Ett helhetsgrepp om hälsan – stresshantering, bra sömn och näring går hand i hand

Tiina Hoffman

Tiina HoffmanM.Sc., Exercise Physiologist & Master Trainer, Wellness Services, Firstbeat@Tiinafbt

Stresshantering Sömn och återhämtning Fysisk aktivitet

Vikthantering och en hälsosam kost är frågor som den som arbetar professionellt med hälsa och välbefinnande ställs inför varje dag i mötet med klienterna. Men dietister, coacher och personliga tränare måste lyfta blicken över tallriken för att få en djupare förståelse för de faktorer som bidrar till klientens livssituation. Vi ska se vad en snabb internetsökning visar om sambandet mellan olika livsstilsfaktorer och viktkontroll.

Sov gott, ät rätt

I en kommentar som publicerades i den medicinska tidskriften Canadian Medical Association Journal sägs det att ”det finns allt fler belägg som pekar mot att sömnvanorna inte bör förbises när man förskriver ett viktreduceringsprogram till en överviktig patient.” I en annan studie som lades fram vid ett möte hos den amerikanska sömnmedicinska akademin, American Academy of Sleep Medicine, och sällskapet för sömnforskning, Sleep Research Society, visade forskarna att den som inte får tillräckligt med sömn kan få sämre förmåga att stå emot och välja bort ohälsosam mat. En granskning av David G. Davila påminner om att även om kost och träning är viktiga komponenter i en hälsosam livsstil är det också viktigt att inse att sömnen är intimt förknippad med hur man äter, hur man tränar, om man går ner i vikt eller ej och hur man fungerar i vardagen.

Kronisk stress utlöser en kedjereaktion

En artikel från Harvard Medical School Health Publishing uppger att ständig stress och de hormoner som den frigör får människor att överäta, och påminner om att ”överätande inte är det enda stressrelaterade beteende som kan få kilona att smyga sig på. Stressade människor sover färre timmar, rör mindre på sig och dricker mer alkohol – allt detta är faktorer som kan bidra till övervikt.”

Det innebär att om man inte äter bra (tillräckligt, nyttigt, med jämna mellanrum) är det svårare att hålla energin uppe och klara av den stress som man möter i vardagen. Och om man inte hanterar stress på ett bra sett brukar sömnen påverkas. Eller om man ser det från en annan vinkel: Om stressnivån är konstant hög är det mycket större sannolikhet att man tar felaktiga beslut kring maten – hoppar över måltider eller tar till lite snabb tröstmat för att få en tillfällig energikick. En hög stressnivå under dagen försämrar även förmågan att sova gott, vilket gör att den onda cykeln fortsätter och man blir för trött nästa dag för att hålla sig till en hälsosam kost.

(Obs! Den här bloggen rekommenderar inga särskilda dieter eller riktlinjer för näringsintag, utan är i stället inriktad på att betona vikten av ett helhetsgrepp när vi coachar våra klienter – vi tittar på helhetsbilden av hälsa för att hjälpa klienterna att ta smartare beslut.)

Individuell coachning kräver data på individnivå

En metod som omfattar flera olika områden är rutin för de flesta som arbetar med hälsa och välbefinnande. En förståelse för klientens matvanor är viktigt för att en fitnesscoach ska kunna ge meningsfulla riktlinjer för träning, precis som data om sömn och träning kan vara mycket värdefulla för en näringscoach. Firstbeat Livsstilsanalys är en tredagarsmätning av pulsvariabiliteten som gör det möjligt för coachen att ta en titt på vad som händer inuti klientens kropp: hur personen hanterar den dagliga stressen, vad som bidrar till återhämtning och hur träning passar in i livsstilen (bild 1 nedan). En Livsstilsanalys kan användas som en basmätning vid coachning för att identifiera klienternas utmanande områden och styrkor innan man gör upp en plan för att personen ska kunna förbättra sitt näringstillstånd, minska i vikt på ett vettigt sätt eller förbättra sin allmänna konditionsnivå. Den ”dolda” information som den här typen av bedömning kan avslöja gör det möjligt för coachen att finjustera rekommendationerna för bättre hälsa och välbefinnande på längre sikt. Den hjälper även klienten att se hur hans eller hennes beteende påverkar fysiologin och den här informationen kan användas för att åstadkomma beteendeförändringar som kan påverka kroppen och sinnet på ett positivt sätt.

