grundläggande frågor: Vilken prestationsnivå kan idrottsmannen uppnå? Hur påverkar prestationerna honom eller henne? Hur länge tar återhämtningen efter prestationen? Kombinationen av mätning av hjärtfrekvens och avancerade analyser har visat sig ge stor insikt då man söker svaren på dessa frågor. Som ett resultat av detta använder allt fler topplag världen över sig av dessa metoder för individuell träning och maximala lagprestationer.

 

 

Relaterade artiklar