Työkykyjohtaminen

Työkyky näkyy viivan alla

Varatoimitusjohtaja, Firstbeat

Millainen on mielestäsi hyvä työntekijä? Varmastikin tehokas ja vireä sekä työhönsä sitoutunut. Nämä ominaisuudet ovat seurausta motivaatiosta, joka on yllättävän herkkä vallitseville olosuhteille, ja työkyvystä, jonka ylläpitäminen vaatii panostusta sekä työntekijältä itseltään että työnantajalta. On kuitenkin huomioitava, että työkyky pitää sisällään myös työn ulkopuolisen elämän eli vapaa-ajan. Hyvä työntekijä on siis ensisijaisesti hyvinvoiva työntekijä: ilman hyvinvointia ihminen kun ei yksinkertaisesti jaksa eikä kykene motivoitumaan ja tekemään parhaimpaansa työssä.

Hyvinvoinnin pahimmat viholliset ovat suorastaan sarkastisesti sabotoiva stressi sekä vähitellen vitaliteettia vandalisoiva väsymys. Yhdessä nämä kaksi kurjaa ketkua heikentävät työkykyä sekä altistavat uupumukselle ja erilaisille kroonisille sairauksille. Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen on ehdottomasti yrityksen tärkein investointi, sillä millaista tulosta luulet ongelmalliseksi olotilansa tuntevan, keskimäärin 40 tuntia viikossa, 170 tuntia kuukaudessa ja 1700 tuntia vuodessa töitä tekevän työntekijän saavan aikaan? Pitkäaikainen stressi muuttaa tehokkaan työntekijän robottimaiseksi alisuoriutujaksi, samoin kuin väsymys vie menestyneimmänkin myyntitykin voimat. Millä ihmeen ilveellä saisimme suomalaiset jaksamaan ja voimaan paremmin niin töissä kuin vapaa-ajalla?

Kyse ei ole siitä, ettemmekö jo tietäisi, mitkä asiat parantavat elämänlaatuamme. Yleispätevät ohjeet riittävästä unesta, terveellisestä ravitsemuksesta ja säännöllisestä liikkumisesta ovat jokaiselle hyödyllisiä, mutta koska emme ole yhdestä muotista veistettyjä, tarvitsemme jotakin enemmän, jotakin henkilökohtaisempaa. Ratkaisu on tarjota ihmisille yksilöllistä tietoa juuri heidän kehostaan ja siitä, miten se reagoi arjen eri tilanteisiin. Kun tiedämme, mitkä asiat kuormittavat meitä ja mitkä palauttavat, osaamme tehdä tarvittavia muutoksia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Firstbeat Työkykykartoitus on antanut jo sadoilletuhansille työntekijöille keinot oman työhyvinvoinnin, stressinhallinnan, suorituskyvyn ja palautumisen kehittämiseen. Työkykykartoitus perustuu ennaltaehkäisyyn, joka on tutkitusti jopa kymmenen kertaa tehokkaampaa kuin jälkikäteen tapahtuva, reagoiva toiminta. Se, jos mikä, on kustannustehokuutta parhaimmillaan!

Investoimalla henkilöstösi hyvinvointiin varmistat yrityksesi menestyksen nyt ja tulevaisuudessa. Näytä työntekijöillesi, että välität. Fiksun työkykyjohtamisen tuloksia voitkin sitten ihailla viivan alta – siellähän se työkyky nimittäin näkyy.

Lue lisää fiksun työkykyjohtamisen rakennuspalikoista Firstbeat Työkykyjohtamisen oppaasta:

Lataa maksuton opas itsellesi tästä

Varatoimitusjohtaja, Firstbeat

Juhon tehtävänä on kehittää Firstbeatin hyvinvointitoimintoja. Hän on ollut mukana tekemässä pioneerityötä globaalissa hyvinvointipalveluiden kentässä jo vuodesta 2002 ja hänelle on muodostunut vahva osaaminen hyvinvointipalveluiden tuotteistukseen.

Lisää artikkeleita