Att skydda en NHL-spelares främsta tillgång: San Jose Sharks-tränaren Mike Potenza berättar om hanteringen av träningsmängd inom professionell hockey

I egenskap av chefstränare för styrka och kondition för San Jose Sharks under de senaste elva åren har Mike Potenza skapat ett namn för sig själv som en av de ledande tränarna i ligan. Under sin tid som tränare för teamet har San Jose Sharks lyckats ta sig till slutspel hela tio gånger, tagit hem några divisionsmästerskap samt tagit sig till finalen i Stanley Cup år 2016.

Att förbereda ett NHL-lag för att kontinuerligt prestera på toppnivå under en säsong med 82 matcher förutsätter kreativitet, flexibilitet och viktigast av allt, tillgång till rätt information. I en aktuell intervju beskriver Potenza sin inställning och filosofi samt utmaningarna med att arbeta som tränare inom professionell idrott. Han har även nyligen beskrivit hur han använder Firstbeat Sports för att få tillgång till fysiologiska data som han behöver för att se till att upprätthålla en konkurrenskraftig uppsättning spelare år efter år.

En personlig inställning för hantering av tillgångar

Förtroende är en viktig komponent i en produktiv relation mellan en tränare och en idrottsman. För att skapa förtroende uppmuntrar Potenza spelarna att se på hans roll inom teamet som en ”investeringsbankir för din kropp”. Detta perspektiv skapar även engagemang hos San Jose Sharks farmspelare. ”Jag frågar alltid [spelarna], du har någon som har hand om dina pengar och dina investeringar, men vem sköter om din viktigaste tillgång? Om din kropp inte håller har du ingen möjlighet att fysiskt bli kvar i ligan, eftersom du inte klarar av det höga tempot”, säger Potenza.

”Med tanke på vårt lag och vår identitet måste vi vara starka”, förklarar Potenza och beskriver hur spelsättet påverkar behoven inom träningen. ”Vi måste kämpa om pucken framför målet, längs med sargen och i hörnorna. Vi måste verkligen kämpa och vara obevekliga då vi inte har pucken för att vinna den tillbaka. Vi är ett fysiskt team med hög energinivå som vill spela fysisk hockey, så vår styrka och maxstyrka är kritiska faktorer. Vår förmåga att hålla en hög anaerob nivå och hög nivå av arbetskapacitet är viktigt för teamet.”

Inom professionell idrott är marginalerna små och en one-size-fits-all-approach till träning innebär förlorad prestationspotential. Detta innebär att skickliga tränare prioriterar förståelse för vad som fungerar bäst för varje individuell spelare. Ytterligare utmaningar medför det faktum att en idrottsmans kropp förändras under säsongen och ännu mer dramatiskt under karriären som helhet.

”Unikt [för NHL] är att vi har 38-åriga spelare som spelat i ligan i 19 år samt 18- och 19-åriga spelare som spelat i ligan i två eller tre veckors tid. Detta innebär att träningsfilosofin måste omfatta idrottsmän i alla åldrar, även veteraner. I första hand är min uppgift som tränare och lärare att se till att utbilda våra spelare så att de vet varför de gör de saker de gör. Då får man spelarna att engagera sig och gör det möjligt för dem att få en gedigen förståelse för den egna kroppen, deras viktigaste investering.”

Användning av data inom träning

Teknologi erbjuder lösningar för dessa förhållanden i ständig förändring och avslöjar smidigt och lätt vad som händer inne i idrottsmannens kropp. Specialister utgår från dessa data för att undersöka det komplexa förhållandet mellan vad idrottsmän gör och hur detta påverkar deras kroppar.

I ett samtal med John Lally på Pivot Sports beskrev Potenza hur han använder Firstbeat Sports analysplattform för att få tillgång till fysiologiska data och information om träningsmängd. För att understryka att det rör sig om mer än att endast analysera data efter träning, betonade han värdet av att kunna följa med mätresultat i realtid under träningens gång för att göra justeringar och utfärda rekommendationer då en spelare överskrider lämplig träningsmängd.

Under träning bär spelarna i laget ett band runt bröstkorgen under sin utrustning, som mäter hjärtfrekvensen och trådlöst förmedlar data till en Firstbeat-mottagare som är kopplad till en bärbar dator invid rinken. Inkommande data analyseras konstant hjärtslag-för-hjärtslag och visas på skärmen och ger Potenza och resten av tränarteamet feedback och information om varje spelare i realtid.

Idag använder ungefär hälften av alla NHL-lag plattformen Firstbeat Sports för att hålla koll på sin träningsmängd och återhämtning. San Jose Sharks är ett av de allt fler NHL-lagen som använder Firstbeat Sports för information om nuvarande och framtida spelare. Laget använder samma plattform som redskap för spelarutveckling för sitt farmlag i AHL, San Jose Barracuda. Plattformen används även omfattande inom NCAA och av topplag inom europeisk hockey.

