Därför ska du följa upp din Livsstilsanalys

Manpremo uses firstbeat lifestyle assessment

Firstbeats Livsstilsanalys ger dig en större förståelse för hur din kropp fungerar. Men också en bättre insikt i hur din kropp hanterar och reagerar på din livsstil och dina vardagliga mönster.

Genom att mäta stress, fysisk rörelse och återhämtning via HRV (Hjärtfrekvensvariabilitet) försöker vi boosta välmåendet genom att uppmuntra till små livsstilsförändringar. Med hjälp av siffror och statistik kan vi enkelt presentera en översikt av din fysiska kondition. Det gör det lättare att förstå din fysiska helhet och ta det första steget mot en mer välmående framtid. Snabbare än du tror kan du skörda frukten av din förändring – både på fritiden och på jobbet!

Firstbeats Livsstilsanalys används för att främja företagets och de anställdas välmående. Speciellt HR-avdelningarna kan ha stor nytta av tjänsten eftersom det nu är möjligt att samla in data och sammanställa rapporter för större grupper. Rapporterna är förstås anonyma och riktgivande. Gruppens samlade resultat gör det lättare för ledningen att fatta strategiska beslut för arbetsvälmående i framtiden.

Under tiden får de anställda en personlig – och konfidentiell – rapport som hjälper dem att fokusera på sin individuella stresshantering och välmående.

Som exempel kan vi ta en individ som jobbar på en chefspost under hög press. Den personen kanske deltar i mätningen och klagar på att hen känner sig stressad. Resultaten från Livsstilsanalysen kan visa att läget är helt korrekt uppfattat, men resultatet kan de facto också visa att personen i fråga förstorar problemet. Det kan också visa att personen i fråga dricker alkohol sent på kvällen – i hopp om att varva ner – eller att hen inte får tillräckligt med god kvalitetssömn under natten. Kanske på grund av att hen läser e-post innan hen släcker lampan? Eller åker tidigt till jobbet följande dag?

Genom att ta del av objektiv data, där man tydligt kan se att några glas vin före läggdags leder till en dålig återhämtning nattetid, kan vi få många nyttiga insikter. Genom att skära ner på alkoholen kvällstid kan vi undvika en dränering av kroppens resurser. Så skapar vi en hälsosam balans mellan stress och återhämtning!

Det var det första positiva steget! Men hur vet vi då att ett tydligt mål leder till en framgångsrik och bestående förändring för just den här personen?

Målsättning: Instifta nya vanor

På basis av exemplet här ovan kan vi se att en uppföljning av Livsstilsanalysen är värdefull. Resultatet ger inte bara en personlig utgångspunkt för livsstilsförändringar, utan vi kan också följa med huruvida de åtgärder som gjordes mellan analysen och uppföljningen ger resultat. Både för personer som utför testet och för professionella inom idrott och hälsa är uppföljningen av stort värde. Den senare gruppen har nytta av verktyget när de använder analysen som en del av ett träningsprogram.

Ett exempel på en uppföljningsrapport som visar hur en persons sömn har följts upp och förändras med tiden. Det här visar att förändringarna som har gjorts mellan mätningarna har lett till en positiv utveckling!

Så funkar uppföljning i praktiken

När företag och organisationer beställer Firstbeats Livsstilsanalys är uppföljningsinstrumentet mycket efterfrågat. Uppföljning är ett mycket enkelt sätt att skapa bestående förändringar hos de anställda.

Manpremo från Danmark arbetar både med individer och organisationer för att utveckla beteenden som skapar hållbar produktivitet. För att uppnå det har företaget utvecklat ett program som kallas “Kompetens att förändra och kapacitet att vara produktiv”.

Manpremo erbjuder sina anställda olika program där nyckeln till framgången ligger i olika beteendeförändringar. Programmen skräddarsys för de anställda enligt organisationens behov och kör dem under 3-12 månader långa perioder. Manpremo använder Firstbeats Livsstilsanalys för att kartlägga de mentala behoven hos sin personal. De anställda måste få tillräckligt med sömn och balans mellan stress och återhämtning för att uppnå målet om produktivitet.

