God fysisk kondition ökar ditt välbefinnande – både det uppmätta och självupplevda

Kondition och välbefinnande står i relation till varandra. Det viktigaste är dock att träningen sker regelbundet. Väl anpassad träning blir lättare en vana.

Översikt

Att vara i gott fysiskt skick får dig att må bättre, bekräftar Firstbeat, det ledande hjärtfrekvensanalysföretaget för hälsa, kondition och välbefinnande. Företagets senaste forskning avslöjar också att det finns skillnader mellan olika konditionsnivåer när det kommer till det dagliga fysiska aktivitetsmönstret. Medan deltagare över hela konditions- spektret uppvisar liknande mängd fysisk aktivitet på medelintensiv nivå, så kunde man visa på väsentliga skillnader i mängden fysisk aktivitet på högintensiv nivå. Upptäckterna visar tydligt att regelbunden fysisk aktivitet på tillräcklig högintensiv nivå ökar känslan av välbefinnande.

Metod

Resultaten är baserade på en analys av ett urval (30 000) av de mer än 200 000 livsstilsanalyser som företaget gjort världen över under det senaste årtiondet. Forskningsdatabasen består av mer än 2 miljoner timmar av högupplöst hjärtfrekvensdata som registrerats dygnet runt. Män och kvinnor är lika representerade och den genomsnittliga deltagaråldern var 43 år.

Målet med Firstbeats Livsstilsanalys är att förbättra det allmänna välbefinnandet genom att erbjuda deltagarna en insikt om deras egna stress, återhämtning och prestationsförmåga. Det faktum att data registreras under verkliga förhållanden, både under arbetstid och fritid, säkerställer att resultatet av analyserna leder till insikter för bästa möjliga resultat för individen. Firstbeat gör tusentals analyser årligen, inte bara i Finland, där företaget har sitt säte, utan också i Storbritannien, Tyskland, Österrike, Sverige och Ungern.

Firstbeats forskare och analytiker analyserade förhållandet mellan konditionsnivå och välbefinnande. För att mäta en individs välbefinnande använde man sig bade av individens egna upplevelse och fysiologisk data som erhålls via fysiologiska mätningar och analyser. Firstbeats data och analyser används ofta i vetenskaplig forskning gällande stress och återhämtning, när det gäller effekterna av fysisk aktivitet och för att förstå effekten av träning på recept.

Sambandet mellan kondition och det egna välbefinnandet

Firstbeats databas, där man kombinerat resultaten av en preliminär deltagarenkät med uppmätt och analytisk data, visar att endast 49 % av deltagarna som beskrev sin kondition som dålig, sade sig må bra. Detta i contrast till de 85% som beskrev sin kondition som god och 91% som beskrev sig vara på toppnivå, och som rapporterade att de mådde bra.

Analys av deltagarnas hjärtfrekvensdata ger en vetenskaplig grund för kopplingen mellan konditionsnivå och välbefinnande. Deltagare som beskrivit sig ha god eller toppkondition, visade på mindre uppmätt fysiologisk stress under hela dagen och också på förbättrad fysiologisk resiliens i form av bättre återhämtning.

Firstbeats stress- och återhämtningsinsikter baserar sig på en analys av skillnader i på varandra följande hjärtslag, ett fenomen som kallas Heart Rate Variability (HRV). Denna typ av analys används för att undersöka samverkan mellan det sympatiska och parasympatiska delarna i det autonoma nervsystemet, då de tillsammans reglerar fysiologiska funktioner som svar på de utmaningar som livet och miljön utsätter oss för.

”Vår databasforskning bekräftar att fysiskt aktiva personer har bättre balans mellan stress och återhämtning och de uppfattar sitt välbefinnande, med allt som hör därtill, som bättre än de som är mindre aktiva. Detta visar tydligt på vikten av motion för välbefinnande och stresshantering,” säger Firstbeats direktör för fysiologisk forskning, Tero Myllymäki.

När återhämtningskvalitén är tillräcklig, ökar den självupplevda energinivån. Det innebär att de som är fysiskt aktiva inte enbart får en mycket bra återhämtande sömn, men de känner sig också mer energiska jämfört med dem som är mindre aktiva. Det har visat sig att även alkoholkonsumtion, fetma och förkortad eller oregelbunden sömn påverkar sömnens återhämtande kvalitet negativt.

Skillnader i konditionsnivå och aktivitetsintensitet

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar vuxna personer i åldern 18-64 år 150 minuters medel-, eller 75 minuter högintensiv aerobisk fysisk aktivitet varje vecka. Medel-intensiv fysisk aktivitet innebär måttlig ansträngning och en märkbar accelererad hjärtfrekvens, medan högintensiv fysisk aktivitet innebär stor ansträngning, snabb andning och en ordentligt förhöjd hjärtfrekvens. Rekommendationerna är utvecklade för att guida människor till en bättre hälsa genom tillräcklig aktivitet.

En analys av Firstbeats databas visade enbart relativt små skillnader i mängden daglig medelintensiv fysisk aktivitet bland deltagare ur olika konditionskategorier. De som beskrev sin kondition som Dålig, Medelmåttlig och Bra utförde i medeltal ca 11 minuter medelintensiv fysisk aktivitet per dag. De som ansåg sig ha en kondition på Toppnivå visade på i medeltal nästan 15 minuters medelintensiv fysisk aktivitet per dag.

Den primära skillnaden i uppmätt aktivitet mellan deltagare från olika konditionsnivåer visade sig vara tidslängden för den högintensiva fysiska aktiviteten. Deltagare som beskrev sin kondition som Dålig visade sig utföra endast 3 minuter högintensiv fysisk aktivitet per dag. De med Medelgod condition hade ett genomsnitt på 5 minuter, medan de med God kondition gjorde avsevärt mer, 10 minuter högintensiv fysisk aktivitet per dag. Föga förvånande var att deltagare som ansåg sin kondition vara på Toppnivå toppade skalan med ett genomsnitt på nästan 15 minuters högintensiv fysisk aktivitet per dag.

Höjer man sin kondition bäst genom att öka sin dagliga högintensiv träning? Svaret är inte så enkelt, säger en expert som är välbekant med projektet. Han ser mer långsiktigt på saken och tar även in hållbarhetsaspekten.

”Hård träning är visserligen det bästa sättet att höja sin kondition, men för att uppnå hälsofrämjande effekter av träningen krävs det att man är fysiskt aktiv under en längre tidsperiod. Med andra ord är det viktigt att göra träningen till en vana. Det är bättre att träna på en nivå som känns bra än att man rusar iväg och hårdtränar ett tag. Träning på en bra nivå blir lättare en vana. Det viktigaste när man talar om träningsföreskrifter är att de anpassas till individen. En persons fysiska historia och kondition samt eventuella sjukdomar och symptom bör alltid tas i beaktande när man gör rekommendationer,” säger Urho Kujala, Professor I Idrottsvetenskap vid Universitet i Jyväskylä, som också varit involverad I forskning med Firstbeats data.

För mer information
Tero Myllyäki
Chef för Fysiologisk forskning på Firstbeat
+358 40 749 7595
tero.myllymaki@firstbeat.fi

Förfrågningar
Herman Bonner
Kommunikationsspecialist
+358 44 343 7626
Herman.bonner@firstbeat.com

Ladda ned vår gratis handbok "Smart Livsstilscoachning"

Relaterade artiklar