Om mätningen exempelvis visar att det tar klienten flera timmar innan han uppnår ett stadie av sömn med bra kvalitet efter sänggående, kan fokus inledningsvis läggas på den typ av mat och dryck som ska undvikas respektive är att föredra under timmarna före sänggående. Om resultatet visar på problem med den övergripande stressåterhämtningsbalansen kan det även användas för att påminna en klient som behöver hantera sin vikt om att viktnedgång är mycket svårare när man är stressad och trött – och sedan fokusera inte bara på dietlösningar, utan även på praktiska strategier för att minska stressen och förbättra sömnen. Om klienten tränar mycket och med hög intensitet är det å andra sidan viktigt att se till att personen får tillräckligt med kalorier av hög kvalitet för att upprätthålla prestationsnivån samt främja återhämtningen.

Bild 1. Firstbeats Livsstilsanalys väger in balansen mellan stress och återhämtning, sömn och träning som viktiga faktorer i en hälsosam livsstil. En förståelse för dessa faktorer kan hjälpa en dietist att skapa smarta kostscheman som är personligt anpassade.

Bild 2. Resursgrafen synliggör om man laddar ur (den övre bilden) eller laddar upp (den nedre bilden) sitt inre ”batteri”. Balansen mellan stress och återhämtning jämförs under ett dygn. Strategier för bättre sömn, effektiv stresshantering och en hälsosammare kost kan bidra till att klienten förbättrar sin balans i livet.

Det finns ingen ordination eller kost som passar alla och ger hälsa och välbefinnande, men en bättre förståelse för klientens livssituation är en bra startpunkt för coachningsrelationen. Som yrkesarbetande inom olika discipliner bör vi givetvis rikta in oss på vårt huvudområde och det som vi kan bäst, samtidigt som vi drar fördel av kompletterande tekniska lösningar och multidisciplinära metoder eller team för att bredda våra kunskaper och ge klienten djupare insikter i hållbara livsstilsförändringar som förbättrar hälsan.

Firstbeat Life hjälper dig att identifiera belastande och återhämtande faktorer i din vardag som gör att du lättare kan hitta baland i livet.

 Mer om Firstbeat Life (på engelska) 

Tiina Hoffman

Tiina Hoffman M.Sc., Exercise Physiologist & Master Trainer, Wellness Services, Firstbeat @Tiinafbt

Tiina är en idrottsfysiolog och Firsbeats hälsospecialist. Tiina är en skidåkare sedan barnsben och tillbringade 4 år som tävlingslängdskidåkare - och senare fyra år som coach - på universitetet i Anchorage, Alaska. Efter flytten tillbaka till Finland och flera års fältstudier inom ämnet överträning och hjärtfrekvensvariationer vid Jyväskylä universitets forskningsinstitut för olympiska sporter så hittade Tiina till Firstbeat. Friluftslivet med kajak, vandringar, längdskidåkning och stugliv gör att Tiina håller sitt eget välmående på topp.

Relaterade artiklar

Är det livet – eller arbetslivet som tröttar ut dig? Förebygg utmattning – ta hand om din återhämtning!

Blogg #Stresshantering #Sömn och återhämtning

Är det livet – eller arbetslivet som tröttar ut dig? Förebygg utmattning – ta hand om din återhämtning!

När vi stannar upp och betraktar världen och ser hur många som springer runt i arbetslivets ekorrhjul känns det ibland som om man själv vill lyfta upp händerna och bara…