Työkyky näkyy viivan alla

Juho Tuppurainen

Juho TuppurainenLiiketoimintajohtaja, hyvinvointi, Firstbeat

Työkykyjohtaminen

Henkilöstön hyvinvointi edistää liiketoimintaa

Millainen on mielestäsi hyvä työntekijä? Varmastikin tehokas ja vireä sekä työhönsä sitoutunut. Nämä ominaisuudet ovat seurausta motivaatiosta, joka on yllättävän herkkä vallitseville olosuhteille, ja työkyvystä, jonka ylläpitäminen vaatii panostusta sekä työntekijältä itseltään että työnantajalta. On kuitenkin huomioitava, että työkyky pitää sisällään myös työn ulkopuolisen elämän eli vapaa-ajan. Hyvä työntekijä on siis ensisijaisesti hyvinvoiva työntekijä: ilman hyvinvointia ihminen kun ei yksinkertaisesti jaksa eikä kykene motivoitumaan ja tekemään parhaimpaansa työssä.

Stressi heikentää työkykyä

Hyvinvoinnin pahimmat viholliset ovat suorastaan sarkastisesti sabotoiva stressi sekä vähitellen vitaliteettia vandalisoiva väsymys. Yhdessä nämä kaksi kurjaa ketkua heikentävät työkykyä sekä altistavat uupumukselle ja erilaisille kroonisille sairauksille. Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen on ehdottomasti yrityksen tärkein investointi, sillä millaista tulosta luulet ongelmalliseksi olotilansa tuntevan, keskimäärin 40 tuntia viikossa, 170 tuntia kuukaudessa ja 1700 tuntia vuodessa töitä tekevän työntekijän saavan aikaan? Pitkäaikainen stressi muuttaa tehokkaan työntekijän robottimaiseksi alisuoriutujaksi, samoin kuin väsymys vie menestyneimmänkin myyntitykin voimat. Millä ihmeen ilveellä saisimme suomalaiset jaksamaan ja voimaan paremmin niin töissä kuin vapaa-ajalla?

Työkyky lähtee yksilöstä

Kyse ei ole siitä, ettemmekö jo tietäisi, mitkä asiat parantavat elämänlaatuamme. Yleispätevät ohjeet riittävästä unesta, terveellisestä ravitsemuksesta ja säännöllisestä liikkumisesta ovat jokaiselle hyödyllisiä, mutta koska emme ole yhdestä muotista veistettyjä, tarvitsemme jotakin enemmän, jotakin henkilökohtaisempaa. Ratkaisu on tarjota ihmisille yksilöllistä tietoa juuri heidän kehostaan ja siitä, miten se reagoi arjen eri tilanteisiin. Kun tiedämme, mitkä asiat kuormittavat meitä ja mitkä palauttavat, osaamme tehdä tarvittavia muutoksia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Firstbeat Työkykykartoitus on antanut jo sadoilletuhansille työntekijöille keinot oman työhyvinvoinnin, stressinhallinnan, suorituskyvyn ja palautumisen kehittämiseen. Työkykykartoitus perustuu ennaltaehkäisyyn, joka on tutkitusti jopa kymmenen kertaa tehokkaampaa kuin jälkikäteen tapahtuva, reagoiva toiminta. Se, jos mikä, on kustannustehokuutta parhaimmillaan!

Investoimalla henkilöstösi hyvinvointiin varmistat yrityksesi menestyksen nyt ja tulevaisuudessa. Näytä työntekijöillesi, että välität. Fiksun työkykyjohtamisen tuloksia voitkin sitten ihailla viivan alta – siellähän se työkyky nimittäin näkyy.

Miten voimme auttaa yrityksesi henkilöstöä voimaan paremmin? Lue lisää Firstbeat Life työhyvinvointiratkaisusta ja kerro meille tarpeistasi – etsitään yhdessä teille sopiva ratkaisu!

Tutustu ja jaa

Juho Tuppurainen

Juho Tuppurainen Liiketoimintajohtaja, hyvinvointi, Firstbeat

Firstbeatin virallinen tykyguru Juho Tuppurainen on työskennellyt hyvinvointipalveluiden globaalissa kentässä jo vuodesta 2002. Työhyvinvoinnin intohimoisena puolestapuhujana Juho luotsaa Firstbeatin missiota muuttaa työelämää energisemmäksi ja tehokkaammaksi yksi työntekijä kerrallaan. Työn vastapainoksi Juho rentoutuu kesällä mökkeillen, talvella kiekkoa seuraten sekä liikkumalla ja penkkiurheilemalla monipuolisesti eri lajien parissa.

Lisää artikkeleita