”Firstbeat Livsstilsanalys överträffade förväntningarna”

Säsongsbundet arbete, långa arbetsdagar och varierande väder- och arbetsförhållanden innebär extra utmaningar vid fysiskt belastande asfaltarbete. NCC-bolagen utredde återhämtningen och arbetshälsan hos sina asfaltarbetare med Firstbeat Livsstilsanalys.

I juni 2017 deltog en grupp asfaltarbetare och arbetsledare från NCC Industry Oy i en tre dygn lång Firstbeat Livsstilsanalys, där man kartlade återhämtningen hos personerna med ett tungt och utmanande skiftarbete. Mätningarna var en del av ett mer omfattande projekt som pågick under fyra månader och som hade som utgångspunkt att ge deltagarna bättre förutsättningar för att orka med sitt arbete, oberoende av om det utfördes en het sommardag eller en kylig höstnatt.

”Skiftarbete med långa dagar, varierande arbetsobjekt, resor och föränderliga väderförhållanden gör asfaltarbete ytterst utmanande. Eftersom arbetet är förknippat med så många enskilda belastande bakgrundsfaktorer är det synnerligen viktigt att fästa uppmärksamhet vid god återhämtning och i och med detta även bättre arbetshälsa”, säger NCC:s Health Controller Merja Sirén.

I Firstbeat Kartläggning av arbetsförmågan som utgörs av livsstilsanalyser deltog kring tjugo anställda från tre olika utläggningsgrupper.

”Vi ville med hjälp av mätningarna ta reda på hur många av de timmar man sovit under natten verkligen var återhämtande sömn.”

Att personalen orkar med sitt arbete är även av väsentlig betydelse med tanke på arbetssäkerheten.

”Då man arbetar ute på vägar finns det alltid en risk för olyckor, eftersom man ständigt är omgiven av trafik. Om man är trött försämras koncentrationsförmågan och antalet misstag ökar, vilket innebär att risken för arbetsolyckor även ökar. Utöver att öka säkerheten ville vi ur arbetsgivarens synvinkel ta reda på hur personalen belastas vid asfaltarbete”, säger Sirén.

NCC:s Health Controller Merja Sirén.

En av deltagarna i projektet, förare av asfaltspridare Mikko Lötjönen, var intresserad av kvaliteten hos sin sömn och av hur kroppen återhämtar sig efter ett arbetsskift.

”Livsstilsanalysen inföll under en vecka med dagsskift så sömnen visade sig vara återhämtande liksom förväntat, trots att jag ibland var ganska trött. Resultaten från en vecka med nattskift skulle säkert ha varit mer intressanta.”

Trots att man medvetet valde att inte poängtera betydelsen av motion under projektet hade Lötjönen energi för att motionera efter arbetsdagen.

”Arbetstimmarna spenderar jag i huvudsak i maskinens styrhytt så under mätningsdagarna tränade jag på gymmet och den andra kvällen gjorde jag en kort joggingtur. Dessutom ändrade jag lite på mina matvanor och testade även olika saker av eget intresse. Resultaten avslöjade med mycket stor exakthet återhämtande och belastande faktorer, så mätningen visade sig alltså vara en nödvändig och positiv upplevelse.”

Enligt Sirén är de deltagande gruppernas arbete i utmanande förhållanden redan i sig själv så tungt att det inte var ändamålsenligt att inkludera motionsträning i träningen inom projektet.

”Avsikten var uttryckligen att kartlägga metoder för att få våra anställda att återhämta sig efter arbetsdagen, så att inkludera ett motionsprogram i detta projekt skulle endast ha inneburit en extra stressfaktor”, konstaterar Sirén.

Det är inte möjligt att helt undvika stress, men att ständigt tänka på arbetet i den egna vardagen kan ge upphov till sömnproblem. Detta vet arbetsledare Jari Päiviö som deltog i mätningen.

”Livsstilsanalysens resultat visade rött för dessa nätters del, eftersom sömnens kvalitet var dålig. Tydligen hade jag tänkt för mycket på arbetet, vilket även påverkade sömnen. Oberoende av hur tidigt jag skulle gå och lägga mig är sömnen inte djup och återhämtande.”

Det första steget är det svåraste, nästa steg är redan lite lättare

Trots de utmanande förhållandena och bakgrundsfaktorerna säger Sirén att Livsstilsanalysen har överträffat förväntningarna.

”I början var jag tveksam över hur vi skulle få deltagarna att delta entusiastiskt i mätningarna och bära mätapparaten i de tre dagar som krävdes för att sedan returnera den vid rätt tidpunkt, men det visade sig att jag inte hade behövt oroa mig. Deltagarna har fått oväntade insikter och har börjat lägga större vikt vid sömn och vila, dvs. grunderna för god hälsa. Vid diskussionerna med grupperna har deltagarna uppgett att det inte alltid är lätt att inse och förverkliga mycket sådant som ter sig självklart, utan att det kräver lite arbete. När man sedan har genomfört en förändring är tröskeln redan lite lägre för nästa steg.”

Efter mätningen fick varje deltagare personlig respons per telefon av NCC:s arbetsfysioterapeut. Utgående från de personliga mätningsresultaten sammanställdes en slutrapport för företaget av allmän karaktär, som gav vid handen att de personer som är utsatta för störst press inte är de anställda utan arbetsledarna.

”De upplevde alla stor stress och nattsömnen fick dem inte att återhämta sig inför nästa arbetsdag. Jag lyfter dock på hatten för alla våra asfaltarbetare, eftersom det är otroligt att de orkar åka ut varje vecka mot en ny byggnadsplats och arbeta långa dagar samtidigt som de även borde orka med det egna livet”, konstaterar Sirén.

I framtiden ämnar NCC fortsätta med mätningar för olika målgrupper.

”Livsstilsanalysen är ett fungerande och förebyggande arbetsredskap som ger oss omfattande information våra anställdas återhämtning och arbetshälsa. Mätningen väcker tankar och uppmuntrar till små och enkla åtgärder som sist och slutligen kan ha mycket långtgående effekter”, avslutar Sirén.

NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom byggarbete, fastighetsutveckling och infrastruktur. I Finland arbetar cirka 450 personer på NCC Industry med stenmaterial och asfalt.

Läs mer om Firstbeat Kartläggning av arbetsförmågan

Relaterade artiklar