Statistiken som Livsstilsanalysen och den tillhörande uppföljningen erbjuder är ett viktigt instrument när man jobbar med individuell och organisatorisk förändring.

– Under ett sex månaders program använde vi Livsstilsanalysen två gånger. Första gången använde vi analysen inom ramarna för den så kallade “Upptäckarfasen”. Där fick de anställda testa nya beteenden för att sedan utvärdera hur de fungerar. Samtidigt följer vi upp framstegen som oftast medföljer, förklarar Jason Howlett, delägare i Manpremo.

– Allt det här görs genom vår egen applikation “Mahout” (utvecklad i samarbete med Garmin och Firstbeat). Sex månader senare återvänder vi till en andra omgång av Livsstilsanalysen. Främst för att mäta vilken effekt beteendeförändringar har haft hos de inblandade!

Många av resultaten har varit imponerande i den andra omgången.

En grupp på 23 anställda deltog nyligen i ett lärande- och utvecklingsprogram där de utförde en andra Livsstilsanalys sex månader efter den första mätningen. Medeltalet visade av återhämtningen under arbetstid ökade med 56 % (från 23 minuter till 36). De nådde också den optimala nivån för återhämtning på jobbet medan den dagliga fysiska aktiviteten (“medelmåttig” och “god” sådan) ökade med 33 %!

Det här var på alla sätt positiva resultat! Återhämtning dagtid och ökad fysisk aktivitet har visat sig förbättra produktiviteten. Det är viktigt för oss att hitta en liten stund varje dag när kroppen får gå in i ett läge där den återhämtar sig och stressnivån sjunker.

Det förenklar tydligt beslutsfattandet och boostar produktiviteten. Samtidigt har andra studier visat att en ökande fysisk aktivitet kan påverka kreativiteten och koncentrationen.

Resultaten fungerade som positiv förstärkning för dem som deltog i programmet. Det gav också Manpremo som företag positiv feedback eftersom deras välfungerande verktyg uppmärksammades.

Mycket handlar om att man själv tror på det man ser och upplever. De som medverkade i mätningarna såg att det de gjorde gav resultat. Utveckling sporrar!

Upptäck, utveckla och ta till dig

Ett typiskt utvecklingsprogram på Manpremo siktar på att utveckla och förändra beteende hos deltagarna så att de i slutändan når en förbättrad och hållbar produktivitet på arbetsplatsen. Det här gör man både på gruppnivå och individuellt genom program som inkluderar digital inlärning, sessioner online, coaching och workshops. I stora drag kan vi prata om tre faser:

  • Upptäck. Upptäck det som möjliggör din kapacitet att vara produktiv. Upptäck också det mest effektiva sättet att utveckla önskad kompetens inom organisationen, till exempel ledarskapskompetenser. Gör upp en plan för personalens utveckling!
  • Utveckla. Lär dig hur du maxar kapacitet, hur du kan förändra beteenden och hur du kan utveckla den organisatoriska kompetensen som behövs.
  • Ta till dig. Testa dina nya vanor, ta till dig dem och använd det du lärt dig både hemma och på jobbet.

Genom att använda Livsstilsanalysen både i början och i slutet av programmet stöds vi helheten. Om de mest dominerande förändringsbehoven upptäcks direkt i början kan man rikta sitt fokus skarpare. För det här handlar om personliga resultat – inga allmänna som gäller hela gruppen.

Uppföljningsanalysen visar förbättringarna som åstadkommits av förändringarna – då ökar också motivationen att fortsätta!

Vad kan Firstbeats Livsstilsanalys kan göra för dig? Ladda ner Firstbeats guide som stöder arbetstagare!

Ladda ner Firstbeats guide som stöder arbetstagare

Relaterade artiklar