Firstbeat

Työkykykartoitus

Ota Firstbeat Työkykykartoitus osaksi yrityksesi kaikkia työkykyjohtamisen prosesseja.

Yksilöiden hyvinvointi heijastuu koko organisaatioon. Firstbeatin Työkykykartoitus antaa jokaiselle työntekijälle keinot henkilökohtaisen hyvinvoinnin rakentamiseen ja tarjoaa vinkkejä työssäjaksamiseen ja palautumisen hallintaan.

Varmista henkilöstösi hyvinvointi

Maksa työntekijöidesi hyvinvoinnista, älä heidän sairauksistaan.

Ennakoi

Ongelmiin kannattaa tarttua ennen kuin niitä ehkä onkaan: ennakoiva toiminta on reagoivaan toimintaan verrattuna jopa kymmenkertaisesti edullisempaa.

Johda tiedolla

Työkykykartoitus paljastaa, puskevatko työtekijät äärirajoilla vai onko jossain tiimissä jopa käyttämättömiä resursseja. Tämä auttaa panostamaan oikeisiin toimenpiteisiin ja kohdentamaan ne oikeille henkilöille.

Tee tulosta

Pienetkin muutokset yksittäisten työtekijöiden hyvinvoinnissa ja tehokkuudessa voivat moninkertaistua koko yrityksen tasolla, mikä taas näkyy suoraan yrityksen tuottavuudessa.

98 %

suosittelee Firstbeat Hyvinvointianalyysia.

92 %

tunsi Hyvinvointianalyysin edistävän hyvinvointiaan.

93 %

kokee saaneensa arvokasta tietoa stressistä.

78 %

teki muutoksen elämäntapoihinsa mittauksen seurauksena.

98 %

kokee saaneensa arvokasta tietoa palautumisesta.

Firstbeat Tykystudio

Suoraa puhetta työkyvystä

Katso uusin jakso

Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen kilpailuetu

Lisää työtehoa – vähennä stressiä

Firstbeat Työkykykartoitus antaa jokaiselle työntekijälle keinot oman työhyvinvoinnin ja palautumisen kehittämiseen. Työkykykartoituksen avulla työpaikoilla on lisätty työtehoa sekä vähennetty stressiä ja sairauspoissaoloja. Se kertoo missä olette onnistuneet niin yksilöinä kuin organisaationa, ja mihin panostamalla voitte saada parhaat tulokset.

Kuntotaso-ominaisuus: Osa ennakoivaa työkykyjohtamista

Henkilöstön kunnon kehittäminen on olennainen osa fiksua työkykyjohtamista, sillä heikko kuntotaso on yhteydessä heikentyneeseen työkykyyn, työssäjaksamiseen ja yleiseen kuolleisuusriskiin. Hyvinvointianalyysin Kuntotaso-ominaisuus toimii konkreettisena mittarina paitsi yksilön oman kunnon kehittämisen myös yrityksen toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaan.

Hyödyt yritykselle

  • Näyttää osaltaan hyvinvointiin panostettujen eurojen tuottavuuden.
  • Vaikuttaa ennakoivasti hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen vähentäen sairauspoissaoloja ja presenteismiä.
  • Seuraa konkreettisesti tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä yksilö- että yritystasolla.

Hyödyt työntekijälle

  • Kertoo tämänhetkisen kuntotason ja sen vaikutukset työhön ja arkeen.
  • Kannustaa työmatkaliikuntaan sekä kehittämään aktiivista ja vireää työyhteisöä.
  • Motivoi seuraamaan kunnon kehittymistä ja sen vaikutuksia omaan hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen.

Lue lisää Kuntotasosta

Työkykykartoituksen hyödyt työntekijälle

 

Hallitse stressiä
Autamme tunnistamaan voimavaroja kuluttavat tekijät. 85% työntekijöistä kokee tehokkuutensa lisääntyneen.

 

Palaudu paremmin
Autamme palautumaan paremmin ja rakentamaan voimavaroja seuraavaa päivää varten. Vähentää sairauspoissaoloja jopa 30 %.

 

Liiku oikein
Auttaa jokaista työntekijää löytämään sopivan tavan liikkua. Hyväkuntoinen keho kuormittuu vähemmän.

Pidä tekijät töissä –
Hanki Firstbeatin Työkykykartoitus

thermometer@2xHenkilökohtainen mittaus ja palaute motivoi tutkitusti muutokseen

Ryhmäraportti näyttää miten henkilöstö voi ja missä on parannettavaa

euro@2xAuttaa kohdistamaan hyvinvointieurot tarvepohjaisesti

bulb@2xNäyttää henkilökohtaiset stressipiikit

project@2xHaitallinen stressi havaitaan mittaamalla palautumista ja tunnistamalla mahdollinen kuormitustekijä.

151109_FirstbeatIcon_Stress_GrayHaitallista stressi on silloin, kun se pitää elimistöä aktiivisena jopa levon ja rentoutumisen aikana.

bulletsection-image1

firstbeat_tyojahyvinvointi-yrityksille_software-01

Tyypillisesti Työkykykartoitus sisältää

Alkuinfon koko henkilöstölle

Firstbeat Hyvinvointianalyysin ja henkilökohtaisen raportin jokaiselle työntekijälle

Ryhmäraportit ja jatkotoimenpidesuositukset

Suurimman työkykyriskin omaaville henkilökohtainen ohjaus työterveyteen

Katso esimerkki yrityksen loppuraportista

Katso esimerkki työntekijän raportista

Mahdollisuus toteuttaa kohdistetusti

Työkykyjohtamisen työkalu

Uusien palvelumallien kautta mahdollisuus toteuttaa kohdistetusti tai koko henkilöstölle

Osana työterveystarkastusta

TYKY -päivien tai kuntoutusten yhteyteen

Riskiryhmien hyvinvoinnin arviointiin

 

firstbeat_hwcorporate_kuvituskuva-01

Työkyky tuo tulosta

Sairauspoissaolot ovat yrityksille merkittävä taloudellinen kuluerä. Niitä vähentävät toimet näkyvät nopeasti yrityksen tuottavuudessa.

mellano tuloksia

50 mitattua henkilöä

Sairauspoissaolopäivät laskivat
7,1 %:sta 3,9 %:iin.

synthomer tuloksia

Koko henkilöstö (36hlöä) mitattiin

Sairauspoissaolopäivät -600 päivää

kuurosäätiö tuloksia

50 mitattua henkilöä

Eläköityminen pystyttiin estämään-
30 000€ säästö vakuutusmaksuissa

Ota yhteyttä

Kerro, miten voimme auttaa yrityksesi työkykyjohtamisen kanssa, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.


Työkyky näkyy viivan alla.

Johda tiedolla – ennakoi – tee tulosta.

Lataa ilmainen opas tästä