Work hard, rest harder – om återhämtningens outnyttjade potential

Satu Tuominen

Satu TuominenSpecialist inom hälsa och välmående, Firstbeat

Arjen keskellä on hyvä muistaa antaa aikaa palautumiselle

Har du ett mål som du vill uppnå på jobbet eller i din hobby? Vill du vara frisk, välmående, energisk, kreativ och glad? Med andra ord: Vill du bli den bästa möjliga versionen av dig själv? När du tar hand om din återhämtning kan du uppnå bästa möjliga potential på alla områden.

Vad betyder återhämtning?

Vår återhämtning är som ett telefonbatteri – minst en gång per dygn behöver det laddas. Ju mer du använder telefonen, desto snabbare tar batteriet slut. Det betyder att det inte räcker med en laddningsomgång, utan laddningen behöver vara regelbunden. Samma sak gäller återhämtning: ju mer belastande din dag eller din livssituation är, desto mer återhämtning behöver din kropp.

Återhämtning kan beskrivas som minskad vakenhet i kroppen, då den parasympatiska delen av vårt autonoma nervsystem (det vill säga: vår inre broms) aktiveras. Återhämtningen är med andra ord en fysiologisk process där det fysiska och det mentala tillståndet återgår till jämvikt och läget före belastningen, det som kallas homeostas. En god återhämtning ger resurser för ett mer produktivt liv. Återhämtningen hjälper oss att nå våra målsättningar och hållas friska.

Vilka faktorer minskar återhämtningen?

Det är lätt att prata om sin återhämtning men de konkreta handlingarna stannar ofta på planeringsstadiet – oavsett om det gäller individer eller företag. Inte ens förverkligade planer för nödvändigtvis situationen framåt. Till skillnad från viktökning är återhämtningen svår att känna igen utan mätning. Resultaten kan ofta överraska! Man ​tror att man gör något avkopplande, men situationen visar sig vara allt annat än återhämtande. Några faktorer, som till exempel bristande eller ohälsosam kost, bromsar återhämtningen. Vissa berusningsmedel, som alkohol och droger får den att stanna av helt.

Återhämtningsförmågan är individuell och varierar beroende på hälsa och livssituation. En del människor återhämtar sig naturligt bättre – och en del långsammare, En dålig återhämtning får prestationsförmågan att sjunka och livskvaliteten försvagas. För många leder det till hälsoproblem.

En överbelastad kropp reagerar ofta starkt och sänder ut varningssignaler. Men ofta för döva öron. Det kanske handlar om svårigheten att avstå och viljan att hålla fast vid roller och ansvar. Genom livet livet samlar man på sig hobbyer, fritidsintressen och ansvarsområden som kan vara svåra att släppa. Betydelsen av återhämtning förstår man ofta först efter en utbrändhet. När man har varit tvungen att se sig själv i spegeln. Gör jag val i vardagen som gynnar min återhämtning? Eller vidtar jag åtgärder på bekostnad av den?

Alltid på gång – sällan i toppform

Ju hårdare din träning är, desto mer vila och återhämtning behövs. Det här är bekant inom
toppidrotten, men samma ideologi kan också tillämpas inom arbetslivet. Ju högre arbetsbelastning, desto mera behöver vi också uppmärksamma vår återhämtning. Tillräcklig sömn och hälsosam kost hjälper oss att undvika onödiga belastningar. Att pausa under dagen hjälper också kroppen att återhämta sig från stressen.

Som en toppidrottare lär sig dela upp sin träning och toppa formen enligt en viss rytm behöver också arbetstagare tänka på att inte hela tiden ge 100 %. En överdriven arbetsiver och ett maxat engagemang gör att arbetsorken minskar och i värsta fall leder till utmattning. Därför behöver också arbetet ha en rytm där man vågar ge sig själv lov att ta det mera avslappnat under lugnare tider så att man kan spara krafter till de perioder som är mer belastande. I den värsta stressen är det nämligen svårt att välja sina strider: Ger jag med 10 % i allt eller 100 % i det som är det viktigaste?

Världen vilar inte på en människas axlar – och den går inte under även om du svajar. Fokusera på de arbetsuppgifter där du är ansvarig och där du behövs mest. Prioritera och ge plats också åt andra. Våga skära bort saker från din fritid. Det inte är särskilt smart att överbelasta dig med för tung motion och andra hobbyn efter en tung arbetsdag. Det gäller också ohälsosamma levnadsvanor – för att inte tala om lite sömn. Ibland är det bra att röra på sig lätt eller vila ut i soffan. Kanske sticka yllesockor istället? Vinet får stanna i skåpet – nu gäller det att sova och återhämta sig!

Hur återhämtar du dig under arbetet och vardagen? Firstbeat Life hjälper dig att identifiera belastande och återhämtande faktorer i din vardag som gör att du lättare kan hitta baland i livet.

Mer om Firstbeat Life (på engelska) 

Satu Tuominen

Satu Tuominen Specialist inom hälsa och välmående, Firstbeat

Firstbeats sakkunniga Satu Tuominen har i årtionden forskat kring pulsintervaller. Mellan hjärtslagen finns mycket liv och många historier som Satu bland annat skriver om i sin blogg. Där finns också annan läsvärd fakta om välmående och fysiologi. Målsättningen är att erbjuda läsaren verktyg i att förstå den egna kroppen och ta hand om den allra viktigaste resursen: sig själv.

Relaterade artiklar