Smidig tillgång till data om träningsmängd och återhämtning är avgörande för en modern inställning till träning. Genom att eliminera gissningar ur ekvationen gör data det möjligt för proffs att fokusera sin expertis där den gör mest nytta. Det bidrar även till att säkerställa att träningssessionerna på isen som planeras av chefstränaren kompletteras av rätt slags aktiviteter utanför rinken. ”Det som spelarna inte får på isen, kommer vi att se till att de får utanför isen,” säger Potenza.

Mätning av träningsmängd

Training Impulse (TRIMP) och Training Effect (TE) är två metoder som Potenza beskriver som nödvändiga för att hålla koll på påfrestningen som varje spelares kropp utsätts för under träningen. Dessa redskap hjälper till att undvika under- och överträning.


”Vi värdesätter information om hur träningsmängden utvecklas utgående från intensiteten och längden hos en träningssession,” förklarar Potenza och beskriver TRIMP som sitt val av metod för data om total träningsmängd för laget som helhet. ”Jag använde TRIMP i stor omfattning då jag först började använda Firstbeats system och anser fortsättningsvis att TRIMP är en viktig indikator för total arbetsmängd, även om vi inkluderar flera andra mätbara variabler som ger mer detaljerade uppgifter om idrottsmannens aktivitet.”

TRIMP-värden produceras med en kombination av hjärtfrekvens, som uttrycks som procentandel av spelarens maximala hjärtfrekvens, och den tid som spenderats under träning med denna hjärtfrekvens. Högre intensitetsnivåer viktas in i formeln och gör det möjligt för TRIMP-accumuleringskurvan att skapa en modell för ansamlingen av mjölksyrelaktat i musklerna. Högteknologiska analyser har gjort det möjligt för Firstbeat att anpassa den klassiska formeln, så att man kan utnyttja mindre förändringar i hjärtfrekvensen än originalversionen, som har sitt ursprung i det tidiga 90-talet då teknologi för praktisk mätning av hjärtfrekvensen fortfarande var i sin linda.

Training Effect (TE) ger ett annat perspektiv på hanteringen av träningsmängd. Utgående från Firstbeats avancerade förmåga att skapa modeller för intag av syre efter träning (EPOC), ger TE-värden en indikation om effekterna av en träningssession på utvecklingen av en spelares aerobiska och anaerobiska kapacitet. Efter att effekterna utvärderats anges de på en skala från 0.0 till 5.0, som modifieras för varje spelare utgående från dimensionerna hos hans eller hennes personliga fysiologi. Varje värde kombineras med ett stapeldiagram som visar distributionen av aerobiska och anaerobiska prestationer som procentandelar av helheten.


Förståelse för träningsmängder och hur dessa har uppnåtts spelar även en roll för uppnående av maximal återhämtning. ”Med TE kan vi se den uppnådda nivån inom anaerob metabolism och välja rätt återhämtningsstrategi. I allmänhet är högre nivåer av aciditet förknippade med sessioner med värdet 4.0 eller högre. Då vi ser dessa värden är vår strategi att återställa PH till en normal nivå och använda modaliteter av ”flushing type”, såsom Marc-Pro och Normatec. Modaliteter av ”pumping type” tillåter cirkulation och tömning av det lymfatiska systemet på slaggprodukter efter träning.”


Potenza använder även dessa data som ett redskap för att skapa program som tar itu med de verkliga utmaningar som matcher innebär. ”Vi tar en titt på vår TRIMP och TE för varje position för att mäta förhållandet mellan arbete och vila för forwardsoch backar. Under en typisk träningssession finns det fyra forwardkedjor och tre backkedjor, vilket betydligt förändrar förhållandet mellan arbete och vila per träningssession för dessa positioner. Det är absolut nödvändigt att vi beaktar påfrestningen hos varje träningssession per position och planerar återhämtningen i enlighet med detta.”

Att skapa en konkurrensfördel

Inom NHL är tid en begränsad resurs och en värdefull tillgång. Specialister såsom Potenza anser att riktiga fysiologiska data är en konkurrensfördel i den ständiga kampen att rikta fokus på de områden där man kan uppnå största möjliga effekt. ”Då du har ett begränsat antal träningsdagar under året måste träningspersonalen få ut så mycket av spelarna som möjligt taktiskt, emotionellt, kognitivt och fysiskt,” förklarar han.

”En träningsplan beaktar vanligtvis detta, men vad händer om arbetsmängden under träningen är för stor och nivån av trötthet är hög dagen innan en match? Det finns därför behov av att följa med träningsmängden och -intensiteten med mätning av hjärtfrekvens.”

Värdet hos denna typ av data innebär att Potenza hoppas på att samla in så mycket data av detta slag som möjligt. ”I San Jose Sharks är vårt mål att observera varje träningssession under säsongen, även under träningslägret innan säsongen. Lagets träningsmängd och -intensitet och längden hos träningen som observeras delas med träningspersonalen, så att de har tillgång till nyttig information då de planerar nästa arbetsdag och den årliga arbets- och vilomängden.”

Läs mer om hantering av träningsmängden med Firstbeat Sports

Relaterade artiklar