KPMG Performance Clinic hjälper sina kunder nå bättre prestationer inom organisationen med insikter från Firstbeat Livsstilsanalys

KPMG Performance Clinic är ett fantastiskt initiativ för att hjälpa organisationer och deras anställda bättre klara av den osäkerhet och komplexitet som kännetecknar det moderna affärslivet. Initiativet utformades i november 2015 då KPMG Australia köpte KPMG Performance Clinic, ett innovativt konsultföretag som är specialiserat på att utnyttja idrottsvetenskap och förstklassig forskning inom stress och återhämtning för bättre prestationer på arbetsplatsen.

Under ett besök i Finland nyligen berättade KPMG:s verksamhetschef Jason Murray om företagets vetenskapliga närmandesätt och den roll som Firstbeat Livsstilsanalys spelar för hans coachning.

Murray tar en paus, ler och avslöjar målet för deras projekt. ”Vi börjar dagen med målet att förändra våra kunders liv,” förklarar han. Med tanke på hans arbete står det klart att detta verkligen stämmer och utgår från genomtänkta planer och erfarenhet.

I företagets utbud av tjänster ingår programmet Personal Best, som är en kombination av personlig coachning och arbetsgrupper för att uppnå attraktiva mål oberoende av perspektiv. ”Med varje ny organisation strävar vi efter att uppnå 1–3–6–20. Detta innebär att minska varje anställds fysiologiska stress med en timme per dag, sänka deras biologiska ålder med tre år, återföra sex timmar kapacitet till deras liv varje vecka och höja deras energinivå med 20 procent.”

För de individuella deltagarna i KPMG Performance Clinic:s program sträcker sig värdet av programmet ofta långt över arbetsplatsen. Murray berättar om den gången då en man vid slutet av programmet stod upp och berättade att programmet hjälpt honom bli en bättre far och make. ”Du kanske inledningsvis har som mål att förbättra prestationerna på arbetsplatsen, men att uppnå detta kan även ha en positiv effekt på livet i övrigt. Bättre balans mellan arbete och resten av livet, minskad stress och bättre återhämtning spelar alla en roll för att uppnå bättre välbefinnande på alla områden.”

Vilken roll spelar Firstbeat Livsstilsanalys i processen? ”Ett komplett verktyg” är hur Murray beskriver användningen av Firstbeat Livsstilsanalys hos KPMG Performance Clinic. Verktyget är en måttstock för förändring och ett bevis på att processen fungerat,” förklarar han. ”Vi kommer att introducera analysen i början av processen och använda data från verktyget för att visa vad som behöver uppnås samt för att få med oss deltagarna i processen. Avslutningsvis tar vi en titt på processen och resultaten.”

Firstbeat Livsstilsanalys utnyttjar detaljerade inspelningar av deltagarnas hjärtfrekvens i det dagliga livet för att tydliggöra stress, återhämtning, sömnkvalitet och effekterna av fysisk aktivitet på ett konkret sätt. En typisk mätning innefattar insamling av data dygnet runt i tre dygn med Firstbeats professionella verktyg Bodyguard 2. Det rekommenderas att mätningarna utförs under två arbetsdagar och en ledig dag för att skapa en komplett bild av förhållandet mellan livsstil och påverkan på kroppen.

Fysiologisk stress kan inte alltid identifieras i stunden, men svag återhämtning är en betydande faktor då det kommer till försämrade prestationer. ”Vi hade nyligen en grupp som till största delen utgjordes av unga, mycket hårt arbetande personer. Deras rapporter visade att deras dagar dominerades av stress med liten eller ingen återhämtning alls, inte ens under kvällar eller under sömnen. Verktyget hjälper oss åskådliggöra de tydliga fördelar som kan uppnås med rätt data för att förändra beteende.”

Resultaten av analysen innefattar detaljerade diagram som illustrerar fysiologiska reaktioner på deltagarnas aktivitet under dagen och natten. Det faktum att materialet bygger på erfarenheter i det verkliga livet gör att verktyget är särskilt bra på att identifiera var förbättring krävs för att motivera bestående beteendeförändringar.

Att verktyget utgår från data är avgörande för vad Murray beskriver som företagets ”filosofiskt agnostiska” närmandesätt. ”Vi letar hela tiden aktivt efter de bästa lösningarna för individer och teamet som helhet. Det handlar om att identifiera kombinationen av kärnvärden och mål och människors egna visioner för framtiden. Sedan bör man hitta det bästa sättet att hjälpa dem nå målen med vetenskapliga och beteendevetenskapliga metoder.”

Samtidigt som engagemang och produktivitet på arbetsplatsen i allt högre grad anses vara några av de största utmaningarna i dagens arbetsliv finns det en uppsjö av möjligheter om man kan föreställa sig ett nytt fokus på program för arbetshälsa med tanke på deras potential att positivt påverka prestationerna inom organisationen. Innovatörer såsom Murray och KPMG Performance Clinic leder denna utveckling och håller på att förändra världen.

Läs mer om Firstbeats Livsstilsanalys för företagshälsa.

Relaterade artiklar