Livsstilsanalysen visade: Arbetsro och pauser lönade sig

Framery team

Har du hört om företaget Framery? De är ett av Europas mest snabbväxande företag inom ljudisoleringar. Företagets mission är skapa effektiva och lyckliga arbetsmiljöer. År 2015 hade Framery 70 anställda och nu är de redan över 300.

Framery växte explosionsartat från 70 anställda 2015 till 300 i dag och ville då utreda stressnivån och återhämtningen hos medarbetarna som under kort tid utsattes för en stark förändringspress. De valde att använda sig av Firstbeats Livsstilsanalys.

“Vi startade två välmåendeprojekt samtidigt. Först ett utbildningsprogram för att öka självkännedomen och det kopplades ihop med Livsstilsanalysen. Båda delarna stödde varandra och gav deltagarna många aha-upplevelser, berättar HR-chef Anni Hallila.

54 medarbetare från Tammerfors-kontorets administrativa sida deltog i Livsstilsanalysen. Alla deltagare fortsatte jobba som förut, men samtliga lade till en paus på 15 minuter i Framerys ljudisolerade mötesutrymme eller telefonbås för varje arbetstimme. Stunderna antecknades i en mätningsdagbok och försöket gav mycket positiva resultat. Det bekräftade också Framerys erfarenheter gällande vikten av pauser och arbetsro.

“Mätningsresultaten visade att det lönar sig att ta hand om sin arbetsro och ta pauser med jämna mellanrum. Jobb som utförs i ett ljudisolerat mötesutrymme ger betydligt bättre fysiologisk återhämtning än jobb som görs i andra utrymmen. Ett lugnt och tyst arbetsutrymme har avgörande betydelse, säger Johanna Horstia, specialist på arbetsmiljöer.

Deltagarna hade ofta en fysisk återhämtning på nio minuter under dagens lopp. Det låter kanske lite, men det är det inte. Den vanliga finländaren återhämtar sig, enligt Firstbeats register, runt noll minuter.

Tips: skapa en gemensam kanal för välmående

På Framery blev Livsstilsanalysen väl emottagen. Via Slack-kanalen diskuterade personalen öppet kring olika frågor som berörde hälsa och välmående.

”När man använder Livsstilsanalysen behöver man inte fundera på vad som funkar och vad som inte funkar. Den objektiva informationen stödde de egna erfarenheterna samt användningen av telefonbåsen i situationer som kräver hundraprocentig koncentration, berättar Horstia.

Efter mätningarna har deltagarna själva pratat mycket om hur små förändringar kan leda till bättre välmående i vardagen.

”Jag noterade ju själv i mina egna testresultat hur helt vanliga, små förändringar fick stor effekt. Jag dubblerade till exempel antalet helhetspoäng genom att ha en lugn timme före jag gick till sängs om kvällarna och genom hårdare motion i vardagen. Jag hade aldrig trott att man genom så små förändringar kunde få till stånd så stor effekt”, säger Horstia.

Deltagarna i Livsstilsanalysen frågar redan förväntansfullt efter uppföljningsmätningar.

”Just nu lägger vi upp planer för hösten. Vi vill skapa en helhetsplan som stöder personalens arbetsförmåga också i fortsättningen, konstaterar Hallila.Framery

Välmåendeexpert: ”Ett gott arbetsklimat främjar återhämtningen och arbetsvälmåendet”

Varm, ivrig och motiverad stämning. Så beskriver Firstbeats välmåendeexpert Satu Tuominen känslan efter att Framerys personal fått ta del av den första informationen.

”Ett bra klimat är alltid ett gott tecken – det främjar återhämtningen och arbetsvälmåendet”

Resultatet ser Tuominen som typiskt för just företagsgrupper.

”Den tuffa takten syns i mätningsresultatet, till exempel som ökad upplevelse av stress. Balansen mellan stress och återhämtning ligger ordentligt under för hälften av deltagarna och för resterande var den skaplig eller svag. Men å andra sidan låg det bättre till med sömnen där nästan 60 % återhämtade sig bra under tiden de sov”

En stor del av deltagarna upplevde att de mådde bra och att de på grund av detta bättre kunde hantera den ackumulerade stressen. Endast en bråkdel av resultaten visade på långvarig stress där det krävdes större åtgärder för att bryta mönstret.

”Var och en borde tänka igenom och utvärdera sin egen återhämtningsreserv. Räcker den ända fram till sommaren? Firstbeats erfarenhet säger att juni är den månad när vi återhämtar oss sämst under hela året. Att hålla fast vid rutiner gällande mat, hobbyer och träning främjar helhetsvälmåendet, påminner Tuominen.

Ur expertperspektiv är det fint att se att deltagarnas målsättningar var realistiska.

”Det lönar sig inte att lägga ribban alldeles för högt vad gäller dina egna resurser. Det lönar sig att ha tålamod och gå sakta framåt mot bestående livsstilsförändringar.

“När ett företag växer snabbt är det viktigt att minnas värderingarna, också människa till människa. Att stödja och tacka medarbetare och förmän. Det bästa sättet att ladda batterierna är positiv feedback”, säger Tuominen uppmuntrande.

Långvarig stress är ett allvarligt hot – inte bara mot hälsan utan också mot arbetsförmågan. Ta kontakt så förbättrar vi tillsammans din personals välmående!

Kontakta oss

Gillar du det du läste? Håll dig uppdaterad och beställ vårt nyhetsbrev!

Relaterade artiklar