Längtan efter konkret förändring avgjorde för Frustuna församling

sep 24 2019 | Referenser

Att jobba inom kyrka och församling är ett mångfacetterat och krävande jobb som följer människan i med- och motgång. Hur undviker man att det innerliga engagemanget inte leder till utbrändhet inom personalen?

Kyrkans arbete rör sig hela tiden kring brännande livsfrågor och sorgeprocesser. De anställda möter hela tiden människor i olika situationer. Det innerliga engagemanget kan för en del av personalen leda till utbrändhet och utmattning. Precis som på andra arbetsplatser. Då krävs ett fast grepp och tydliga val för att komma framåt. Det känner personalen i Frustuna församling till.

– Vissa av oss jobbar med fysiskt tunga uppgifter, som att gräva gravar, medan andra jobbar med mentalt tunga uppgifter. Vi delar svåra tillfällen i livet med våra medmänniskor, även om det också är fantastiskt fina stunder. Här handlar det om hur vi bär det med oss och hur hanterar vi det, säger kanslichefen ​Ulrika Rix.

– ​I en församling ska allt fungerar dygnet runt. En kyrkoherde och en präst har jour konstant. Alla har olika arbetstider och ofta är man ganska ensam i sin roll. Det avgjorde när vi bestämde oss för förändring.

Frustuna församling inom Svenska Kyrkan var medveten om att de hade flera utmaningar som handlade om arbetshälsa. Sjukskrivningarna var för många och ensamheten som präglade vissa arbetsroller var tärande. I luften låg en längtan efter förändring.

– Bara för att man själv är psykoterapeut och tar hand om andra betyder ju inte att man automatiskt tar han om sig själv. Man är mycket bättre på att coacha andra och lite sämre när det gäller en själv. Jag som chef har ju ansvaret, men det är inte lätt att veta vilka verktyg man ska använda. Jag upptäckte Firstbeat via ett nyhetsbrev om arbetsmiljö.

Så började Frustuna församlings resa mot ett bättre mående genom mätbara resultat.

– Vissa var väldigt entusiastiska över mätningarna direkt från start och andra mindre. Det får man räkna med. Vi har pratat om friskvårdssatsningar förut och har ganska generösa möjligheter för personalen, men vi vet ju också att är det bara är en tredjedel som nyttjar dem. Här var det viktigt att bejaka och acceptera responsen hos vissa medarbetare och förklara tydligt vad det handlar om och varför vi behövde den här satsningen.

Nu behövde man ett klart engagemang av de anställda. För Frustuna församling kändes det lätt att komma igång med det praktiska. Församlingen erbjöd alla medarbetare en möjlighet att göra Firstbeats Livsstilsanalys. Och glädjande nog deltog nästan hela personalen.

– Vi har ett fantastiskt team med stort engagemang. Vi vill ofta göra ​allt ​och blir entusiastiska på ett sätt som ibland gör att vi tröttar ut varandra. Här måste vi bli bättre på att organisera oss och också inse att man helt enkelt kan göra “tråkiga” saker ibland, säger Ulrika.

Livsstilsanalysen ledde till en hel del förändringar och nya insikter om hur arbetsgemenskapen fungerar.

Utmaningar fanns också gällande den fysiska hälsan. I gruppen fanns en del anställda som tränade för mycket, medan andra för lite. Själv har Ulrika senare ställt om sina kostvanor och fått nya insikter om kvalitativ återhämtning.

– Det som blev mycket tydligt för mig vad avkoppling egentligen handlar om, att det är en fråga om återhämtning och dess kvalitet. Det kom som en överraskning för många av oss att bara ett glas vin kan påverka vår återhämtning och vår sömn.

Ulrika ser det som att det finns ett före och ett efter Lisstilsanalysen. Förändringen blev påtaglig och konkret. Personalen i församlingen fick bättre fokus på vad friskvård i grunden handlar om.

– Tidigare var det mest frågan om gymkort, men nu jobbar församlingen bredare och med sikte på individuella behov. Samtalen om hälsa och mående har ökat och blivit centrala i vårt jobb. Ett konkret resultat av mätningen och Livsstilsanalysen är att församlingens anställda började cykla mera på jobbet. Jag ser det som en win-win-situation i och med att kyrkan också står för hållbarhet och miljöarbete.

I efterhand är alla är väldigt nöjda med beslutet att testa Livsstilsanalysen. Att bedöma arbetsbelastning är viktigt och Firstbeats analys gjorde också att man pratade mer och kom närmare varandra.

– Man ska vara noga med sina pauser och faktiskt komma ihåg att ta dem! Det var så otroligt intressant att mäta något som man kanske inte visste att man kunde mäta. Livsstilsanalysen var ett konkret sätt att få koll på det som annars är svårt att greppa.

Nyfiken på vad Firstbeat Livsstilsanalys kan göra för dig och din organisation?

Kontakta oss

Gilla du artiklen? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Relaterade artiklar