Återhämtning – vad händer i kroppen?

Satu Tuominen

Satu TuominenSpecialist inom hälsa och välmående, Firstbeat

Sömn och återhämtning

Sömn och återhämtning är ett ofta förekommande samtalsämne runt kaffebordet och i medierna. Men egentligen vet vi ganska lite om vad återhämtning egentligen betyder och hur vi uppnår den.

Betydelsen av återhämtning förstår man ofta först efter en depression, utmattning eller vid överträning. Att känna igen de faktorer som främjar eller försvagar återhämtning är ingen lätt uppgift eftersom den egna känslan inte alltid motsvarar verkligheten (bild 1). Inte ens en hög ambitionsnivå hjälper kroppen att återhämta sig om vi samtidigt överpresterar, stressar, blir sjuka och hela tiden gör felaktiga val.

Återhämtning kräver, förutom smartare val i vardagen, också rätt attityd. Och ifall vi har en prestationsinriktad personlighet: Att vi är beredda att ge upp sådant som tar mer än det ger.

Bild 1. Nattsömnen, eller andra stunder som vi upplever som avkopplande, behöver nödvändigtvis inte vara återhämtande om kroppen belastas av sjukdom, långvarig stress och alkoholintag. (Graf; Stress – återhämtning – ansträngande & fartfylld motion – lätt motion – puls)

Hur når vi en bättre återhämtning?

Återhämtningen är en fysiologisk process som ger individen fysisk och psykiskt utrymme att återgå från belastning till balanserat tillstånd. Under dagen stöter vi på situationer som leder till att vår vakenhet sätter igång en fysiologisk stressreaktion.

Efter att kroppen känt av en belastande stressreaktion där energi går åt sätter kroppen igång en återhämtningsprocess som gör att vi går tillbaka till balans. Under återhämtningen aktiveras det autonoma nervsystemets parasympatiska broms och sänker kroppens vakenhet (bild 2).

Bild 2. Efter en stressig eller belastande situation borde kroppen återgå till balanserat tillstånd under nattsömnen. (Palaver, stressande situation, paus, avslappning, återhämtande sömn)

Återhämtningsprocessen påbörjas inte alla gånger som tänkt. Bland annat alkohol, tobak, snus, ohälsosam mat, bekymmer, stress och sjukdomar försvagar – eller rent av förhindrar – igångsättningen av återhämtningsprocessen. Däremot kan högkvalitativ nattsömn, hälsosam mat, fysisk aktivitet och mentalt välmående stödja återhämtningssystemets normala verksamhet (bild 3).

Bild 3. Hälsosamma levnadsvanor stödjer en god återhämtning. Sömnens viktigaste uppgift är att förstärka våra fysiska och mentala resurser. (Resurser; resurserna ökar, resurserna minskar, betydande återhämtningsfas, stress, återhämtning, ansträngande & fartfylld motion, lätt motion)

Ta hand om dig och din återhämtning

Utan tillräcklig återhämtning överbelastas kroppen och välmåendet försvagas. En god återhämtning främjar vår hälsa, lycka och prestationsförmåga. Om vi ständigt känner oss trötta är det så gott som omöjligt att göra vårt bästa och njuta av livet. Därför är det viktigt att våga trycka på bromsen och göra bättre val som leder till bättre livskvalitet och mer energi!

Med hjälp av Firstbeats Livsstilsanalys hittar du faktorerna som påverkar ditt välmående.

Mer om Firstbeats Livsstilsanalys

Satu Tuominen

Satu Tuominen Specialist inom hälsa och välmående, Firstbeat

Firstbeats sakkunniga Satu Tuominen har i årtionden forskat kring pulsintervaller. Mellan hjärtslagen finns mycket liv och många historier som Satu bland annat skriver om i sin blogg. Där finns också annan läsvärd fakta om välmående och fysiologi. Målsättningen är att erbjuda läsaren verktyg i att förstå den egna kroppen och ta hand om den allra viktigaste resursen: sig själv.

Relaterade artiklar