Fakta om sömn: ”Natten är som en tavla målad med de val vi gjort under dagen”

Jaakko Kotisaari

Jaakko KotisaariSpecialist inom hälsa och välmående, Firstbeat

Sömn och återhämtning

Våra dagliga val avgör hur bra vi återhämtar oss under sömnen. För bästa återhämtning rekommenderas 7 – 7,5 timmes sömn, men andra faktorer påverkar också.

Man kan dela in de faktorer som ligger till grund för vårt välmående i tre huvudkategorier: Träning, vila och näring. Den teknologi som Firstbeat erbjuder fokuserar på träning och vila. Vi vill ge våra klienter meningsfulla insikter i deras livsstil och också vägledning i vardagen. I det här inlägget tittar vi närmare på sömn och vad sömnmätning kan berätta om återhämtningen. Det är fortfarande något av ett mysterium, även bland sömnforskare.

Vad är sömn?

Visst vet vi alla vad sömn är, men ändå är den på många sätt en okänd del av dygnet. När vi försöker analysera adekvat återhämtning, så ser vi först på antalet timmar vi sover. Återhämtar sig verkligen personen under sömnen? Hur fort efter att vi somnat börjat den goda återhämtningen? Är återhämtningen likadan under hela sömnen och pågår den ända till morgonen? Varför sker ingen återhämtning? Angående tillräcklig återhämtning så är det rätt enkelt: Lever man ett balanserat liv så återhämtar man sig under sömnen. Men igen, verkligheten är ofta mer komplex.

Ur ett analytiskt perspektiv är utgångspunkten fysiologisk. Men resultat från Livsstilsanalysen är meningslösa om man inte förstår orsak och samband. Därför förser Firstbeat sina kunder med en dagbok där man kombinerar subjektiva eller självupplevda känslor och uppfattningar med objektiva mätningsresultat. Vad gäller sömnen så sammanfattar följande metafor situationen bra: Natten är som en tavla målad med de val vi gjort under dagen. Vår genetiska sammansättning skall naturligtvis också tas i beaktande. När vi väl sover kan vi inte påverka sömnkvalitén. Det är genom våra handlingar och val under dagen och god sömnhygien, som vi bäddar för återhämtningen.

”När vi väl sover kan vi inte påverka sömnkvalitén. Det är genom våra handlingar och val under dagen”

Genom att analysera variationer i hjärtfrekvens kan Firstbeat avläsa funktioner I det autonoma nervsystemet, men det är svårt att dra klara slutsatser baserade på en natts sömn. För att få fram ett bättre individuellt standardvärde, rekommenderas därför att man inkluderar fler mer eller mindre typiska dagar och nätter under den första analysperioden.

Hur återhämtar sig nordbor?

Firstbeat har en stor databas med mängder av information angående den allmänna livsstilen och återhämtningsmönster hos nordbor. Med hjälp av den informationen kan vi utläsa en hel del vad gäller sömn och återhämtning under sömnen. Bästa återhämtningen eller ”återhämtningseffektiviteten” uppnås vid 7 – 7,5 timmars sömn. En längre sömn än så behöver inte betyda god återhämtning, men kan vara ett tecken på utmattning eller ett större behov av vila där sömnkvaliteten inte hela tiden är bra eller ger tillräcklig återhämtning.

När man evaluerar återhämtningen, indikerar resultat från databasen att en tredjedel av den uppmätta sömnperioden ger otillräcklig återhämtning (mindre än 4 timmar återhämtning identifierades). En natt av sex visar mindre än 2 timmar återhämtning under sömnen och 1/30 nätter visar ingen som helst återhämtning. Därtill kommer de dåliga val många gör angående sitt välmående. Tillsammans resulterar detta i sämre förmåga att orka med vardagen och också sämre allmänhälsa.

Enligt studier man gjort motsvarar 24 timmars vaka en berusningsgrad på 1,0 promille och 17 timmars vaka motsvarar 0,5 promille. Trötthet och dålig återhämtning är vardag för många människor och de orsakar tyvärr ofta allvarliga situationer såsom trafikolyckor. Det finns många chaufförer ute på vägarna vars koncentration är allt annat än bra på grund av just utmattning.

Om orsakssambandet skulle vara helt entydigt mellan livsstil och de konsekvenser valet av livsstil innebär, så skulle arbetsbördan för hälso- och välmåendeproffs vara betydligt lättare. Men så är det inte, sambanden är komplicerade och det finns stora individuella skillnader. Vi har alltså mycket arbete framför oss ännu. I mina kommande bloggar kommer jag att ta en närmare titt på frågor runt återhämtning: Hur bäddar vi för en god återhämtning under sömnen? Vad är det som försvårar eller förhindrar återhämtning?

Firstbeat Life hjälper dig att identifiera belastande och återhämtande faktorer i din vardag som gör att du lättare kan hitta baland i livet.

Mer om Firstbeat Life (på engelska) 

Jaakko Kotisaari

Jaakko Kotisaari Specialist inom hälsa och välmående, Firstbeat

Jarkko Kotisaari har en gedigen bakgrund på Firstbeat. Han är i dag en allvetare inom välmående och kondition. Jaakko utbildar också̊ sakkunniga inom sitt expertområde.

Relaterade artiklar